Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo

Šiesta detská sv. omša

Piatok 16. júna 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

11. nedeľa v období cez rok  

Žatva je veľká, ale robotníkov málo

 

Srdečne vás vítam na poslednej detskej sv. omši v tomto školskom roku. Mali sme Prvé sväté prijímanie, krásny Biely týždeň.

 

Aký je to Biely týždeň?  

(Týždeň po Prvom svätom prijímaní, kedy ďakujeme za dar Eucharistie.)

 

Kto nás sprevádzal na Prvom svätom prijímaní?

(Anjel Portugalska)

 

Kedy sa zjavil Anjel Portugalska?

(Na jar, v lete a na jeseň v roku 1916)

 

O akých anjeloch sme si hovorili počas Bieleho týždňa?

(O Gabrielovi, Michalovi, Rafaelovi, anjeloch strážnych, o padlom anjelovi – Luciferovi, posledný deň o tom, akým ja mám byť anjelom pre druhých)

 

Aké je naše heslo?

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Aj my sa snažíme spoznávať Pána Ježiša. Stále viac a lepšie.

Máte doma puzzle? Viete ich poskladať? Videl niekto z vás obraz z mozaiky?

 

Otázka deťom?

V čom je podstata obrazu z mozaiky?

(je v ňom obrovské množstvo malých čiastočiek)

Tak si skladáme aj my obraz dobrotivého Pána Boha. Čím viac o ňom vieme, tým je obraz krajší a dokonalejší...

 

O kom sme hovorili na poslednej detskej sv. omši?

(O Duchu Svätom)

 

Otázka deťom:

Koho nám posiela Pán Ježiš?

(Tešiteľa – Ducha Svätého, Ducha pravdy)

 

Dnes sa chcem s vami zamyslieť nad ďalším zaujímavým evanjeliom, ktoré sme počuli a budeme ho počuť aj v nedeľu:

 

Otázky deťom?

Spomenie si niekto, čo mal dnes na raňajky?

(odpovede detí)

Mal niekto chlieb?

Z čoho sa vyrába chlieb?

...áno z múky

A z čoho je múka?

Správne - z obilia. A čo keby nebolo obilia?

To by bolo zlé.

 

Kňaz:

Ale niekedy môže byť obilia dosť a predsa chýba múka. Takýto stav môže mať rôzne príčiny.

O jednej takej si dnes povieme:

Príbeh s lánom obilia.

 

Čo povedal ten muž z príbehu?

(Bola by večná škoda, keby sme museli časť úrody nechať na poli)

Bola by večná škoda, keby sa ľudia nemohli dozvedieť o Pánu Ježišovi len preto, že im o ňom nemal kto povedať.

  

Otázka deťom:

Mimochodom, kto je tým predovšetkým povolaným, kto vedie ľudí k svätosti a k Pánu Ježišovi?

(Kňazi a biskupi)

 

Kňaz:

Dnes Pán Ježiš adresuje svojim učeníkom jednu prosbu.

Dnes nám Ježiš pripomína, že každá poctivo vykonaná práca slúži na spoločné dobro. Každá práca obohacuje druhého človeka. Medzi nimi zvláštne miesto zaujíma kňazská služba, lebo ona pomáha veriacim v dosiahnutí večnej spásy.

 

Otázka deťom.

Kým je kňaz?

(Každý kňaz je mostom, ktorý spája nebo so zemou)

 

Otázka deťom:

Koľko apoštolov si vybral Pán Ježiš?

(12)

A kto z vás sa chce stať kňazom?

 

Kňaz:

Všeličo sa zmenilo od čias Pána Ježiša, keď chodil po zemi. Jedna vec sa nezmenila od čias Pána Ježiša ani na milimeter – neustále sú potrební ľudia, ktorí budú hlásať evanjelium.

Byť apoštolom v kruhu svojich súrodencov, spolužiakov, medzi tými, čo nechodia do kostola. Napr. včera bol prikázaný sviatok: povedz v triede kamarátovi: poď do kostola, urobme tento dobrý skutok.

 

Otázka deťom:

Čo je nevyhnutné k hlásaniu evanjelia?

(Treba mať dobré srdce a lásku)

Mamy, modlite sa za syna kňaza!

Dnes to nie je moderné, ale človek nikdy nevie, či si ho Pán nevyberie?

 

Otázky:

1. Kto je tým predovšetkým povolaným, kto vedie ľudí k svätosti a k Pánu Ježišovi?

2. Koľko apoštolov si vyvolil Pán Ježiš?

3. Vymenuj aspoň päť apoštolov!

4. Akú moc dostali apoštoli od Pána?  

5. Čo je nevyhnutné k hlásaniu evanjelia?

6. Poznáte nejakých svätých kňazov a biskupov?

 

Úloha pre deti

Porozprávam sa s rodičmi alebo kamarátmi o kňazskom povolaní. Pomodlím sa za známeho kňaza.

 

Obrázok