Rady Jána M. Vianneyho (2015)

Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov

Šiesta detská sv. omša

Piatok 10. apríla 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Ján Vianney má 29 rokov – konečne sa stáva kňazom

Modlitba za kňazov

 Kňaz

Od začiatku kalendárneho roka hovoríme o ceste Jána Mária Vianneyho ku kňazstvu. Už v detstve túžil stať sa kňazom. Kým žila jeho nábožná mama hovorieval jej: „Keby som bol kňazom, chcel by som pre nášho Pána získať veľa duší.“ Už ako malý chlapec vedel, že najdôležitejšia úloha kňaza je získanie duší pre Pána Boha. To je aj moja úloha. Mám získať vaše duše pre Pána Boha. Mám vám ukazovať cestu do neba. Ďakujem, že mi to pripomínate každý deň. Prosím, pripomeňte mi to ešte raz.

 

Kňaz

Čo potrebujete?

Deti:

Jozef, ukáž na cestu do neba!

Kňaz

Ako dobre viete, Jankova cesta ku kňazstvu bola veľmi ťažká. Zopakujeme si niekoľko ťažkostí, ktoré musel prekonať.

Otázky deťom:

- aké ťažkosti musel prekonať Ján na ceste ku kňazstvu?

a/ v jeho detstve a mladosti počas francúzskej revolúcie boli pozatvárané školy, preto chodil málo do školy,

b/ dva roky, od sedemnásteho do devätnásteho roku života, musel čakať na súhlas otca,

c/ musel narukovať, z vojska dezertoval a vyše roka sa musel skrývať,

d/ mal také veľké ťažkosti s učením, že mu predstavení seminára poradili, aby ho opustil.

 

Kňaz

Určite si pamätáte rozprávanie z poslednej detskej sv. omše o tom, ako musel opustiť seminár v Lyone. Pre Jána to bol najťažší okamih jeho života. Ale tým sa jeho problémy nekončili. Po vylúčení zo seminára sa vrátil k milovanému pánu farárovi Balleymu. Za jeho podpory a pod jeho bedlivým okom sa znova začal veľmi usilovne učiť. Akýsi tajomný hlas mu šepkal do ucha: „Nič to, – buď pokojný, raz budeš kňazom.“ Pán farár Balley, ktorý nikdy nestrácal nádej, že Ján raz bude dobrým kňazom, sa usiloval, aby po troch mesiacoch mohol Ján skladať skúšku. Vrátil sa do seminára, postavil sa pred skúšobnú komisiu a ... nezložil skúšku. Nerozumel otázky, ktoré mu kládli v latinčine.

Situácia sa zdala úplne beznádejná, ale pán farár Balley sa nevzdával. Nepoznal horlivejšieho a nábožnejšieho klerika. Po druhý krát sa postaral o skúšku, ale tentoraz Ján Vianney necestoval do seminára, ale profesori sa zjavili vo farnosti a otázky mu kládli vo francúzštine. Konečne úspech. Ján odpovedal dobre! Zložil skúšku. Nakoniec mu dovolili, aby pristúpil ku kňazskej vysviacke: najprv k diakonátu a potom ku kňazstvu. Bol rok 1815, Ján Mária Vianney už mal 29 rokov a 3 mesiace. Na kňazskú vysviacku musel ísť do 100 kilometrov vzdialeného mesta Grenoblu. V jeho rodnej diecéze, z dôvodu vojnových zmätkov nebolo biskupa. Janko šiel do Grenoblu akoby na krídlach. Vypočujte si to.

 

PRÍBEH VI.

Bol teplý augustový deň. Ján Vianney sa s radosťou pohol smerom ku Grenoblu. Pred sebou mal 100 kilometrovú cestu. So sebou si zobral trochu jedla a albu na svoju prvú svätú omšu. Do mesta došiel peši po niekoľkých dňoch, v sobotu 12. augusta. Nasledujúci deň v nedeľu už naňho čakal starý biskup. Špeciálne pricestoval do mesta, aby vysvätil jediného klerika Jána Vianneyho.

Konečne nadišiel vytúžený deň. Po toľkých neistotách, po toľkých neúspechoch, po toľkých slzách sa Ján Mária Vianney stal konečne kňazom. Stal sa sluhom Božím. Ako po tom túžil. „Teraz už budem môcť získavať duše pre Boha. Všetkým budem môcť ukazovať cestu do neba.“ Aký bol šťastný...

Kňaz

Ján Mária Vianney bol šťastný. Myslím, že aj my sa môžeme tešiť, keď počúvame túto peknú udalosť. Dám vám jednu ľahkú otázku.

Otázka deťom:

Kto pomáhal Jankovi ku kňazstvu? (Mama, kým žila a po jej smrti pán farár Balley)

 

Kňaz

Máte pravdu, jeho najväčšou pomocou bola mama a pán farár Balley. Bez neho by asi Ján Vianney nebol pripustený ku vysviacke. Prečo sa na to pýtam? Z jediného dôvodu. Na každej sv. omši dostávate úlohy, ale táto bude zo všetkých najdôležitejšia. Každý kňaz potrebuje, aby sme mu pomáhali, ale zvlášť potrebuje modlitbovú pomoc. Dokonca veľký svätec Ján Mária Vianney potreboval pomoc, o čo viac ju potrebuje každý obyčajný kňaz.

Áno, dobre tušíte. Chcem, aby ste si vybrali kňaza, za ktorého sa budete modliť.

Otázka deťom:

O čo prosil Pán Ježiš apoštolov v dnešnom Evanjeliu? (Aby sa modlili za apoštolov, ktorí budú získavať duše pre Pána Boha)

Kňaz

Pán Ježiš prosil o modlitbu, ja sa k tej prosbe pripájam. Môžete sa modliť za mňa, čomu by som sa veľmi tešil, ale môže to byť hociktorý iný kňaz. Dôležité je, aby ste sa za vybraného kňaza modlili už stále. Ťažká úloha? Možno áno, ale myslím si, že to dokážete. Vysvetlím, čo treba robiť:

1.Vytvorte skupinky po 7 osôb, ktoré sa budú modliť za vybraného kňaza. Môžu to byť spolužiaci, kamaráti, rodičia, súrodenci, starý rodičia, susedia. Všetkých osôb musí byť sedem, toľko koľko je dní v týždni. Každý deň týždňa sa jeden modlí za kňaza.

2.Vyberte si kňaza, za ktorého sa budete modliť. Môže to byť pán farár, pán kaplán, dôchodca, misionár alebo hociktorý kňaz, ktorého poznáte.

3. Môžeš zostať sám/sama a modliť sa za kňaza, ktorého si vyberieš.

Nemusíte sa ponáhľať s voľbou 7 - člennej skupiny ani s výberom kňaza. To sú veľmi vážne rozhodnutia! Prial by som si, aby ste sa nemodlili za vybraného kňaza týždeň, dva, ale stále. Do konca života. Preto to treba urobiť s rozvahou. Najlepšie, keď sa poradíte s rodičmi alebo so starými rodičmi.

Nasledujúce dni detských sv. omší vám to budem pripomínať. Na konci detských sv. omší by som chcel, aby ste modlitbové záväzky darovali vami vybranému kňazovi. Bude to najkrajší darček, aký kňazovi môžete dať Ja na mieste takéhoto kňaza by som vám bol nekonečne vďačný.

 

Otázky

1.Koľko rokov mal sv. Ján Mária Vianey keď sa stal kňazom?

2. Ako sa volal kňaz, ktorý pomáhal Jankovi na ceste ku kňazstvu?

3. Kde urobil potrebné skúšky Ján Vianey, aby mohol byť vysvätený za kňaza?

 

Úlohy:

1.Vytvorte 7- člennú modlitbovú skupinu, s ktorou sa budete modliť za vybraného kňaza

2.Obrázok, ktorý dnes dostaneš, opäť prilep doma do svojho zošita a k nemu napíš, čo si si z kázne zapamätal(a).

 

Obrázok:

Primičná štóla a alba kňaza Jána Vianneyho. Albu vlastnoručne ušila jeho mama.