advent-post

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 798
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 527
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 548
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 721
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 678
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 640
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 951
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 730
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 49239
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 48993
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 592
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 54201
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 52654
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 49731
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 47189
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 678
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 881
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 994
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 866
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 749