Cesta chudoby (2014)

Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša

Piatok 14. marca

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Piata detská sv. omša

Chudobná cesta - cesta chudoby sv. Mikuláša

 KŇAZ:

Teším sa z toho, že ste aj dnes toľkí prišli na našu detskú sv. omšu. Teší ma vaša ochota a vytrvalosť. Vaša prítomnosť je pre mňa povzbudzujúca, vďaka, že ste tu.

KŇAZ:

Zopakujeme si, ktorá svätá išla k Bohu cestou chudoby a zhromažďovala si poklady v nebi. Jej život sme spoznali pri poslednej detskej sv. omši.

Otázka deťom:

Ako sa volala?

(Sv. Klára)

Kde žila?

(V Asissi)

Ako sa volajú sestry, ktoré žijú dodnes ako sv. Klára?

(Klarisky)

 

KŇAZ:

Po smrti sv. Kláry bola celá rehoľa pomenovaná podľa nej. Kým žila, volali ich chudobné sestry.

Otázka deťom:

Ako sa volá sľub, v ktorom sa zaväzujú, že nič nebudú mať?

(Sľub chudoby)

KŇAZ:

Rehoľníci, ktorí skladajú sľub chudoby, nič nemajú pre seba. Všetko, čo sa nachádza v kláštore: auto, zariadenie, nábytok, všetko je spoločné a je to majetok rehole.

KŇAZ:

Aká je to cesta?

DETI:

Cesta chudoby.

KŇAZ:

Kam vedie táto cesta?

DETI:

K Bohu.

KŇAZ:

Opakovanie dopadlo dobre, môžeme pokračovať ďalej. Už ste asi zvedaví, koho si predstavíme dnes. Kto si podobne ako sv. František i sv. Klára nenechával všetko iba pre seba, ale zhromažďoval si poklady v nebi. Určite poznáte tohto človeka, ktorý sa dnes objaví na našich minciach. Ktovie, či o ňom viete všetko a či je to pravda, čo o ňom viete. Počúvajte rozhovor, ktorý si vypočul jeden kňaz.

PRÍBEH: (čítame pomaly a veľmi výrazne)

„Svätý Mikuláš? Nie, nie! To sú vymyslené báchorky! On predsa nikdy nežil!“

„Ako to? Nežil?“

„Dobre, dobre, nech je po tvojom. Veď som videl jedného v obchode, druhého v škole, tretieho na ulici... Hovorím ti, všetko sú to výmysly a rozprávky! Podvod! Niekto sa iba preoblečie!“

„Nemáš pravdu! Svätý Mikuláš skutočne žil!“

„Áno, áno. Kdesi v zasneženom Laponsku...“

„Kdeže, žil v slnečnom Grécku a v Myre v dnešnom Turecku.“

„Čože? Mikuláš nejazdil na saniach v sobom záprahu?“

„Ale čo si! On v živote nevidel sobí záprah. Mikuláš mohol vidieť iba tak lenivé osly, ktoré prežúvali trávu.“

„Nemal ani nalepenú bielu bradu a nemal červenú čapicu?“

„Kdeže! Nemal! Bol by sa upotil na smrť. Nedržal v ruke ani fľašu Coca coly. O svätom Mikulášovi je toľko rôznych legiend, že musel byť naozaj veľmi populárny a obľúbený.“

KŇAZ:

Mal som pravdu? Poznáte tohto svätca? Jeho sviatok pripadá na ........ na kedy? Vieme to? Jasné, máte pravdu - 6. decembra. Dnes budeme hovoriť o ňom.

Od jeho narodenia už uplynulo 1700 rokov. Sv. Mikuláš sa narodil v 3. stor. Nemal ľahké detstvo, pretože už ako chlapec stratil rodičov. Už vtedy urobil niečo, o čom sa rozprávalo v širokom okolí. Obrovský rodinný majetok, ktorý mu ostal po rodičoch, rozdal chudobným. Obdaroval najmä tých, ktorí sa hanbili priznať, že sú chudobní a hanbili sa žobrať. Všetci ho chválili a zvelebovali, lenže Mikuláš nestál o nejaké veľkolepé chválospevy. Bol presvedčený, že on nie je najdôležitejší. Rozhodol sa v tichosti ujsť. Ukryl sa v kláštore a ľudia naňho začali postupne zabúdať. Zrazu prišla nečakaná správa, že bol menovaný za biskupa v Myre.

Otázka deťom:

Kde leží mesto Myra?

(V dnešnom Turecku)

KŇAZ:

Áno, je to turecké mesto, ale dnes sa už nenazýva Myra, ale Demre. Mikuláš tam bol biskupom a ľudia v ňom rýchlo spoznali výnimočne dobrého človeka. O biskupovi Mikulášovi sa hovorilo v celom okolí Myry.

Hovorilo sa o troch vojakoch, ktorí boli uväznení a prepustili ich vďaka tomu, že sa za nich prihovoril biskup Mikuláš.

Iní hovorili o námorníkoch uprostred búrky, ktorí sa dostali bezpečne do prístavu vďaka biskupovi Mikulášovi. Ten sa zjavil nečakane medzi nimi a doviedol ich do prístavu. Na pobreží Grécka je dodnes veľa kostolov sv. Mikuláša.

Najznámejšie je rozprávanie o otcovi, ktorý nemohol zabezpečiť veno svojim trom dcéram. Bolo nemysliteľné, aby sa dievčina bez vena v tej dobe vydala. Mikuláš ich chcel uchrániť od hanby, zobral mešec so zlatom a nenápadne im ho hodil cez okno do domu. Vďaka tomu sa mohli vydať postupne všetky tri sestry.

Mikuláš bol dobrý ako Ježiš. Odvážne sa k nemu priznával a kvôli viere v Ježiša sa dostal do väzenia. Viery sa nevzdal, ani keď ho mučili. Zomrel 6. decembra okolo roku 350. Sv. Mikuláš je známy na celom svete. Je patrónom mnohých povolaní: cukrárov, detí, pltníkov, zajatcov, obchodníkov, neviest, mlynárov, notárov, pekárov, pútnikov, pivovarníkov, cestujúcich, rybárov, sudcov, študentov, väzňov, námorníkov, lodníkov.

Otázka deťom:

Koľko rôznych stavov a povolaní som vymenoval, ktorým je sv. Mikuláš patrónom?

(Osemnásť)

KŇAZ:

Možno je ich i viac, veď kto by nechcel mať takého dobrého patróna ako je sv. Mikuláš. Je patrónom nejednej krajiny a mesta, napr. Grécka, Ruska, Moskvy, Berlína, Antverp. Ktoré mesto na Slovensku má tohto patróna. Jeho meno je v názve tohto mesta (Liptovský Mikuláš). Nie je to Mikuláš s bradou a červenou čiapkou a my si musíme urobiť poriadok v tom, čo je a čo nie je pravda o sv. Mikulášovi:

1. SVÄTÝ Mikuláš žil v Myre (dnešné Turecko) a nie v Laponsku.

2. SVÄTÝ Mikuláš bol biskup, nosil biskupské šaty a nie ako krásavec s červenou čiapkou na hlave.

3. SVÄTÝ Mikuláš neprichádza na saniach v sobom záprahu, prichádza nebadane, a preto vtedy nachádzame darčeky. Preto tak veľmi milujeme sv. Mikuláša...

Otázka deťom:

Máme radi sv. Mikuláša?

KŇAZ:

... mám dnes jednu prosbu a jednu úlohu pre vás. Snažme sa byť podobní sv. Mikulášovi. Všímajme si, či nie sú okolo nás kamaráti, ktorí majú menej ako my. Všimli ste si, že tu máme prázdnu nádobu – pôstnu krabičku. Na konci našich detských sv. omší sa rozhodneme, komu týmto pomôžeme. Už sme hovorili o tom, že by sme mohli niekomu pomôcť. Od budúcej detskej sv. omše ju začneme napĺňať, budeme ju napĺňať svojimi srdcami. Samozrejme, obrazne. Symbolom našich otvorených sŕdc budú centy: 1, 2, 5, 10, ... centov. Kto koľko kto môže obetovať pre druhých. Posnažme sa o to, aby sme sa podelili s tými, ktorí nebudú mať takú radostnú Veľkú noc ako my. Takéto deti nájdeme aj v našej farnosti.

Ak ste dnes ešte nestihli, nezabudnite podľa vzoru sv. Mikuláša, urobiť nenápadne niečo dobré, dať nejaký darček. Nemusí to byť nič veľké a drahé. Dôležité je, aby bol podarovaný zo srdca.

KŇAZ:

Aká je to cesta?

DETI:

Chudobná cesta.

KŇAZ:

Kam vedie táto cesta?

DETI:

K Bohu.

Otázky:

1. Odkiaľ pochádza sv. Mikuláš?

2. Kde bol biskupom?

3. Vymenuj najmenej 6 skupín ľudí, ktorým je patrónom sv. Mikuláš?

Úlohy:

1. Priprav a nenápadne daruj darček (nejakú drobnosť) niekomu druhému.

2. Na budúcu detskú sv. omšu prines centy pre biednejších ako si ty.

Obrázok:

Svätý Mikuláš