Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní

Tretia detská sv. omša

Piatok 21. apríla 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Druhá veľkonočná nedeľa – Biela nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Buďte milosrdní, lebo Boh Otec je milosrdný

 

Opäť vás všetkých vítam na detskej sv. omši. Máme za sebou pôstne obdobie, prišla Veľkonočná nedeľa, naše prázdniny.

 

Aký sviatok sme prežívali v nedeľu?

(Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša)

 

Keby ste ho mali dať na nejaké miesto na stupňoch víťazov, akú by ste mu udelili priečku?

(deti odpovedajú)

 

Kedy zomrel Pán Ježiš, kedy vstal zmŕtvych?

(deti odpovedajú)

 

Aké je naše heslo?

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Veru, ide o to, aby sme stále viac poznávali Pána Ježiša.

Keby som sa ešte vrátil k Samaritánke. Pamätá si niekto, čo sa udialo pri studni?

(odpovede)

 

Kňaz:

Pán Ježiš aj dnes putuje, hoci iba duchovným spôsobom, po uliciach a cestách našich miest i dedín. Zastavuje sa na rôznych miestach, túži už nie po materiálnej vode, ale po stretnutí s ľuďmi, chce sa s nimi porozprávať o záležitostiach ich duší. Chce im dať živú vodu, t. j. svoju milosť, Boží život. Záleží Mu zvlášť na stretnutí s tými, ktorí ako Samaritánka nežijú podľa Jeho Evanjelia. Hľadá ich na rôznych cestách.

 

Najbližšia nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. My sme si o nej už trochu rozprávali. Kedy?

(Na Rorátoch 2016)

 

Komu zveril Pán Ježiš toto krásne tajomstvo o jeho milosrdenstve? Jednej poľskej rehoľnej sestre. Ako sa volá?

(Svätá Faustína Kovalská)

 

Týždeň po Veľkej noci je jeden krásny sviatok. Je to práve Nedeľa Božieho milosrdenstva. Tento sviatok vznikol pod vplyvom zjavení, ktoré mala Faustína. Bol namaľovaný obraz Pána Ježiša – tak ako ho videla sv. Fustína. Je to jeden z najznámejších obrazov, ktorý je po celom svete. Chcel by som sa dnes s vami zastaviť pri tom, čo to znamená milosrdenstvo.

 

Otázka deťom:

Vie niekto z vás vysvetliť, čo to znamená „byť milosrdným“?

(odpovede)

 

Urobíme malý experiment. Potrebujem niekoľko dobrovoľníkov, povedzme štyroch. Prosím, postavte sa tu na schodík.....

 

Kňaz:

Eva teraz musí vybrať, ktorá odpoveď sa jej najviac páčila.

 

Kňaz:

Múdri teológovia hovoria, že milosrdenstvo to je láska v skutku, to je pomoc preukázaná ľuďom, ktorí sú vo veľkej núdzi. Tým sa líši od pocitu lásky, priazne, ľútosti.

 

O milosrdenstve hovoríme vtedy, keď stojí na našej ceste ktosi smutný, ktosi nešťastný z materiálnych alebo duchovných dôvodov. Vo vašich katechizmoch sú skutky duchovného i telesného milosrdenstva.

 

Skutky telesného milosrdenstva:

 

   Hladných kŕmiť

   Smädných napájať

   Nahých odievať

   Pocestných sa ujať

   Väzňov vykupovať

   Chorých navštevovať

   Mŕtvych pochovávať

 

Skutky duchovného milosrdenstva

 

   Hriešnikov napomínať

   Nevedomých vyučovať

   Pochybujúcim dobre radiť

   Zarmútených tešiť

   Krivdu trpezlivo znášať

   Ubližujúcim odpúšťať

   Za živých a mŕtvych sa modliť

 

Slabo ich poznáme a to je škoda.

Už sme ich zabudli z Rorátov, však?

 

Kňaz:

Kto vymyslel tento sviatok Božieho milosrdenstva?

Istého dňa povedal Pán Ježiš sestre Faustíne takto, počúvajte:

 

„Túžim, aby prvá nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom Milosrdenstva (D. 299). Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol útočišťom a úkrytom pre všetky duše, a zvlášť pre biednych hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva, vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi ku svätej spovedi a prijme sväté prijímanie, získa úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie premene, cez ktoré plynú milosti.“ (699)

 

Kňaz.

A posledná správa. Buďme k sebe milosrdní. Každý deň stretávame ľudí, ktorí niečo potrebujú. Aj my potrebujeme všeličo. Ak nezabudnete – zopakujte si všetky skutky milosrdenstva – telesné i duchovné.

Skutočne sa starajme o milosrdenstvo pre iných, lebo vtedy aj Boh bude k nám milosrdný.

 

 

Otázky:

1. Kedy slávime sviatok Božieho milosrdenstva?

2. Čo je to milosrdenstvo?

3. Kto a kedy ohlásil pre celú cirkev sviatok Božieho milosrdenstva?

4. Čo Pán Ježiš sľúbil tým, ktorí budú oslavovať jeho milosrdenstvo?

5. Zopakujem si skutky telesného i duchovného milosrdenstva.

 

Úloha pre deti

Dám si dnes predsavzatie, že každý deň urobím jeden skutok milosrdenstva.