Rady Jána M. Vianneyho (2015)

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1021
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1710
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1202
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1363
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1211
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1133
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1471
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1381
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1288
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1362
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1369
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1536
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1337
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1558
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1258
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1604
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1199
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1557
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2670
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1525
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1801
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6112