Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život

Štvrtá detská sv. omša

Piatok 12. mája 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Piata veľkonočná nedeľa

Ja som Cesta, Pravda i Život

 

Opäť vás všetkých vítam. Máme krásny mesiac máj. Mesiac našej Nebeskej Matky. Zajtra je veľké výročie. Vo Višňovom je veľké stretnutie mariánskych ctiteľov, chorých, vozíčkarov. Rodiny Nepoškvrnenej.

 

Aký sviatok zajtra slávi celá Cirkev? Vie niekto?

(100 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime)

 

Kedy sa Panna Mária zjavila prvýkrát vo Fatime?

(13. mája 1917)

 

Komu sa zjavila?

(deťom Lucii, Františkovi a Hyacinte)

 

Aké je naše heslo?

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Veru, ide o to, aby sme stále viac poznávali Pána Ježiša.

Na akú tému bola posledná detská sv. omša.

(O Božom milosrdenstve)

 

Pamätáme si píbeh o Eve.

 

 

Otázka deťom:

Čo je to milosrdenstvo?

(Milosrdenstvo to je láska v skutku, to je pomoc preukázaná ľuďom, ktorí sú vo veľkej núdzi)

 

Kňaz:

Vieme skutky milosrdenstva? Aké sú?

Skutky telesného milosrdenstva:

   Hladných kŕmiť

   Smädných napájať

   Nahých odievať

   Pocestných sa ujať

   Väzňov vykupovať

   Chorých navštevovať

   Mŕtvych pochovávať

 

Skutky duchovného milosrdenstva

   Hriešnikov napomínať

   Nevedomých vyučovať

   Pochybujúcim dobre radiť

   Zarmútených tešiť

   Krivdu trpezlivo znášať

   Ubližujúcim odpúšťať

   Za živých a mŕtvych sa modliť

 

 

Nedeľné evanjelium nám bude hovoriť o tom, že Pán Ježiš sa nám predstavuje ako CESTA, PRAVDA a ŽIVOT.

On chce spasiť všetkých ľudí.

 

Mnohí túžili vidieť Boha, Izraeliti snívali o tom, že uvidia Boha . Predstavovali si ho.

Aj dnes jeden apoštol hovorí Ježišovi: Ukáž nám Otca.

A čo hovorí Ježiš:

 

Otázka deťom:

Čo povedal Pán Ježiš Filipovi?

(Treba pozerať na Neho - Ježiša, aby videli Otca)

 

Nikto nemôže vidieť Boha Otca – On je Duch. Ale môžeme z jeho stvorení poznať, čo Boh robí aký je.

 

Z veľkosti a krásy stvorení úsudkom sa poznáva Boh Stvoriteľ. Na iných miestach Biblie nás upozorňujú aby sme pozerali na svet, vesmír, krásnu prírodu. Z toho môžeme usudzovať aký múdry je Boh.

 

My sme sa učili na náboženstve aké sú vlastnosti Boha?

(Je večný, všemohúci, všadeprítomný, vševediaci, múdry.

 

Dnes nám v evanjeliu Pán Ježiš hovorí, aby sme pozerali na Ježiša – na jeho život prácu – skutky, aby sme počúvali jeho slová. Vtedy sa dozvieme niečo o Bohu. Pán Ježiš nám prezrádza svoj plán:

 

Aký má plán s každým človekom?

(Chce ho priviesť do neba)

 

Pripravil mu miesto v nebi – vo večnej blaženosti. To je už tretia nedeľa, čo čítame Božie slovo na túto tému. Minulú nedeľu sám seba nazval Bránou do neba. Dva týždne dozadu vysvetľoval emauzským učeníkom, že zle čítali Bibliu. Musia rozmýšľať na proroctvami prorokov, ktorí hovorili o Ježišovi aj o ceste do neba. Dnes je znova o tom reč. Ježiš nám hovorí, že On je cesta pravda i život. Aká je jeho úloha. On nám ukazuje cestu do neba.

 

Príbeh

 

Našepkávač

 

Kňaz: Našepkávačov je 4-5. Keby ich bolo 50, tak ako v živote, bol by som úplne pomýlený. Koho počúvať????

 

Ja som vyslanec Pána Boha, Cirkvi. Pán Ježiš hovorí: Ja som cesta pravda i život. Táto hra pripomína náš život. V živote stále niečo hľadáme.

 

Ježiš pozná cestu k pokladu – k životu večnému. To je poklad, ktorý on pre nás pripravil.

Celý čas nám hovorí pravdu ako kráčať za večným cieľom. On je PRAVDA.

 

Otázka deťom?

Kedy počúvam hlas Pána Ježiša?

(Keď počúvam cirkev, kňaza, keď čítam Sväté Písmo, chodím pravidelne na sväté omše, chodím na náboženstvo, čítam nábožné knihy)

 

Otázky:

1. Aké výročie oslavuje cirkev 13. mája 2017

2. Komu sa zjavila Panna Mária?

3. Čom povedal Pán Ježiš Filipovi, keď chcel vidieť Boha Otca?

4. Kam chce priviesť Pán Ježiš každého človeka?

5. Kedy počúvam hlas Pána Ježiša?

 

Úloha pre deti

Dám si dnes predsavzatie, že každý deň budem čítať aspon nejakú časť zo Svätého Písma.

 

Obrázok: Cesta do Neba