Rady Jána M. Vianneyho (2015)

Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba

Prvá detská sv. omša

Piatok 9. januára 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Svätý farár Ján Mária Vianney – patrón kňazov

Téma detských sv. omší v roku 2015

„Ukážem Ti cestu do neba!“

Kňaz

Všetkých Vás srdečne vítam na našej prvej detskej sv. omši v novom roku. Celý advent sme sa stretali s jednou zaujímavou sväticou.

Kto to bol, kto nás sprevádzal Rorátmi 2014?

(Svätá Terézia Veľká z Avily)

Aké bolo heslo Rorátov 2014?

(Solo Dios basta)

Čo to znamená v slovenčine?

(Sám Boh stačí)

 

Určite ste si zapamätali čo, sme mali tu pri oltári počas adventu.

Čo tu bolo?

(Adventný veniec)

Ako voláme to decembrové obdobie v liturgii?

(Advent)

Kňaz

Áno, v decembri bolo obdobie, ktorým začína nový liturgický rok – Advent. Začal v liturgii nový rok, čiže nový cirkevný rok. Začína sa Adventom. Slovo Advent pochádza z latinského slova „adventus“ čo znamená príchod.

Otázka deťom

- Kto k nám prišiel, na koho sme čakali?

(čakali sme na príchod Pána Ježiša)

Kňaz

Samozrejme, veď aj škôlkari vedia, že Adventom sme začali prípravu na Vianoce.

V Advente si pripomíname, udalosti spred 2000 rokov - veľkú túžbu ľudí po Pánu Ježišovi, ako čakali jeho príchod, ako si predstavovali život s Mesiášom.

Otázky deťom:

- Ktorý symbol v našom kostole nám pripomínal toto čakanie na Pána Ježiša?

(adventný veniec)

Adventný veniec so štyrmi sviečkami je symbolom tisícky rokov dlhého čakania na Spasiteľa. Každú nedeľu v Advente zapálime na ňom novú sviečku. Panna Mária tak ako aj ostatné židovské deti spolu so svojimi rodičmi čakali na Mesiáša. Od zvestovania čiže od kedy prišiel za ňou archanjel Gabriel čakala zvlášť vrúcne, lebo sa dozvedela, že ona bude jeho mamou. To ale muselo byť výnimočné, však?

Počas Adventu, každý deň od pondelka do soboty je slúžená svätá omša na počesť Panny Márie, ktorá sa nazýva rorátmi. Znova musím tlmočiť z latinčiny...Kedysi sa používal v Cirkvi len latinský jazyk. Priznávam, vôbec to nebolo zlé, malo to svoje výhody. Ak niekto vedel latinsky, v každom štáte rozumel všetky slová počas svätej omše. Okrem toho latinčina sa používala na všetkých univerzitách. V súčasnosti sa nám hodí angličtina, ale v Cirkvi nie veľmi...

Pretože sa roráty slúžia na počesť Panny Márie kňaz len na tejto sv. omši má ....

Otázky deťom:

Aký ornát má kňaz pri rorátnej sv. omši?

(Biely)

Pred nami je veľa krásnych detských sv. omší. Aj počas Rorátov sme chodili pravidelne, dokonca sme prinášali obetu, keď sme ráno zavčasu vstávali. Detské sv. omše nebudú ráno, budú vždy takto v druhý a tretí piatok v mesiaci.

Aaa, stále som nepovedal o jednej veci. Určite tušíte o čom... Nepovedal som ani slovo o našej výzdobe, ktorú budeme mať pri týchto sv. omšiach ... Pozrite sa dobre, čo je tam napísané.

Otázka deťom:

- Čo je napísané na našom plagáte?

(Ukážem ti cestu do neba)

Kňaz

Je to téma našich detských sv. omší. Bohužiaľ musím priznať, že ja som túto tému nevymyslel.

Ukážem ti cestu do neba – to sú slová svätca, ktorého vidíte na plagáte. Za chvíľku bude všetko jasné, najprv si vypočujte príbeh a pri počúvaní pozrite si našu výzdobu.

 

PRÍBEH 1

V strednom Francúzsku, asi 40 km od Lyonu leží Ars – malá dedinka uprostred jazier, polí a brezovo-dubových hájikov.

Pre zlý stav ciest v roku 1818 Ars robill dojem zapadlej dedinky na nedostupnej samote. Mal sotva 40 domov, nízkych, lepených z hliny, akoby pričupených na nevysokom úbočí medzi sadmi. Nad nimi sa týčil úbohý, zanedbaný a ošarpaný kostol.

Nový farár s ťažkosťami našiel svoju farnosť. V ten deň na kraj zaľahla veľmi hustá hmla. Nebolo nikoho kto by mu ukázal cestu do kostola. Jedine v diaľke na opustených lúkach bolo počuť hlas detí, ktoré pásli ovce. Sv. Ján Vianney k nim podišiel.

- Ukážte mi cestu do Arsu – poprosil.

Nerozumeli. Doma aj medzi sebou sa rozprávali len nárečím. Málo kto vedel dobre po francúzsky. Kňaz niekoľko krát zopakoval otázku. Nakoniec Anton Givre - najschopnejší z chlapcov ukázal neznámemu cestu.

- Ó tam, tadiaľto treba ísť...

- Milovaný chlapče – potešil sa kňaz – ty si mi ukázal cestu do Arsu a ja ti ukážem cestu do neba.

Kňaz

Obrázok, ktorý dnes dostanete ako prvý, predstavuje práve toto stretnutie. Dospelý človek je pán farár, ktorý hľadal cestu do svojej novej farnosti, do Arsu a chlapec je Anton, ktorý s kamarátmi pásol ovce. Som zvedavý, či si niekto zapamätal meno kňaza, ktorý hľadal cestu do Arsu?

Otázka deťom:

- Ako sa volal kňaz, ktorý sa stal farárom v Arse?

Otázka deťom:

- Ako sa volal chlapec, ktorého sa Ján Vianney opýtal na cestu do kostola?

Kňaz

V tomto roku Sv. Ján Mária Vianney bude patrónom našich detských svätých omší. Prečo sme si vybrali práve jeho? Pretože v roku 2009 uplynulo okrúhlych 150 rokov od jeho smrti a okrem toho bol patrónom špeciálneho roku, ktorý v tom roku začal 19. júna 2009. Bol to „Rok kňazov“.

Otázka deťom:

- Aký rok sa začal v júni 2009, za koho sme sa v tom roku zvlášť modlili?

Kňaz

V júni 2009, presne na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pápež Benedikt XVI. vyhlásil začiatok Roka kňazov. Sv. Ján Mária Vianney sa stal patrónom „Roka kňazov.“ Je patrónom všetkých kňazov, ale zvlášť farárov. Prečo? Veľmi miloval Pána Boha. Všetkým svojim farníkom chcel ukázať cestu do neba. Najdôležitejšou úlohou kňaza je ukázať cestu do neba. Pre Jána Mária Vianneyho len to bolo najdôležitejšie, iné ho nezaujímalo.

Mám k vám veľkú prosbu. Chcel by som, aby ste mi vždy na každej detskej sv. omši pripomenuli jednu vec. Akú? Ktorá úloha je pre mňa najdôležitejšia? Vymyslel som si takéto zvolanie.

Budem sa vás pýtať „Čo potrebujete?“ a vy zvoláte „Jozef, ukáž nám cestu do neba!“

 

Kňaz

Čo potrebujete?

Deti:

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

Kňaz

Počas tohtoročných detských sv. omší sa budeme pýtať sv. Jána Mária Vianneyho čo máme robiť, aby sme sa s ním stretli v nebi spolu s Pánom Ježišom, Pannou Máriou a svätými. Som presvedčený, že má pre nás dobré usmernenia - rady. Zvolajme teda ešte raz:

Kňaz

Čo potrebujete?

Deti:

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

 

Otázky deťom

1. Kedy sa začal Rok kňazov?

2. Kto bol patrónom Roka kňazov?

3. Kde bol sv. Ján Mária Vianney farárom?

 

Úlohy:

1. Doma do zošita na prvú stranu nalep obrázok.

2. Všetkým doma porozprávaj, o čom sme hovorili na prvej detskej sv. omši.

3. Napíš si do zošita to, čo si si zapamätal(a) z kázne.

 

Obrázok:

Ján Mária Vianney s Antonom