Cesta chudoby (2014)

Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu

Prvá detská sv. omša

Piatok 10. januára,

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

 

Cesta chudoby

Nebeské poklady

KŇAZ:

Cirkev má liturgický rok rozdelený na viac častí: začíname adventom, potom je obdobie cez rok, potom je pôst, veľkonočné obdobie, zase obdobie cez rok. V decembri sme začali nový liturgický rok adventom. Advent je obdobím radostného očakávania. V našej dobe je čoraz menej príležitostí na čakanie a čakanie ani neobľubujeme. Radšej chceme mať všetko okamžite, hneď a zaraz. Kedysi napr. ľudia čakali na list, chýbali si. Teraz môžu veľmi rýchlo dostať správu aj z druhej strany sveta. Nielen to, môžu sa dokonca vidieť, kedykoľvek si zmyslia.

A my máme čakať. Je to správne, pretože keď sa po dlhom čakaní niečo splní a my niečo dostávame, prináša to veľkú radosť. Aj my čakáme.

Otázka deťom:

Načo čakáme v Advente?

(Na Božie narodenie)

Ako dlho trvá čakanie na Božie narodenie?

(Štyri adventné nedele)

Čo nám v kostole počas Adventu pripomína čakanie na Božie narodenie?

(Adventný veniec so štyrmi sviecami)

Kedy zapaľujeme ďalšie adventné sviece?

(Každú nasledujúcu nedeľu adventu)

 

 

KŇAZ:

Vidím, že o advente viete celkom dosť, ale musíme pamätať ešte na niečo dôležité. Advent, počas ktorého čakáme na Božie narodenie, nám pripomína ešte iné čakanie. Pripomína nám čakanie na druhý Kristov príchod na zem, čiže pripomína nám koniec sveta.

Otázka deťom:

Kto vie, kedy Pán Ježiš príde na zem?

(To nevie nikto okrem Pána Boha)

KŇAZ:

Samozrejme, nevieme kedy bude koniec sveta. Isté je len to, že ten čas určite príde. Pán Ježiš príde vo chvíli, keď to budeme najmenej očakávať, keď to nebudeme tušiť, keď budeme zamestnaní svojimi záležitosťami. No vždy máme byť pripravení na túto udalosť.

Pripomeňme si slová Pána Ježiša zo sv. evanjelia podľa Matúša:

„Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24, 42 – 44).

Otázka deťom:

Čo znamená bdieť?

(Bdieť znamená nespať)

KŇAZ:

Byť bdelý, znamená byť stále pripravený. Podobne ako lekár na pohotovosti, hasič v službe, vojak na stráži. Na to výnimočné stretnutie s Pánom ideme počas celého života. Pre niektorých je to osemdesiatročná cesta, pre iných šesťdesiatročná cesta, štyridsaťročná cesta a niektorí prejdú cestou života iba niekoľko rokov. Nevieme, ako dlho budeme kráčať cestou života. Dôležité je, aby sme život prežili dobre. Pripomína nám to adventné obdobie.

Preto sa veľmi teším, že sme sa tu dnes toľkí zišli. Niektorí ste prišli sami, niektorých priviedli rodičia alebo starí rodičia. Spoločne začíname naše dobrodružstvo detských sv. omší. V kostole máme výzdobu a na nej nejaké heslá. Prečítajte, čo je na nej napísané.

Kňaz prosí dieťa o prečítanie nadpisu na výzdobe v kostole:

Cesta chudoby – Cesta k Bohu.

Nebeské poklady.

Toľko máš, koľko dáš.

KŇAZ:

Prvé heslo bude témou tohtoročných detských sv. omší, zopakujeme ho:

Cesta chudoby – Cesta k Bohu.

KŇAZ:

Výborne! Skúsme to povedať ešte raz nahlas.

Cesta chudoby –...

DETI:

...cesta k Bohu.

KŇAZ:

Čo znamená slovo chudobný alebo úbohý? Skúsime si ho vysvetliť.

Pán Ježiš sa raz stretol s bohatým mládencom. Chcel vedieť, čo má robiť, aby dosiahol večný život. Pán Ježiš mu pripomenul prikázania a mladík potvrdil, že s týmto on nemá problém. Vtedy mu Pán Ježiš poradil: „Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.“ (Mk 10, 21 – 22). O čo išlo Ježišovi?

Nechce, aby sme boli bezdomovci a prosili na ulici o jedlo. Všetko, čo máme a čo majú naši rodičia, či už pekný dom, auto, nový smartfón, tablet, bicykel, počítačová hra, nesmie byť najdôležitejšie v našom živote, nesmie nám zacláňať ani Boha ani blížnych.

Chudobný a biedny je ten, kto má všetko uložené u Boha a poklady si zhromažďuje v nebi nie na zemi.

Otázka deťom:

Aké je heslo tohtoročných detských sv. omší?

(Cesta chudoby – cesta k Bohu)

KŇAZ:

Prečo práve takáto téma? Predstavte si, že k tejto téme inšpiroval pápež František. Ako sa to stalo? Keď pred jedenástimi mesiacmi nečakane oznámil svoje odstúpenie pápež Benedikt XVI., pýtali sme sa, kto bude jeho nástupca. Nikomu nenapadlo, že novým pápežom bude 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio. Po voľbe sa všetci zamýšľali, aké meno si vyberie nový pápež. Keď oznámili jeho meno František, všetci sme sa pýtali, prečo si vybral práve také meno. Všetko sa vyjasnilo po prvej tlačovej konferencii. Nový Svätý Otec František to sám vysvetlil.

PRÍBEH (slová pápeža niekto prečíta pomaly a výrazne)

„Počas voľby nového Petrovho nástupcu sedel vedľa mňa môj priateľ, emeritný kardinál zo Sao Paola. Keď bolo jasné, že väčšina kardinálov hlasuje za mňa, objal ma a povedal: „Nezabudni na chudobných!“ Vtedy som pomyslel na vojny a na chudobných. Spomenul som si na sv. Františka z Asissi – človeka chudoby, pokoja, ktorý miloval celé tvorstvo. Ach, ako veľmi by som chcel Cirkev chudobnú a Cirkev pre chudobných.“

KŇAZ:

Po slovách Svätého Otca Františka sa začali ľudia zamýšľať, prečo tak túži po tom, aby Cirkev bola chudobná a pre chudobných. Čo to znamená? Čo tým pápež myslí? Čo tým chcel povedať? Aby sme porozumeli jeho slovám, musíme aspoň trochu spoznať jeho život a jeho charakter. Povieme si o tom o týždeň pri druhej detskej sv. omši. Dnes už vieme, aká bude téma našich detských sv. omší – akou cestou chcem ísť?

KŇAZ:

Aká je to cesta?

DETI:

Cesta chudoby.

KŇAZ:

Kam vedie táto cesta?

DETI:

K Bohu.

KŇAZ:

Výborne. O týždeň sa dozvieme, prečo pápež povedal, že chce Cirkev chudobnú a pre chudobných. Spoznáme jeho život predtým, ako sa stal pápežom. Počas ďalších detských sv. omší budeme poznávať životy tých, ktorí žili chudobne a starali sa o chudobných. Koľko bude týchto osôb? Zistíte to, keď sa pozriete na našu výzdobu tu v kostole – na náš veľký plagát:

Otázka deťom:

Koľko obrázkov sa zmestí na náš veľký plagát?

(16)

KŇAZ:

Spoznáme šestnásť ľudí, ktorí zbierali poklady. Počas nasledujúcich sv. omší sa dozvieme, kde ich zhromažďovali.

Povzbudzujem vás k tomu, aby ste prichádzali pravidelne na detské sv. omše a povzbudili tých, ktorí tu dnes nie sú. Povedzte im, že máme takéto zaujímavé detské sv. omše a spoznávame cestu, ktorá vedie na stretnutie s Ježišom.

Otázky:

1. Čo nám pripomína advent?

(Advent nám pripomína príchod Pána Ježiša na svet)

2. Kto inšpiroval myšlienku na tieto naše sv. omše?

(Svätý Otec František)  

3. Kto to je chudobný?

(Kto svoju dôveru vkladá v Boha a poklady si zhromažďuje v nebi)

 

Úlohy:

1. Na viditeľnom mieste doma zaves plagát.  

2. Spolužiakov pozvi na ďalšie detské sv. omše.  

 

Obrázok:

Plagát pre každé dieťa