Cesta chudoby (2014)

Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka

Piatok 17. januára, Turie 16,30 hod. Višňové 18,00 hod.

Druhá detská sv. omša

 

Chudobná cesta

Svätého Otca Františka

 

 

KŇAZ:

Srdečne vás vítam, opäť sa teším, že ste prišli na detskú sv. omšu. Vidím, že je vás viac a priviedli ste svojich kamarátov a kamarátky. Aj z toho sa teším. Splnili ste úlohu z minulej detskej sv. omše a rozprávali ste o tejto sv. omši a pozvali ste iných, aby prišli do nášho kostola. Dúfam, že vydržíme spolu. Je to výnimočný čas, pretože spoznávame výnimočnú cestu, ktorá síce nie je ľahká, ale vedie k Bohu, vedie do neba.

Otázka deťom:

O akej ceste hovorím?

(O ceste chudoby)

KŇAZ:

Skvelé! Tieto slová sú viditeľné i na našej výzdobe a sú i na vašich plagátikoch, ktoré máte doma. Máte ich určite vyvesené a sú na viditeľnom mieste. Počas svätých omší budeme spoznávať ľudí, ktorí zhromažďovali poklady. Nie však spôsobom, ako to robil bohatý mládenec, o ktorom som vám minulý piatok rozprával.

Otázka deťom:

Kto nám vnukol heslo a myšlienku na tohtoročné detské sv. omše?

(Svätý Otec František)

 

 

KŇAZ:

Minulý piatok ste mohli počuť ako sa to stalo. Iste pamätáte, keď počas voľby pápeža pošepol brazílsky kardinál: „Nezabudni na chudobných!“ Ostali mu hlboko vpísané, a tak sa s nimi stotožnil, že onedlho sám vyslovil túžbu: „Ach, ako veľmi by som chcel Cirkev chudobnú a Cirkev pre chudobných.“

 

Otázka deťom:

Kto je to chudobný alebo úbohý?

(Tí, ktorí majú všetko u Pána Boha a poklady si zhromažďujú v nebi)

 

KŇAZ:

Aká je to cesta?

DETI:

Cesta chudoby.

KŇAZ:

Kam vedie táto cesta?

DETI:

K Bohu.

 

KŇAZ:

Cestu chudoby ukázal Pán Ježiš bohatému mládencovi. Mladík dodržiaval prikázania a predsa sa ukázalo, že mu čosi chýba. Ak chcel mať poklad v nebi, dostal od Ježiša odporúčanie rozdať majetok chudobným.

 

Otázka deťom:

Žiadal Pán Ježiš od mládenca, aby sa stal žobrákom, ktorý nemá nič?

(Nie. Pán Ježiš nechcel, aby majetok a bohatstvo boli pre mládenca dôležitejšie ako Boh a naši blížni)

 

KŇAZ:

Sľúbil som vám, že vám porozprávam o živote Svätého Otca Františka predtým, ako ho zvolili za pápeža. Keď spoznáme jeho život, lepšie pochopíme jeho slová: „Ach, ako veľmi by som chcel Cirkev chudobnú a Cirkev pre chudobných.“

Počúvajte pozorne. František býval v Argentíne a bol rehoľníkom - jezuitom. Volal sa vtedy Jorge Bergoglio. Neskôr sa stal biskupom a kardinálom v hlavnom meste Buenos Aires. Jeho rodná krajina je bohatá, ale žije tam i veľa chudobných ľudí. Na okrajoch veľkých miest sa nachádzajú štvrte chudobných, ktorí tam majú postavené biedne obydlia z tenkých dosák a z odpadu. Nazývajú sa favely a slumy. Nemajú v nich nič, ani len vodu.

Kardinál Bergoglio sa snažil byť nablízku chudobným ľuďom a často ich navštevoval. Prichádzal k nim autobusom a zvyčajne dopredu svoju návštevu neohlasoval. Neraz v blate po členky tu prichádzal odslúžiť svätú omšu. Rozprával sa s ľuďmi, ktorých cestou stretával a prijímal od nich pozvanie na čaj (yerba mate). Argentínsky čaj sa pije zo špeciálnych nádob. Na Zelený štvrtok pri slávení svätej omše na pamiatku Pánovej večere umýval podľa vzoru Pána Ježiša niekoľkým vybratým biednym a chudobným ľuďom nohy. Mnohí na to pamätajú a rozprávajú o pápežovom dobrom a láskavom srdci. Vypočujte si svedectvá niektorých z nich:

 

PRÍBEH (čítať pomaly a výrazne)

Volám sa Kristián Marcelo Reynoso a mám 27 rokov. Pred štyrmi rokmi som potreboval pomoc. Pokúšal som sa oslobodiť od narkotík. Nedarilo sa mi. Na Zelený štvrtok si kardinál Bergoglio vybral mňa a počas svätej omše som bol jedným z tých, ktorým umyl nohy. Odvtedy sa všetko zmenilo. Našiel som si prácu a zbavil sa závislosti na drogách.

Keď ho zvolili za pápeža, skoro som sa rozplakal a kričal som od radosti. Ešte i teraz sa zachvejem, keď si na to spomeniem. Je to skromný človek a dá sa s ním porozprávať ako s priateľom.

Volám sa Lídia Valdivieso. Dlhé roky sa starám o svojho 23-ročného chorého syna. Nášho biskupa si pamätám, odkedy tu bývam. Postaral sa o to, aby sa môj syn postihnutý mozgovou obrnou vyučil stolárstvu. Pamätám si na rozhovory a prechádzky s ním, keď sme kráčali po tom našom blate. Je to úžasná vec, že máme takého pápeža.

 

KŇAZ:

Kardinál Bergoglio bol známy skromným životom. Často cestoval metrom alebo autobusom. Mal neveľký byt v bloku a skromným ostal aj po zvolení za pápeža. Na Zelený štvrtok navštívil zariadenie pre mladých narkomanov, slávil tam svätú omšu a dvanástim umyl nohy.

Inokedy navštívil ostrov Lampedusa, ktorý je známy tým, že tam loďami prichádzajú mnohí utečenci z Afriky. Prichádzajú do Európy za lepším životom. Je to sprevádzané mnohými tragédiami ako sa tomu stalo i začiatkom minulej jesene. Zahynulo 300 utečencov. Svätý Otec hovoril s veľkou bolesťou, že nie je správne, že je svet rozdelený na chudobných a na bohatých. Keď o tom hovoril mal v očiach slzy.

 

KŇAZ:

Dnešné rozprávanie už pomaly končíme, ale skôr ako prednesieme svoje prosby za svoje potreby a potreby celého sveta, musíme si ešte niečo pripomenúť.

Spomínali sme si, čo bolo za výberom mena Svätého Otca. Aj on si chce zhromažďovať poklady v nebi a sv. František z Asissi je preňho v tomto veľkým vzorom a patrónom. Dnes sme si mohli všimnúť, že ho už dávno nasleduje.

Naša úloha je podobná. Nestačí, že budeme obdivovať pápeža Františka, aký je pozorný voči chudobným. Máme sa deliť s druhými, pamätať na chudobných. Nie je to ľahké, ale tieto detské sv. omše môžu rozšíriť naše srdcia. Ako to urobíme? Ak otvoríme poriadne svoje oči a budeme pozorní na svoje okolie. Vždy máme blízko seba niekoho, s kým sa môžeme podeliť, niekoho, kto sa má horšie ako my. Zároveň odmietneme vypočítavé myšlienky: „Čo z toho budem mať ja a čo za to dostanem?“ Ak budeme týmto spôsobom pomáhať blížnym, budeme nezištní.

Budúci piatok si pripomenieme postavu sv. Františka z Asissi a ďalšie dni iných ľudí, ktorí mali takéhoto ducha a išli k Bohu tou istou cestou.

 

Otázky deťom:

1. Ako sa volal Svätý Otec František, kým nebol zvolený za pápeža?

2. Ako sa volajú v Argentíne chudobné štvrte?

3. Aký je to nezištný človek?

 

Úlohy:

1. Na svojom plagáte si umiestni obrázok so Svätým Otcom Františkom.

2. Všimni si, kto z tvojej blízkosti sa má horšie ako ty a popremýšľaj, ako by si mu mohol pomôcť.

 

Obrázok:

Svätý Otec František