Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo

Prvá detská sv. omša

Piatok 10. marca 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Druhá pôstna nedeľa

Premenenie - Svetlo

 

Vítam všetkých na detskej sv. omši. Dnešná je prvá v novej sérii: „Nedeľné evanjelium“. Vždy takto v piatok na detskej sv. omši budeme „rozoberať na drobné“ evanjelium nasledujúcej nedele.

 

Otázka deťom:

Počuli ste, čo som povedal v nedeľu v oznamoch o Svätom Písme?

(Kto nepozná Písmo, nepozná Krista)

 

Viete, kto povedal tú krásnu vetu?

(Svätý Hieronym)

 

To bude naše heslo, to bude naše motto!

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Kňaz:

Prvé čítanie o Abrahámovi aj evanjelium majú veľa spoločného. Jedna spoločná záležitosť je fakt, že obidve udalosti sa odohrávajú na hore. Veľa vážnych situácií sa vlastne odohralo na horách.

 

Otázka deťom:

Na aké hory prišli Abrahám a Pán Ježiš?

(Abrahám prišiel na horu Morja a Pán Ježiš prišiel s apoštolmi na horu Tábor).

 

Super, celkom to poznáte.

Aké hory ešte poznáte zo Svätého Písma?

(Hora blahoslavenstiev, Sinaj - Horeb, Nebo, Hora pokušenia, Olivová hora, Golgota)

 

Kňaz:

Pán Ježiš prišiel na horu aj s učeníkmi. Chcel i ukázať niečo veľmi dôležité.

 

Všetci máme tak trochu svietiť. Dokonca sa aj tak hovorí: „svieť príkladom!“

 

Otázka deťom:

Čo chce aj od nás Pán Ježiš?

(Aby sme aj my boli svetielkom pre iných)

Svietim dobrým príkladom?

(deti odpovedajú....)

 

Príbeh Márie v nemocnici.....

 

Otázky:

1. Kto povedal krásnu pravdivú vetu: Kto nepozná Písmo, nepozná Krista?

2. Kde sa odohrávalo v Starom aj v Novom Zákone veľa vážnych situácií?

3. Aké hory poznáš zo Svätého Písma?

4. Koho zobral Pán Ježiš na horu Tábor?

5. Kto sa zjavil na hore Tábor s Pánom Ježišom?

6. Čo chce aj od nás Pán Ježiš?

 

Úloha pre deti

Pomôžem každý deň v nasledujúcom týždni aspoň jednému človeku pri plnení jeho povinností.

 

Obrázok

Premenenie Pána