Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša

Pätnásta detská sv. omša

Piatok 16. februára 2018

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Prvá pôstna nedeľa

Diabol neustále pokúša (Mk 1, 12 - 15)

 

Milé deti, vítam vás pred jarnými prázdninami na detskej sv. omši. Dnes je veľa detí chorých, v Turí je dokonca zatvorená škola.  

 

Pomodlime sa teraz za našich chorých spolužiakov:

Otče náš, Zdravas Mária.

Pane, pomôž im, aby sa uzdravili....

 

Aká bola streda v tomto týždni? Ako ju voláme?

(Popolcová)

 

Prečo ju tak voláme?

(Deti odpovedajú....)

 

Akej farby mám rúcho?

(Fialové)

 

Prečo práve fialové?

(symbolizuje pokánie)

 

Pripomeňme si naše heslo:

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Skôr ako pôjdeme k evanjeliu, o čom bolo to z minulej nedele?

(O malomocnom)

 

Otázka deťom:

Viete, čo je to malomocenstvo?

(Chorý necíti žiadny dotyk, bolesť, zimu, či teplo. Ak sa malomocenstvo nelieči, prichádza k zmrzačeniu. Dochádza k hnilobe mäsa a postupnému odpadávaniu kúskov tela. Človek má škvrny na celom tele. Po celom tele hrozné chrasty.)

 

Ako museli žiť malomocní?

(Boli izolovaní od ostatných ľudí. Museli kričať nečistý, nečistý)

 

Čo hovoril ten malomocný Ježišovi?

(Chorý hovorí: Ak chceš, môžeš ma očistiť.“)

 

Čo odpovedá Pán Ježiš?

(Pán Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“)

 

Obrazom čoho je malomocenstvo tela?

(obratom malomocnej - chorej duša)

 

Kedy je duša malomocná, chorá?

(Keď je v hriechu)

 

Prečítali ste vylosovaný citát z Biblie? Porozprávali ste sa s rodičmi o tomto citáte a vysvetlili vám ho?

(deti odpovedajú....)

 

Poďme k dnešnému evanjeliu.

Kde je Pán Ježiš?

(Na púšti)

 

Čo robil Pán Ježiš na púšti?

(Modlil sa a postil sa)

 

Ako dlho tam bol?

(40 dní)

Je to veľa, či málo?

(veľa, málo)

 

A čo on robil?

(Pokúšal Pána Ježiša)

 

Čo to znamená pokúšať Pána Ježiša?

(Nahovárať na niečo zlé)

 

Kňaz:

Satan však vedel, aj pri tých najodvážnejších snoch, že Pán Ježiš neurobí nič zlé.

Pokúšanie nespočíva vždy v tom, že diabol navádza na zlo.

Časom satanovi stačí, ak človek nerobí niečo dobré, ak je nedbalý, alebo taký, že nevie seba ovládať!

 

Skúška s pochúťkou

 

Príbeh o Lukášovi z nemocnice

 

Záver: Trénujme seba drobnými sebazapreniami.

 

Otázky:

1. Čo robil Pán Ježiš na púšti?

2. Čo tam robil satan?

3. Čo to znamená pokúšať Ježiša, alebo nás?

4. Koľko trvá veľký pôst?

5. Viem si rozkázať a zrieknuť sa niečo dobrovoľne?

 

Úloha:

Preži v tomto nasledujúcom týždni aspoň jeden deň – napr. piatok – bez televízora, bez mobilu, alebo niečoho, čo je pre teba náročné. Prines to ako obetu Pánovi za niekoho.  

 

Obrázok

Musíš prejsť cez púšť, aby si vedel, co to znamená uhasiť smäd

 

MODLITBY VERIACICH

 

  1. Modlime sa za nás všetkých v cirkvi, aby sme robili dobré skutky celý pôstny čas.

  2. Modlime sa za spovedníkov, aby ich pomoc prinášala požehnanie.

  3. Modlime sa za hriešnikov, aby sa vo Veľkom pôste za pomoci Ducha Svätého vrátili zo zlej cesty.

  4. Modlime sa za nás deti, aby sme sa aj my vedeli z lásky k Pánu Ježišovi zriekať dovolených veci.

  5. Modlime sa za všetkých pokúšaných , aby sa snažili s pomocou Božou odolať pokušeniu.

  6. Modlime sa za zomrelých, aby ich Pán Ježiš prijal medzi vykúpených v nebi.

 

1. pôstna nedeľa

 

Kniha Genezis   −   Gn 9, 8-15

 

Božia zmluva s Noemom zachráneným pred potopou

 

Toto povedal Boh Noemovi a jeho synom: „Hľa, ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom i so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami: s vtákmi i s dobytkom a so všetkou zverou zeme, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korába; so všetkými zvieratami na zemi. Uzavriem s vami zmluvu a už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy, už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.“

A Boh povedal: „Toto je znak zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a medzi všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia: Do oblakov vložím svoj oblúk a bude znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Keď nahromadím oblaky nad zemou a keď sa v oblakoch zjaví dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu s vami a s každou živou bytosťou, ktorá má telo. Nebudú už vody potopy a nezničia nijaké telo.“

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

Kniha žalmov   −   Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9

 

Refrén: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.

 

Ukáž mi, Pane, svoje cesty *

a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma, *

lebo ty si Boh, moja spása. R.

 

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie *

a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve *

veď si, Pane, dobrotivý. R.

 

Pán je dobrý a spravodlivý: *

ukazuje cestu hriešnikom.

Pokorných vedie k správnemu konaniu *

a tichých poúča o svojich cestách. R.

 

 

Prvý Petrov list   −   1 Pt 3, 18-22

 

Krst vás teraz zachraňuje

 

Milovaní, Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí.

To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 12-15

 

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

 

Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali

 

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

 

Počuli sme slovo Pánovo.