Cesta chudoby (2014)

Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi

Piatok 24. januára, Turie 16,30 hod. Višňové 18,00 hod.

Tretia detská sv. omša

 

Chudobná cesta

Sv. Františka z Asissi

KŇAZ:

Začíname našu ďalšiu detskú sv. omšu. Všetkých vás srdečne vítam.

Pred chvíľou sme počuli prvé čítanie o Dávidovi a Saulovi. Dávid mohol v jaskyni zabiť Saula. A Saul povedal Dávidovi: "Ty si lepší ako ja, lebo ty si mi preukázal dobro, ja však som ti robil zlo. Ty si dnes ukázal, že si mi robil dobro, lebo ma Pán vydal do tvojej ruky, a nezabil si ma. Veď ak niekto nájde svojho nepriateľa, či ho prepustí dobrou cestou? Nech ti Pán odplatí dobro, ktoré si mi dnes preukázal!

DETI!

Toto chce Boh aj od nás! Aby sme sa neodplácali zlom za zlo, ale dobrom! Dávid nám v tomto môže byť vzorom.

Potom sme počuli evanjelium, ktoré akoby bolo zámerne vybrané pre našu sv. omšu. Ježiš vyšiel na vrch nad Galilejské more. Možno si chcel oddýchnuť, obdivovať z dobrého výhľadu peknú zelenú Galileu, možno sa chcel modliť. Ktovie. Ľudia sa dozvedeli o jeho prítomnosti a prichádzali celé zástupy. Evanjelista Matúš spomína, že prinášali so sebou chorých, ktorí nevedeli chodiť, boli nemí alebo slepí.

Otázka deťom:

Čo urobil Ježiš, keď k nemu prinášali chorých?

(Uzdravil ich)

 

KŇAZ:

Všetci sa tešili z toho, čo vidia a boli vďační Bohu. Nechcelo sa im odtiaľ vôbec odísť. Keď prešli už tri dni, Ježiš si zavolal učeníkov a pripomenul im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“ (Mt 15, 32). Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?“ (Mt 15, 33). Mali iba sedem chlebov a niekoľko rýb. Z takého množstva sa nemohli najesť toľkí ľudia. Ježiš zobral, čo mali, pomodlil sa, podával učeníkom a učeníci ľuďom. Nasýtil sa každý, ba dokonca do siedmich košov nazbierali zvyšky, ktoré ostali. (porov. Mt 15, 29 – 37).

Predstavte si to, sedem chlebov nakŕmilo obrovský počet ľudí. Ak by nám niekto kázal urobiť čosi podobné, klopali by sme si po čele. Je to nemožné. O to vôbec nejde. Zázrak Pána Ježiša je pre nás povzbudením, aby sme sa vedeli podeliť s tým, čo máme.

KŇAZ:

O akej ceste rozprávame počas našich detských sv. omší?

DETI:

O chudobnej ceste.

KŇAZ:

Kam vedie cesta chudoby?

DETI:

Je to cesta k Bohu.

KŇAZ:

Minulý týždeň nám túto cestu ukázal Svätý Otec František. Pamätáte sa? V rodnej Argentíne ešte ako kardinál navštevoval favely v tých najbiednejších štvrtiach Buenos Aires. Kardinál Bergoglio sa usiloval byť blízky chudobným a biednym, mal pre nich otvorené srdce. Dnes nám Pán Ježiš v evanjeliu ukázal to isté.

Otázka deťom:

Kto je okrem Pána Ježiša vzorom pre nášho pápeža Františka?

(Sv. František z Asissi)

KŇAZ:

Presne tak. Sv. František z Asissi je patrónom nášho Svätého Otca. Dáme mincu s jeho obrazom hneď za pápeža. Minulý piatok som vám sľúbil, že budem rozprávať o sv. Františkovi.

KŇAZ:

Sv. František žil pred osemsto rokmi v stredotalianskom meste Asissi. Jeho otec bol bohatý kupec a sníval o tom, že jeho syn bude vznešený a udatný rytier. Jedného dňa František osedlal koňa a vyrazil bojovať do vojny. Veľmi rýchlo sa dostal do zajatia. Vo väzení mal veľa času a premýšľal o svojom živote. Zistil, že hoci mal v živote všetko, predsa nebol šťastný.

Počas návratu do Asissi stretol malomocného žobráka. Predtým by ho bol obišiel veľkou okľukou. Lenže vtedy k nemu podišiel a v jeho tvári zbadal... Čo myslíte koho?

Otázka deťom:

Koho zbadal František v malomocnom žobrákovi?

(Pána Ježiša)

KŇAZ:

Malomocní v tej dobe nesmeli bývať v meste. Zdraví sa k ním nesmeli približovať, aby sa nenakazili. František dal najprv malomocnému peniaze, ale zdalo sa mu, že musí urobiť čosi viac. Čosi neslýchané. Zoskočil z koňa, objal malomocného a pobozkal ho.

František prišiel domov a odmietol otcove peniaze. Dokonca sa vzdal svojej zbroje i šiat. Obliekol sa do vrecoviny a rozhodol sa žiť ako najbiednejší z biednych. Často sa modlil v zničenom kostolíku v San Damiano. Jedného dňa počul hlas, rozhliadol sa okolo seba, ale nikto tam nebol. S prekvapením sa pozrel na kríž a znovu počul hlas: „František, obnov môj chrám, ktorý sa rúca.“ František si myslel, že ide o kostol sv. Damiána, preto sa pustil do práce. Ale Pán Ježiš nehovoril iba o kostole, ktorý je z tehál a z kameňa.

Otázka deťom:

O akom chráme hovoril Ježiš?

(O chráme vybudovanom z ľudských sŕdc)

KŇAZ:

František dostal dôležitú úlohu. Mal pripomenúť všetkým veriacim: pápežovi, biskupom, kňazom a všetkým ľuďom, aby nezhromažďovali bohatstvo iba pre seba. Pripomínal, aby dokázali podeliť sa s inými a starali sa o chorých, opustených, bezdomovcov a biednych.

KŇAZ:

Aká je to cesta?

DETI:

Chudobná cesta.

KŇAZ:

Ľudia v Asissi začali Františka považovať za šialenca. Nerozumeli, prečo sa vzdal blahobytu, slávy, prečo zanechal kariéru. Každý hovoril, že stratil rozum.

František neostal sám. Po krátkom čase sa k nemu pripojilo niekoľko ďalších mladíkov z Asissi. František napísal pravidlá, podľa ktorých mali žiť bratia, ktorých neskôr začali volať františkáni. Spolu s 11 spolubratmi vycestovali do Ríma, aby dostali od pápeža potvrdenie a mohli žiť rehoľný život. Pápež Innocent III. si mohol myslieť, že ide o nejakých nespratníkov. Všetci boli oblečení v biednej vrecovine. Pápež mal deň predtým zvláštny sen. Vypočujme si aký.

PRÍBEH: (Čítané pomaly a veľmi výrazne)

Pápež Innocent III. mal hrozný sen. Vo sne videl, ako sa rúca Lateránska bazilika a ako z nej ostali iba trosky. Pápež volal: „Pane, zachráň svoj chrám, zachráň svoju Cirkev!“ Popraskané múry sa triasli a pukali čoraz viac. Zrazu do baziliky vbehol nenápadný človek oblečený ako žobrák. Podoprel steny a stalo sa čosi nečakané. Bazilika ostala stáť neporušená ako predtým.

Pápeža prekvapilo, keď ráno na stretnutí spoznal vo Františkovi a jeho spolubratoch zvláštneho človeka zo sna.

Otázka deťom:

Čo pochopil pápež Innocent III., keď ráno zbadal Františka a jeho priateľov?

(Pápež pochopil, že František zachráni rúcajúcu sa Cirkev)

KŇAZ:

Innocent III. správne pochopil sen a dovolil žiť bratom v úplnej chudobe. Požehnal ich a bolo mu jasné, že iba život podľa vzoru Pána Ježiša môže zachrániť Cirkev.

KŇAZ:

Aká je to cesta?

DETI:

Chudobná cesta.

KŇAZ:

Kam vedie táto cesta?

DETI:

K Bohu.

KŇAZ:

Sv. František chcel žiť chudobne a skromne. Vzorom mu bol Pán Ježiš, ktorý sa narodil v chudobnej maštali. Sv. František začal ako prvý organizovať živé betlehemy. Silno prežíval utrpenie a ukrižovanie Pána Ježiša, keď ho opustili aj tí, ktorých miloval, uzdravoval a učil.

Svätý František na konci života veľmi trpel. Okrem toho, že stratil zrak, objavili sa na jeho tele stigmy, čiže rany Pána Ježiša. Tento svätý spred osemsto rokov bol blízky aj bl. Jánovi Pavlovi II. Navštívil Asissi celkom šesťkrát.

Terajší Svätý Otec František navštívil Asissi 4. októbra 2013. Bolo to na sviatok sv. Františka z Asissi. Pápež sa modlil pri hrobe svojho patróna a stretol sa s chudobnými a biednymi. Dal nám za príklad svojho patróna a hovoril, že kresťan nielen hovorí o kresťanoch, ale stretáva sa s nimi, pozerá im do očí a dotýka sa ich.

Je to dôležitá a vážna úloha pre nás na najbližší čas: usmievať sa na biednejších odo mňa a byť na nich milý.

 

Otázky:

1. Aké stretnutie úplne zmenilo život Františka?

2. Ako sa volal pápež, ktorý mal sen o sv. Františkovi?

3. Koľko pápežov malo meno František?

 

Úlohy:

1. Nalepiť obrázok sv. Františka z Asissi.

2. Doma, na ulici alebo v škole buď milý na toho, koho nemáš veľmi v obľube, koho nie najlepšie poznáš a usmej sa naňho.

 

Obrázok:

Sv. František z Asissi