Cesta chudoby (2014)

Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry

Piatok 14. februára

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Štvrtá detská sv. omša

Chudobná cesta - cesta chudoby

Sv. Kláry

KŇAZ:

Milé deti, opäť ste prišli na našu detskú sv. omšu a viacerí tu chodíte pravidelne. Pozývate svojich kamarátov a kamarátky. Vidím, že vaše pozvania padajú na úrodnú pôdu, veď vidieť tu i nové tváre. Vďaka patrí rodičom a starým rodičom, ktorí vás sem priviedli. Naša radosť v očiach je plná svetla a vyjadruje, kvôli čomu tu chodíme.

Otázka deťom:

Prečo prichádzame na detské sv. omše?

(Aby sme lepšie poznali Pána Ježiša a jeho svätých)

Prečo ich máme poznať?

(Učia nás lepšie žiť, aby sme boli dobrí)

KŇAZ:

Vždy nám Pán Ježiš ponúka niečo nové. Poznávame nových ľudí. Na stretnutí s Pánom Ježišom pri sv. omši sledujeme tých, ktorí zhromažďovali veľmi cenné poklady. Neukladali ich v banke, v pokladnici, v ponožke alebo nejakej inej domácej skrýši.

Otázka deťom:

Kde zhromažďovali poklady tí, ktorých spoznávame na detských sv. omšiach?

(V nebi)

 

KŇAZ:

Aká je to cesta?

DETI:

Cesta chudoby.

KŇAZ:

Kam vedie táto cesta?

DETI:

K Bohu.

KŇAZ:

Spoznali sme už dve osoby, ktoré išli takou cestou. Ich podoby máme na našej výzdobe. Ich tváre sú na minciach, povedali sme si, že svojím životom zhromažďovali drahocenné poklady.

Otázka deťom:

Koho sme už spoznali na detských sv. omšiach?

(Pápeža Františka, sv. Františka z Asissi)

KŇAZ:

Hoci je medzi nimi veľká časová vzdialenosť – až 800 rokov, majú veľa spoločného. Obidvaja milujú Pána Ježiša. Najdôležitejšie je pre nich byť podobní Kristovi. Sv. František aj pápež František vidia Ježiša v biednych, chorých, v tých, ktorí potrebujú pomoc a tak sa usilujú hromadiť poklady v nebi.

Naposledy som vám spomínal, čo sa stalo, keď sa František vzdal otcovho bohatstva. Ľudia v Asissi si klopali na čelo. Niektorí hovorili, že sa zbláznil. Medzi mladými sa našli i takí, ktorí chceli žiť podobne ako František. Neskôr vytvorili rehoľné spoločenstvo, ktoré existuje doteraz.

Otázka deťom:

Ako sa nazývajú rehoľníci, ktorí pochádzajú od sv. Františka?

(Františkáni)

KŇAZ:

František nezaujal iba mladých mužov. V Asissi bývala pekná a bohatá dievčina Klára. Mala vtedy iba trinásť rokov. Jej bratranec Rufín, ktorý sa pridal k Františkovi, často o ňom nadšene rozprával. Klára sa rozhodla, že sa osobne presvedčí, aký je ten Boží šialenec, ktorý chodí z dediny do dediny, obnovuje kostoly a stará sa o malomocných.

Vytratila sa z domu, aby stretla Františka nazývaného chudák z Asissi. Rozhovory s ním úplne zmenili jej život. Bola čoraz viac presvedčená, že chce žiť ako František a jeho bratia. Stalo sa niečo neslýchané. Mladá, bohatá Klára, skutočná šľachtičná zo vznešeného rodu, sa vzdala života v bohatstve a prepychu a bez donútenia si vybrala chudobu. Po Kvetnej nedeli odišla z rodného domu. Vypočujte si príbeh, ktorý to popisuje.

PRÍBEH: (čítame pomaly a veľmi výrazne)

Zbehla z kopca, predierala sa rukami cez húštiny, míňala kvitnúce a rozváňajúce stromy. Srdce jej bilo čoraz silnejšie. Nakoniec dorazila do malej obnovenej kaplnky Anjelskej Panny Márie, kde už na ňu čakali František a bratia. Františkovi doniesli nožnice a on na znak začiatku nového Klárinho života odstrihol jej krásne dlhé vlasy a tie padli na zem... Namiesto bohato zdobenej sukne si navliekla hnedý habit. Klára privrela oči a spomínala, kedy prvýkrát stretla Františka. V uliciach Asissi sa stretávali veľmi často, ale až časom začali udalosti naberať rýchlejší spád. A konečne!

Klárina tvár žiarila šťastím.

KŇAZ:

Prečo Klára ušla z domu?

Keď dovŕšila 16 rokov, vybrali jej muža, ktorý sa mal stať jej manželom. „Nemám slov, mama!“, kričala Klára. Tvrdohlavo tvrdila, že sa nechce vydávať: „Chcem žiť len pre Boha!“ Keď rodičia zistili, že Klára ušla a dozvedeli sa o jej pobyte u benediktínok v kláštore sv. Pavla, rozhodli sa konať. Poslali príbuzných, aby Kláru priviedli späť. Príbuzní sa vyzbrojili a vyrazili smerom ku kláštoru. Nechceli ho dobyť, ale chceli nahnať strach Kláre a donútiť ju k návratu domov. Nepodarilo sa.

Navyše, odchodom Kláry to neskončilo. O dva roky neskôr nasledovala Kláru aj jej mladšia sestra Katarína. Pri prijímaní habitu si zmenila meno a prijala meno Agneška. Neskôr obidve sestry prešli do známeho Kostola sv. Damiána.

Otázka deťom:

Odkiaľ poznáme Kostol sv. Damiána?

(Tam sa sv. Františkovi prihovoril z kríža Pán Ježiš)

Čo povedal Pán Ježiš Františkovi v kostole sv. Damiána?

(Obnov môj kostol – obnov moju Cirkev)

KŇAZ:

Pri kostole sv. Damiána začali žiť a bývať Klára, Agneška a iné dievčatá. Nebol to ich nápad. Niekoľko mesiacov skôr mal František videnie, v ktorom sa dozvedel, že v San Damiano budú bývať chudobné sestry. Mali žiť v chudobe a zároveň svojimi modlitbami podporovať bratov františkánov. Vtedy ešte nevedel, kto to bude.

Sestry nevlastnili nič a žili z toho, čo dostali. Chudobné sestry viedla 42 rokov sv. Klára. Tak si to želal sv. František, aj biskup v Asissi. Po jej smrti rehoľa dostala názov Chudobné sestry sv. Kláry a ľudovo sa tieto sestry nazývajú klarisky. Chudobné sestry sv. Kláry dodnes žijú v úplnej chudobe a nič nevlastnia. Živobytie si zabezpečujú vlastnou prácou a prijímaním milodarov.

Otázka deťom:

Ako sa volá sľub, v ktorom sa sestry zaväzujú nič nevlastniť?

(Sľub chudoby)

KŇAZ:

Sľub chudoby skladajú rehoľníci a rehoľníčky (okrem iných aj spomínané klarisky).

Na záver vám ešte rozpoviem príbeh, vďaka čomu sa stala sv. Klára patrónkou televízie, hoci vtedy o televízii nebolo ani chýru. Na konci života bola Klára veľmi chorá a slabá. Spolusestry odišli na polnočnú sv. omšu a ona sa pokúšala modliť na posteli. V jednej chvíli si povzdychla: „Pane Bože, kvôli tebe som tu ostala sama“, keďže sestry odišli do kaplnky. Zrazu počula polnočnú sv. omšu, akoby bola prítomná v kaplnke medzi sestrami.

Na našej výzdobe si dnes za sv. Františka z Asissi doplníme sv. Kláru. Vy si doma doplňte ďalší poklad – mincu so sv. Klárou.

Otázky:

1. Ako sa volala rehoľa, ktorú založila sv. Klára?

2. Ako tieto sestry voláme v súčasnosti?

3. Ako sa volá sľub, v ktorom sa rehoľníci zriekajú osobného vlastníctva?

Úlohy:

1. Pomodli sa za klauzúrované sestry, ktoré nič nevlastnia a vôbec nevychádzajú z kláštora.

2. Zisti, či sa na Slovensku nachádza kláštor sestier klarisiek.

Obrázok:

Sv. Klára