Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty!

Pán Ježiš nás pozýva, aby sme si urobili 9 prvých piatkov. Pozri na obrázok, ako Ťa chce viesť celý život. Vezme Ťa za ruku aje Ti oporou. Začína škola, poďme aj k žriedlu prvých piatkov. Vždy pri prvopiatkovej svätej spovedi a na svätej omši na prvý piatok dostanete krásnu samolepku. V tomto roku na prvý piatok budete dostávať obrázky, ktoré predstavujú dary Ducha Svätého. Duch Svätý nám dáva rôzne dary. Prosme o ne neustále: Duchu Svätý, Ty ma stráž!

 

 

Prvý dar o ktorý prosíme v septembri: Duchu Svätý, príď ku mne s darom Lásky, aby som vedel(a) byť srdečný(á) ku každému.

 

 

 

 

 

 

 Slovo z Ducha, sme naplnení Duchom Svätým

 

 

to je motto celého školského roku. Vždy dostaneš nový obrázok na nedeľnej svätej omši. Bude predstavovať myšlienku z tej nedele z Evanjelia. Tu na tomto mieste na našej webovej stránke nájdeš krátky komentár k obrázku. Pros nech Ti pomáha Duch Svätý lepšie pochopiť slovo Božie, ktoré bude na obrázku i v krátkom komentári vysvetlené.  

 

 

 

 

 

Prvý piatok septembrový - 1. 9. 2017:

»Pane, Pane, otvor nám!« prosili nerozumné panny, ale On im povedal: »Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.« Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. (Mt 25, 12 – 13)