Rady Jána M. Vianneyho (2015)

Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie

Tretia detská sv. omša

Piatok 23. januára 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Prvá sviatosť zmierenia. Prvé sväté prijímanie vo veku trinásť rokov.

Druhá rada – nábožnosť

Kňaz

Aj dnes vás vítam na našej detskej sv. omši. Ako už všetci dobre vieme, počas týchto sv. omší hovoríme veľa o sv. Jánovi Mária Vianneyovi, patrónovi všetkých kňazov a zvlášť farárov. Sv. Vianney nám ukazuje cestu do neba, tú najdôležitejšiu zo všetkých ciest. To je aj moja úloha, aby som vám ukazoval cestu do neba. Nahlas mi to pripomeňte.

 

Kňaz

Čo potrebujete?

Deti:

Jozef, ukáž na cestu do neba!

Kňaz

Nielen kostoly boli vtedy zatvorené. Revolučná vláda nariadila zavrieť aj školy. Tak bola zavretá aj malá škola v Dardilly. Otvorená bola až keď mal Janko deväť rokov. Začal sa učiť čítať, písať a počty. Kostoly bohužiaľ boli naďalej zatvorené. Kňazi sa museli stále skrývať. Učili sa inému zamestnaniu, aby skryli čím v skutočnosti sú. Jeden predstieral, že je stolár, druhý kuchár a iný, že je kováč. Za súmraku vychádzali z domu, chodili bočnými uličkami a navštevovali domy nábožných kresťanov. Istého dňa dom Vianneovcov navštívil kňaz Groboz. Bolo to v roku 1797.

Kňaz

Kňaz Groboz požehnal deti a potom sa opýtal Janka, koľko máš rokov? Ten odpovedal – jedenásť. Kňaz sa pýtal:

- Kedy si bol naposledy na spovedi?

- Ale ešte som nebol na spovedi – odpovedal chlapec.

Lebo kde sa mal spovedať, kostol bol zatvorený a kňazi vyhnaní.

- V takom prípade sa vyspovedáš hneď – rozhodol kňaz.

Tak sa aj stalo. Janko až vo veku 11 rokov pristúpil k prvej sviatosti zmierenia. Bolo to v jeho rodnom dome pod starými hodinami. Miesto prvej sviatosti zmierenia pod hodinami vidíte na dnešnom obrázku. Budúci svätec si pamätal túto svoju prvú sviatosť zmierenia do konca svojho života.

Otázka deťom:

- Koľko rokov mal vtedy Janko?

A čo s prvým svätým prijímaním? – opýtate sa. S tým bol ešte väčší problém ako so svätou spoveďou. Lebo kde sa mohol pripraviť na prijatie Pána Ježiša do svojho srdca? Náboženstvo sa neučilo, kostoly boli zavreté, kňazi vo vyhnanstve...

Jankovi rodičia si poradili aj s týmto problémom. Janka dali bývať k jeho tete do susednej dediny, kde sa spolu s niekoľkými ďalšími chlapcami pripravoval na svoje prvé sväté prijímanie. Samozrejme, že sa všetko muselo diať vo veľkej tajnosti. Nakoniec dva roky po prvej sviatosti zmierenia, keď mal Janko už trinásť rokov prišiel deň prvého svätého prijímania.

Vo Francúzsku po krátkom období pokoja znova hrozilo veľké nebezpečenstvo. Kňazi na stovky umierali, ale tí najodvážnejší sa nedali zastrašiť. Vypočujte si ako kňaz Balley, ktorý predstieral, že je stolár a kňaz Groboz, ktorý predstieral, že je kuchár, zorganizovali prvé sväté prijímanie pre Janka a pätnásť detí z jeho dediny.

 

PRÍBEH III.

Za miesto prvého svätého prijímania kňazi Balley a Groboz vybrali veľký dom jednej farníčky. Všetky okenice boli tesne uzavreté, aby nikto z ulice nevidel, čo sa vnútri deje. Kvôli väčšej bezpečnosti pod oknami z ulice boli postavené vedľa seba do radu vozy so senom. Počas slávnosti seno zámerne prehadzovali. Zavčasu ráno rodičia s deťmi jednotlivo vychádzali so svojich domov. Všetci boli oblečení všedne. Až na mieste mamy vybrali oblečenie – biele závoje alebo prehoz na ramená pre dievčatá. Všetky deti dostali voskové sviečky. Nesmel byť žiaden hlasný spev a ani hostina. Napriek tomu sa Janko nevýslovne tešil. Jeho sestra Margita spomínala, že jej brat bol tak natešený, že nechcel opustiť miestnosť, v ktorej mal to šťastie, že v nej prvý krát prijal sviatostného Krista.

Kňaz

Podobne ako na deň prvej sviatosti zmierenia, ani na tento deň Janko nikdy nezabudol. O svojom prvom svätom prijímaní vždy rozprával so slzami radosti. Dokonca o päťdesiat rokov neskôr, keď už bol starým farárom v Arse ukazoval deťom skromný ruženec – pamiatku na svoje prvé sväté prijímanie. Povzbudzoval deti, aby si aj oni zachovali všetky pamiatky z tohto svätého dňa.

Som zvedavý, či viete, kde sú vaše pamiatky z prvého svätého prijímania. Ak máte obrázok, mal by doma visieť na viditeľnom mieste. Zistite, prosím, kedy ste pristúpili k prvému svätému prijímaniu. Veľmi by ma potešilo, keby ste vedeli deň, mesiac, rok vášho Prvého svätého prijímania.

Ak sa chceme niečo naučiť od sv. Jána Mária Vianneyho, tak dnes nás učí nábožnosti. Nábožnosť je druhá rada, ktorú nám dáva náš svätý. Vychádzame teda na druhý stupienok do neba.

 

Otázky:

1. Za koho sa vydávali kňazi Balley a Groboz?

2. Koľko rokov mal sv. Ján Mária Vianney, keď pristúpil k prvej sviatosti zmierenia?

3. Koľko rokov mal sv. Ján Mária Vianney, keď pristúpil k Prvému svätému prijímaniu?

 

Úlohy:

1. Pohľadaj doma pamiatky na Prvé sväté prijímanie.

2. Pripomeň si dátum svojho Prvého svätého prijímania.

3. Nalep si do zošita obrázok, odpovedz na otázky a napíš k tomu, čo si si zapamätal(a) z kázne.

4. Napíš modlitbu, v ktorej poďakuj Pánu Ježišovi za Prvé sv. prijímanie a nielen za prvé.

5. Ak si ešte nebol(a) na Prvom sv. prijímaní, napíš modlitbu, v ktorej popros Pána Ježiša, aby Ti pomohol dobre sa pripraviť na Prvé sv. prijímanie.

 

Obrázok:

Pod týmito hodinami v kuchyni, prijal jedenásťročný Ján Mária Vianney prvý krát sviatosť zmierenia.