Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút.

Dvanásta detská sv. omša

Piatok 30. septembra 2016

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

„Kiež by si ma obdaril priazňou, Pane môj.“

Skromná Rút

 

Kňaz:

Deti, vítam vás na druhej detskej sv. omši v novom školskom roku. Prvý mesiac školského roka máme za sebou. Ako ten čas letí! Pripomeňme si, že od januára sledujeme strážcov svetla. Učíme sa od nich mnohým dôležitým vlastnostiam, ktoré majú títo hrdinovia.

 

Veľa nám chce povedať aj naše heslo:

Iba dnes

Deti:

Budem dobrý

Ako sa volá prvý hrdina, o ktorom sme hovorili po prázdninách?

(Noe)

 

Čo sa dialo na svete, keď žil Noe?

 

Po prvotnom hriechu ľudia neobyčajne ťažko hrešili. Dopúšťali sa obrovských neprávostí voči Bohu i sebe navzájom. Žili v mnohých nerestiach, žili v ťažkých hriechoch. Urážali Pána Boha. On sa rozhodol, že vyničí zo zemského povrchu ľudí, ktorých stvoril. Noe mal urobiť koráb a malo pršať 40 dní a 40 nocí.

Otázka deťom:

Stalo sa tak?

(Áno. Skutočne pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. Voda prevyšovala všetko. Zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi.)

Otázka deťom:

Koľko ľudí sa zachránilo?

(8 ľudí)

V čom vynikal Noe?

Vždy bol verný Bohu. Nikdy nebuďme bez Pána Boha! Ľudia v časoch, keď žil Noe, na Pána Boha zabudli. Žili v hriechoch nečistoty. Dnešná doba sa tej z minulosti vo veľkom podobá. Máme šťastie, že Pán Boh sľúbil, že potopu už nepošle na Zem. Majme pri sebe Pána Boha, teda žime podľa Desatora. Buďme verní Bohu ako mu bol verný Abrahám i Noe. Buďme vynaliezavý ako Noe, aby sme si poradili v každej situácii.

Kňaz:

Deti, Pán Boh si povoláva na výnimočné úlohy ľudí, ktorí dokážu byť vo svojom živote skromní. Boh zvlášť miluje také osoby. Páči sa mu, keď mu nedávame podmienky, ale stále postupujeme v zhode s jeho vôľou s nami.

Kňaz:

Aj dnes vám chcel predstaviť dôležitého strážcu svetla. Vlastne bude ním druhá žena v našom doterajšom hľadaní veľkých ľudí Starého Zákona. Budem hovoriť o zaujímavej neveste, ktorá sa volá Rút.

Dnes spoznáme strážkyňu svetla – Rút, ktorá bola osobou neobyčajne skromnou, čiže takou, ktorá nemá o sebe vystavanú mienku. Je pokorná, verná, milá Bohu. Snaží sa, aby ostatným s ňou bolo dobre.

Všimnime si na nej jednu krásnu vlastnosť: skromnosť.

V knihe proroka Sofoniáša (3,12) z ktorej čítame v advente, je krásna myšlienka: „Nechám však v tvojom strede ľud chudobný a biedny. Oni budú dôverovať v Pánovo meno.“ A naozaj Rút je tá, ktorá dôveruje.

Kňaz:

Betlehemčan Elimelech, jeho manželka Noemi a dvaja synovia sa v čase hladu vysťahovali do Moabska. Po Elimelechovej smrti sa jeho dvaja synovia oženili s Moabčankami, ktoré sa volali Orpa [Orfa] a Rút. Keď po desiatich rokoch obaja synovia zomreli, Noemi sa rozhodla vrátiť do Betlehema.

Noemi navrhla svojim nevestám, aby od nej odišli a hľadali si nových mužov. Orpa odišla, ale Rút zostala so svojou svokrou, lebo chcela patriť k jej ľudu a predovšetkým k jej Bohu (1. kpt).

Vydali sa teda do kraja Judey, lebo sa hovorilo, že tam je dostatočné množstvo chleba. Došli až do Betlehema.

Otázka deťom:

Kam sa vrátili Noemei a Rút?

(Do Betlehema)

Rút, aby mala chlieb pre seba a svoju svokru, vyšla na pole a zbierala za žencami klasy. Tak stretla Bóza, ktorý jej navrhol, aby pracovala s ostatnými jeho pracovníkmi a pracovníčkami. Rút zbierala klasy až do večera a Bóz ju obdaril ohromnou priazňou. Keď sa vrátila k svojej svokre a tá sa dozvedela, ako sa volá ten, ktorý dal Rút prácu, Noemi povedala: „Ten človek je našim pokrvným, je jedným z tých, ktorí voči nám majú právo kúpiť našu zem a má právo vziať si ťa za ženu.“

Noemi veľmi múdro poradila Rút:

Podľa rady svokry Noemi Rút šikovným spôsobom pripomenula Bózovi povinnosť, ktorú mal voči nej ako obranca so záväznosťou podľa zákona (levirátu -švagrovského manželstva). Ten zákon hovoril, že si ju mal Bóz vziať za manželku a zaistiť zomrelému manželovi potomstvo a zachovať jeho dedičstvo (3. kpt).

 

Otázka deťom:

Čo hovoril zákon?

(Bóz si mal vziať Rút za ženu)

Kňaz:

Rút každý deň chodila na Bózovo pole a zbierala klasy. Po nejakom čase povedala Noemi svojej neveste, ako sa má správať voči Bózovi, keď nadíde večer. Keď prišiel večer, Bóz sa najedol a napil a ľahol si vedľa hromady zrna. Vtedy Rút prišla potichu, odkryla miesto pri jeho nohách a ľahla si. Uprostred noci Bóz cítil chlad a rozhliadajúc sa okolo uvidel ženu pri jeho nohách. Opýtal sa jej, kto je a ona odpovedala: „Som Rút, tvoja služobnica. Rozprestri nado mnou svoj plášť, lebo máš právo vziať si ma za ženu.“

Čo povedal Bóz Rút?

Príbeh č. 22

Bóz povedal Rút: „Nech ťa požehná Pán, dcéra moja! Táto tvoja druhá láskavosť sa mi viac páči ako tá prvá, lebo nechodíš za mladíkmi, či sú chudobní alebo bohatí. A teraz sa neboj, dcéra moja. Urobím ti všetko, čo vyslovíš, veď všetok ľud môjho mesta ťa pozná ako čnostnú ženu.

Kňaz:

Slová, ktoré povedala Rút Bózovi ho zaskočili. On objavil v Rút dobrotu, skromnosť a neobyčajnú lásku k druhému človeku. Od toho času sa zvlášť staral o Rút a Noemi.

Bóza oslovila osoba Rút a jej neobyčajná skromnosť. Vo svojom živote sa snažila, aby s ňou bolo dobre, aby sa v jej prítomnosti každý človek cítil dobre (bola so svojou svokrou, nevnucovala sa žencom Bóza, ako ani samému Bózovi). Nerobila všetko preto, aby sa mu zapáčila, celý čas bola sama sebou – pokorná a skromná žena.

V prítomnosti pyšného človeka sa necítime dobre. Práve naopak - dobre sa cítime v prítomnosti skromného človeka. Sme radi v prítomnosti ľudí, ktorí dokážu zo seba dávať všetko. Sú pri tom neobyčajne pokorní a skromní. Nezáleží im na tom, aby ich vychvaľovali, snažia sa o to, aby svet, v ktorom žijeme a ľudia, ktorí sú okolo, boli o kúsok lepší. Takou vlastnosťou bola charakteristická Rút.

Deti,

sv. Peter neskôr napíše, že Boh sa pyšným protiví, ale v pokorných má záľubu. Je veľmi dôležité byť skromnou osobou, ale súčasne citlivou na hlas a potreby Pána Boha i druhého človeka.

Zhrnutie:

Keďže sa v knihe stále zdôrazňuje, že Rút bola Moabčanka (porov. 1,22; 2,2.6.21 atď.), a teda ako taká bola navždy vylúčená z izraelskej pospolitosti (porov. Dt 23,3-6), cieľom knihy Rút je ukázať, že Boh požehná aj pohanku, ktorá sa prizná k viere izraelského národa, odmení jej čnostný život a uvedie ju medzi predkov Dávidovej kráľovskej dynastie. Teda Kniha Rút mala za cieľ, tak ako Kniha proroka Jonáša, podať dôležitú náuku o Božej vôli spasiť nielen izraelský ľud, ale všetky, aj pohanské národy. Aké je teda posolstvo knihy Rút? Pán Boh pozýva aj pohanov, aby boli spasení.

 

Kniha Rút je ukážkou usporiadaného rodinného života, školou rodinných čností. Sú v nej poučenia o tom, ako má láska preniknúť do všetkých medziľudských vzťahov v rodine. Vzácne je poučenie o vzťahoch medzi svokrou a nevestou. Manžel si má zamilovať rodičov svojej manželky ako svojich vlastných rodičov. Podobne aj manželka dostáva v otcovi a matke svojho muža akoby nových rodičov. Hoci muž a žena uzavretím manželstva sa oddeľujú od rodičov a utvárajú si vlastnú rodinu, predsa na nich nezabúdajú. Obidvaja majú naďalej v úcte svojich rodičov, pamätajú na nich najmä v starobe, starajú sa o nich a pomáhajú im. Veľkodušnosť a láska manželov k rodičom toho druhého násobí a upevňuje ich vzájomnú lásku.

Cieľom knihy Rút bolo ukázať, ako sa Božím riadením Moabčanka Rút začlenila do vyvoleného národa (porov. 4,13-17), stala sa pramatkou kráľa Dávida (4,18-22) a tak hrala dôležitú úlohu v uskutočnení prisľúbení a v mesiášskom očakávaní Izraela.

Z manželstva Bóza a Rút sa narodil syn Obed, ktorý bol starým otcom Dávida, najväčšieho kráľa v Izraeli (4. hl.).

 

Otázky:

1.Ako sa volali dve hlavné ženy tohto príbehu?

2. Aká vlastnosť zdobila Rút?

3. V akom vzťahu je Rút voči kráľovi Dávidovi?

4. Aké je posolstvo knihy Rút?

 

Úlohy:

1. Deti, pomodlite sa, aby ocko a mama mali krásny vzťah so svojimi rodičmi, ale aj s rodičmi toho druhého.

2. Prečítaj si doma s rodičmi z knihy Rút 2. – 4. kapitolu.

 

Obrázok:

Rút