Ôsma detská sv. omša. Závisť

Ôsma detská sv. omša

Piatok 22. septembra 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok  

Láska (Boha Otca) a Závisť (človeka)

 

Milé deti, mládež, ockovia, mamy, starkí, všetkých vás srdečne vítam na detskej sv. omši. Ako ten čas letí? Už je štvrtý piatok tohto mesiaca! O chvíľu je koniec prvého mesiaca v škole. Jedna desatina je za nami. A preto ani dnes nechceme strácať čas, ktorý nám dáva Pán Boh.

 

Zopakujme si: Aké je naše heslo:

(Kto nepozná Písmo, nepozná Krista)

 

Otázka deťom:

Viete, kto povedal tú krásnu vetu?

(Svätý Hieronym)

 

To bude naše heslo, to bude naše motto!

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Kňaz:

Na tento školský rok máme aj krásny obrázok, ktorý nás chce sprevádzať celý rok.

 

Aký to je obrázok?

(Ako Pán Ježiš podáva ruku dieťaťu.)

 

To je dôležité pre celý náš život. Deti, celý život sa potrebujeme držať Pána Ježiša za ruku, aby sme nešli po zlej ceste. Aj dnes sme prišli, lebo sa od neho chceme dozvedieť niečo dôležité. Áno, aj dnes chceme využiť čas, ktorý máme.

 

Otázka deťom:

O čom sme hovorili naposledy na našej detskej sv. omši?

(Nikdy nebudem súhlasiť s ničím zlým. Vždy napomeniem medzi štyrmi očami toho, kto robí zlo.)

 

Vyskúšali ste si to v škole, doma so súrodencami, vo vzťahu s inými? Napomenuli ste niekoho medzi štyrmi očami?

(deti odpovedajú)

 

Otázka deťom:

Poďme ďalej. O čom bolo evanjelium? Vie ho niekto prerozprávať svojimi slovami? Kto vystupuje v tomto príbehu?

(deti hovoria)

 

Kňaz:

Výborne ste si to zapamätali. To je fajn. Keď si budeme pamätať Božie slovo, vieme ako máme podľa neho žiť!

 

Otázka deťom:

Myslíte si, že bol hospodár spravodlivý?

(deti odpovedajú)

 

Kňaz:

Deti, presne tak, ako ste povedali. Ste bystré, deti. Zdá sa vám to aj spravodlivé, aj nespravodlivé.

 

Deti:

Je to nespravodlivé.

 

Kňaz

Ale to je náš ľudský pohľad.

 

Otázka deťom:

Počúvali ste dobre prvé čítanie z proroka Izaiáša, Čo sa tam hovorilo? Vie niekto zareagovať?

(Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán)

 

Kňaz:

Ale povedali ste, že bol hospodár nespravodlivý. Skutočne je to tak?

 

Otázka deťom:

Ublížil robotníkom, okradol ich, nedal im to, čo im sľúbil, teda podviedol ich?

(Nie, lebo sa s nimi s každým jedným zjednal za denár. A to každý dostal!)

 

Kňaz:

Vysvetlenie podobenstva: Ježiš nám chce povedať takéto vysvetlenie. Dobrý hospodár vinice to je Pán Boh. Vinica je Božie kráľovstvo vo svete. Deň práce je ľudský život. Najatým pracovníkom je každý človek.

 

Otázky deťom:

Aké podobenstvo nám dnes ponúka Pán Ježiš?

(O hospodárovi a vinici)

 

Kto je ten dobrý hospodár?

(Pán Boh)

 

Kto je ten najatý robotník?

(Každý človek)

 

Kňaz:

Keď hovorí Pán Ježiš o závistlivých robotníkoch, má na mysli Židov, lebo oni boli prví pozvaní do Božej vinice. Boli pozvaní už 2000 rokov pred Kristom cez Abraháma. Ako prví pozvaní si mysleli, že budú mať lepšie miesta. Preto, keď Pán Ježiš začal hlásať, že taká istá odmena, tie isté dobré miesta dostanú aj pohania, hoci boli pozvaní neskôr, ozvala sa v Židoch závisť a boli nespokojní.

 

Otázka deťom:

Čo je to závisť?

(Závisť je smútok z dobra druhého)

 

Otázka deťom:

Čo všetko závidíme?

(dobrú známku, oblečenie, peniaze, priateľstvo, šaty, kamaráta, zdravie, úspech v škole, úspech v práci )

 

Kňaz:

Ale závisť je ten najhlúpejší hriech.

 

Príbeh

O dvoch chlapcoch: jeden druhému vôbec nezávidel

 

Príbeh o p. učiteľke v škole.

 

Záver:

Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme kráčali Božími cestami. Neprepadnime závisti. Držme sa za ruku Ježiša, on nám pomôže, aby sme nezávideli, ale druhým dopriali.  

 

Otázky:

1. Aké podobenstvo nám dnes ponúka Pán Ježiš?

2. Kto je ten dobrý hospodár?

3. Kto je ten najatý robotník?

4. Akú zlú vlastnosť dnes kritizuje Pán Ježiš?

5. Čo všetko závidíme?

 

Úloha pre deti

Budem seba strážiť, aby som neprepadol/neprepadla závisti.

 

Obrázok

Spokojný a ďakujúci Otcovi ten, čo mu slúžil celý život.

Spokojný a ďakujúci Otcovi ten, čo mu slúžil veľmi krátko...