Cesta chudoby (2014)

Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej

Piatok 20. júna

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Desiata detská sv. omša

Cesta chudoby - chudobná cesta

sv. Hedvigy Sliezskej

KŇAZ:

Máme dnes krásny piatkový deň. Väčšina asi máte radi piatky, lebo je to posledný deň v škole. Pamätajme, že piatok je pre nás veriacich v Pána Ježiša dôležitý preto, že je to deň, kedy zomrel náš Spasiteľ.

Teraz máme koniec júna a krok za krokom sa blížime k prázdninám. Naša Chudobná cesta, cesta k Bohu sa na veľkom plagáte krúti stále viac a stále vyššie. Pripomeňme si, koho sme už stretli na tejto ceste.

 

Otázka pre deti:

Koho sme stretli na adventnej ceste? (pápeža Františka, sv. Františka z Assisi, sv. Kláru, sv. Mikuláša, bl. Edmunda Bojanowského, sv. Dominika, sv. Antona Paduánskeho, sv. Vavrinca)

KŇAZ:

Bezchybne – spolu osem osôb. Keď sa pozriete na plagát, sme presne v polovici. To znamená, že ešte spoznáme osem osôb. Pri poslednej detskej sv. omši nás sv. Vavrinec naučil niečo nové.

Ukázal nám, že veľkým pokladom Cirkvi sú ľudia, ktorým môžeme slúžiť, môžeme pomáhať. Keď im slúžime, sme bližšie k nebu a bližšie k Bohu. Naša životná cesta stúpa hore, tak ako na našom plagáte.

Som zvedavý, či ste si vybrali nejakú oblasť, v ktorej sa chcete angažovať.

Otázky pre deti:

Akým spôsobom môžeme slúžiť v Cirkvi?

(Napr. ako miništranti, spievať v spevokole, stretká: eRKO, Oáza,..., pomáhať slabším kamarátom v učení alebo pomáhať na fare)

KŇAZ:

Výborne. Určite sa onedlho presvedčím, že sa prihlásite a zapojíte do nejakej farskej skupiny.

Poďme ďalej našou cestou detských sv. omší. Dnes budeme cestovať medzi južným Nemeckom a Poľskom, lebo svätá, ktorú spoznáme pochádzala z Bavorska v Nemecku. Narodila sa v Andechse, ale keď mala dvanásť rokov pricestovala do Sliezska.

Svätá, o ktorej hovorím, žila v tom istom čase ako svätý František. Volala sa Hedviga. Malú Hedvigu vzdelávali a vychovávali v kláštore sestier benediktínok. Nestala sa rehoľníčkou, ale manželkou princa Henricha I. Muža pre ňu vybrali rodičia. V oných časoch to bolo tak, že manželku alebo manžela často vyberali z politických dôvodov, aby to bolo dobré pre štát alebo kvôli majetku, ktorý bolo treba rozdeliť.

Hedviga, ako som už spomenul, mala dvanásť rokov, keď prišla do Sliezska, aby spoznala svojho budúceho manžela. Prijala rozhodnutie rodičov a spolu so svojím manželom tvorili krásny manželský pár a potom rodinu. Mali sedem detí, ale skoro všetky zomreli v mladom veku. Len dve z nich sa dožili dospelosti: Gertrúda a milovaný syn Henrich, ktorý mal prívlastok nábožný. Bohužiaľ, Henrich Nábožný zahynul pri Legnici v boji s Tatármi. Vieme si predstaviť ako trpela matka, ktorá musela prežiť smrť takmer všetkých svojich detí a neskôr aj milovaného manžela.

Jedno z detí alebo kňaz, zavesí na plagát obrázok sv. Hedvigy Sliezskej.

PRÍBEH (Čítané pomaly a pozorne)

Poddaní si veľmi vážili svoju kňažnú. Rýchlo si všimli jej dobré srdce. Videli, že Hedviga žije skromne, odmieta bohaté oblečenie a drahé klenoty. Aby sa neodlišovala od svojich chudobných poddaných, chodila bosá. Topánky boli veľký luxus a nosili ich len bohatí.

Jej manžela Henricha I. hnevalo, že manželka, kňažná, chodí naboso.

Poprosil kňaza, ktorý kňažnú spovedal, aby jej prikázal nosiť obuv. A tak sa stalo. Kňaz Hedvige daroval pár topánok a poprosil ju, aby ich vždy nosila. Kňažná darované topánky poslušne prijala, poďakovala a všade ich so sebou nosila, ale priviazané na šnúrke.

KŇAZ:

Kňažná mala zmysel pre humor, však? Nikto jej nemohol vyčítať, že nenosila topánky. Kňažná Hedviga bola známa svojou citlivosťou a štedrým srdcom pre chudobných. Vždy, keď sa vybrala niekam na cestu, brala so sebou vrecúško s peniazmi, ktoré potom rozdávala ako almužnu.

Osobne sa starala o svojich dvoranov, navštevovala chorých. Pomáhala každému, kto o to požiadal. Zo svojich ciest priviedla na svoj dvor trinásť postihnutých a postarala sa o ich zabezpečenie. Prečo práve trinásť? Počet trinásť mal pripomínať Ježiša a dvanástich apoštolov.

Kňažnej Hedvige veľmi záležalo na blízkych vzťahoch s ľuďmi, s ktorými žila. Z lásky k svojim poddaným sa naučila po poľsky. Vedela, že je to dôležité, ak chce spoznať ich problémy.

 

KŇAZ:

Aká je to cesta?

DETI:

Cesta chudoby, chudobná cesta.

KŇAZ:

Kam vedie táto cesta?

DETI:

K Bohu.

 

KŇAZ:

Hedviga ako kňažná mala viac možností. Nielen sama pomáhala, ale sa postarala, aby vznikli inštitúcie, ktoré sa dnes volajú charitatívne.

U svojho manžela, mocného panovníka, vyprosila, aby dal peniaze a pomohol jej založiť kláštory, ktoré sa budú starať o biednych.

Vďaka Hedvige vznikol v Trzebnici kláštor sestier cisterciánok, ktoré sa starali o chorých. Na tom istom mieste v súčasnosti sestry sv. Karola Boromejského naďalej pomáhajú starším a postihnutým ľuďom.

Sv. Hedviga sa zaslúžila o vznik Nemocnice sv. Ducha vo Vroclave v Poľsku. Bola to prvá takáto nemocnica na tomto území. O chorých sa starali augustiniáni.

Vďaka Hedvige v Sliezskej Strede postavili nemocnicu pre malomocné ženy. Kňažná Hedviga povzbudzovala nemocničné rytierske rehole, aby sa pridali a zapojili do konania skutkov milosrdenstva. Založila tiež pojazdnú nemocnicu. Vďaka tomu sa lekári dostali aj do pralesa a pomáhali všetkým, ktorí potrebovali pomoc. Zakladala tiež pojazdné kuchyne pre chudobných.

Posledné roky života Hedviga strávila v kláštore v Trzebnici, v ktorom jej dcéra Gertrúda bola predstavenou. Žila tam ako rehoľníčka.

Počas dlhých storočí bola jednou z najznámejších svätých nielen v Poľsku, v Nemecku, ale v celej Európe. Niet sa čomu čudovať, pretože nebolo veľa takýchto aktívnych ľudí ako kňažná Hedviga Sliezska.

KŇAZ:

Skúsme na koniec porozmýšľať, čo by nám povedala kňažná Hedviga, keby dnes prišla do nášho kostola.

Myslím si, že by povedala toto: Pomáhajte ostatným tak, ako viete. Ale pomáhajte tiež tým, ktorí pomáhajú v rôznych charitatívnych organizáciách, nadáciách, združeniach či centrách.

Pamätajme, že sv. Hedviga Sliezska bola múdra a šľachetná. Svoju moc nevyužila pre seba, ale pre ostatných. Prvé nemocnice zakladali bohatí ľudia, starali sa o ne a pracovali tam rehoľníci a rehoľníčky.

Otázky:

1. Odkiaľ pochádzala sv. Hedviga Sliezska?

2. Čo urobila kňažná Hedviga, keď jej spovedník prikázal nosiť topánky?

3. Ako sa volali sestry, ktoré vďaka sv. Hedvige začali v Trzebnici liečiť chorých?

 

Úlohy:

1. Zisti, kde je najbližšia nemocnica, o ktorú sa starajú rehoľníci?

2. Dones aspoň 0,01 € (čítaj jeden cent) do našej „detskej pokladničky dobra“

 

Obrázok:

Sv. Hedviga Sliezska