Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla

Osemnásta detská sv. omša

Piatok 11. mája 2018

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Siedma veľkonočná nedeľa

Zametanie zla (Jn 17, 11 - 19)

 

Milé deti, ockovia, maminky, starí rodičia, srdečne vás všetkých vítam na detskej sv. omši. Máme pred sebou opäť krásnu nedeľu. Nedeľa je Deň Pána, po latinsky Domenica, po rusky Voskresenie, po česky, nemecky, anglicky. Skúste si to preložiť....

 

Otázka deťom:

Aký sviatok si pripomíname v druhú májovú nedeľu?

(Deň Matiek)

 

Áno, presne tak. Deň Matiek! Kto je pre vás mama?

(Deti odpovedajú....)

 

Tak, učí nás spolu s ockom všetkému dobrému, učí nás o Pánu Bohu.

 

My to máme vyjadrené aj našom hesle:

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Otázka deťom:

O čom sme rozprávali pri poslednej detskej sv. omši?

(O Dobrom Pastierovi)

 

Kto mi povie, aký je to dobrý pastier?

(Dobrý, starostlivý, dbá o bezpečnosť oviec, aby boli ovce najedené, aby sa im nič nestalo. Dobrý Pastier je dobrý ku všetkým ovciam! Vždy ich má rád, stará sa o každú z nich, pozná ich po mene, chce im dobre! Chce pre ne čo najlepšie....)

 

Prečo je pre nás Pán Ježiš Dobrým Pastierom?

(On tak veľmi miloval svoje ovečky, teda nás, že zomrel za nás na kríži. A my jeho ovce máme poznať jeho hlas, počúvať ho a ísť za ním. Nie ako tá neposlušná ovca!)

 

Otázka deťom:

Ako sa chlapec stával lepším v škole Dobrého Pastiera?

(Postupne sa naučil ovládať seba. Dôsledne na sebe pracoval. Často si spytoval svedomie. Spovedal sa a prosil o odpustenie Pána Boha i ľudí. Neklesal na mysli, keď sa mu nedarilo. Vždy znova začal prácu na sebe. Robil tak mnoho rokov.)

 

Kňaz:

Poďme k dnešnému evanjeliu. Tak ako nás otec a mama chránia pred zlom, tak to robí, samozrejme, aj Pán Ježiš. On dal príklad aj našim rodičom, dáva ho aj nám.

 

V prvom čítaní sme počuli o jednom zlom človeku. O kom hovoril Peter?

(O Judášovi)

 

Čo zlé urobil?

(Zradil Pána Ježiša.)

 

Čo sme čítali v evanjeliu?

Modlitbu Pána Ježiša z Večeradla.

 

Poviem vám to na príklade:

Rozlúčka s ockom.

 

Otázka deťom:

Kde povedal Pán Ježiš slová, ktoré sú v dnešnom evanjeliu?

(Pri Poslednej večeri.)

 

Kňaz:

Správne. Pán Ježiš sa tiež chcel pri Poslednej večeri rozlúčiť so svojimi apoštolmi. Vedel, že v nasledujúci deň zomrie na kríži. Preto im chcel dať rôzne rady a odporúčania, čo majú robiť, keď už medzi nimi nebude. Dovtedy sa totiž staral o všetko ako dobrý otec.

Posledná večera trvala dlho, možno aj niekoľko hodín. Svätý Ján, ktorý bol počas tej večere najbližšie pri Pánu Ježišovi, to všetko spísal. Pred chvíľou sme práve čítali malú časť z Jánovho evanjelia.

 

Svoju starosť o apoštolov vyjadril Pán Ježiš formou modlitby k svojmu Otcovi. Modlil sa predovšetkým za to, aby sa uchránili od zla, ktoré je na svete a aby si zachovali jednotu a lásku. Povedzme si dnes, ako sa chrániť zla.

 

Otázka deťom:

Vie mi niekto povedať tú dôležitú vetu z dnešného evanjelia, ktorá o tom hovorí?

(Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.)

 

Ako bojovať proti zlu? Dá sa to?

Opäť príklad: kolektívny šport: hokej, futbal, hádzaná, volejbal.

V kolektívnom športe nemôže hráč sám uspieť! Musí vytvárať spoločenstvo. Napr. Hokej. Hráč nevyhrá nad mužstvom.

 

Trieda chce ísť na výlet.

 

Otázka deťom:

Pôjde táto trieda na výlet? Čo myslíte?

(Nie!)

 

Čo sme pochopili na triede, ktorá mala ísť na školský výlet?

(Musíme byť jednotní)

 

Aby ste si to lepšie zapamätali, mám pripravenú malú súťaž:

 

Kartáč, metla, štetka

 

Diskusia detí: Zametať zlo...............

 

Ste totiž od nich múdrejší (mali by ste byť), môžete ich naučiť dobrému správaniu.“

 

Otázka deťom:

Ako máme bojovať so zlom?

(Musíme byť veľmi opatrní, pýtajme sa: čo by robil Pán Ježiš na mojom mieste?)

 

Vráťme sa ešte k Judášovi:

Mal slobodnú vôľu. Aj my ju máme. Musíme ju stále usmerňovať, vychovávať, nerobiť zlo. Utekať pred chamtivosťou. Zlými ľuďmi. Bojovať v sebe, aby sme neprepadli zlým vlastnostiam.

 

Príklad: od don Boska

 

Otázka deťom:

Akú radu dal deťom svätý Ján Bosko?

(Vy tiež, ak chcete uniknúť hriechu a zlu, zďaleka sa vyhýbajte zlým ľuďom a príležitosti na hriech.)

 

Svätý Ján Bosko však poznamenal, že tak dedinčania, ako aj deti, budú mať problémy pri uskutočňovaní jeho rady v každodennom živote.

 

Úloha:

Ako kresťania všetci musíme ťahať za jeden koniec.  

 

Otázky:

1. Kto zradil Pána Ježiša?

2. Ako znie tá dôležitá veta z dnešného evanjelia?

3. Čo sme pochopili na triede, ktorá mala ísť na školský výlet?

4. Ako máme bojovať so zlom?

5. Akú radu dal deťom svätý Ján Bosko?

 

Obrázok

Nestačia len slová o viere, musia byť dobré skutky.

 

 

 

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov   −   Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26

 

Aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania

 

V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí a povedal: „Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. Lebo v knihe Žalmov je napísané: ‚Jeho úrad nech prevezme iný.‘

Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.“

A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja. A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.“

Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

 

 

Kniha žalmov   −   Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

 

Refrén: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.

 

Dobroreč, duša moja, Pánovi *

a celé moje vnútro jeho menu svätému.

Dobroreč, duša moja, Pánovi *

a nezabúdaj na jeho dobrodenia. R.

 

Lebo ako vysoko je nebo od zeme, *

také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.

Ako je vzdialený východ od západu, *

tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. R.

 

Pán si pripravil trón v nebesiach; *

kraľuje a panuje nad všetkými.

Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, *

udatní hrdinovia, čo plníte jeho príkazy. R.

 

 

Prvý Jánov list   −   1 Jn 4, 11-16

 

Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom

 

Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.

A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 17, 11b-19

 

Aleluja, aleluja, aleluja. Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.

 

Aby boli jedno ako my

 

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.

Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.

Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.

Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

 

Počuli sme slovo Pánovo.