Rady Jána M. Vianneyho (2015)

Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars

Siedma detská sv. omša

Piatok 17. apríla 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Prvé dni služby vo farnosti Ars

Sv. Ján M. Vianney navštevuje svojich farníkov

Kňaz

Srdečne vás vítam na našej ďalšej detskej sv. omši. Na našom plagáte tu v kostole pribúdajú rady. Ukazujú nám správny smer na najdôležitejšej ceste nášho života, na ceste do neba. Tieto usmernenia nám pomáhajú trafiť na správnu cestu na stretnutie s naším Spasiteľom.

 

Otázky deťom:

- Kto nám dáva rady na ceste do neba?

(Sv. farár z Arsu, Ján Mária Vianney.)

- Aké rady sme už od neho dostali?

(odvaha, nábožnosť, vytrvalosť, prijať - Božiu vôľu)

Kňaz

Minulý piatok sme nedostali radu, ale to vôbec neznamená, že to, o čom sme hovorili, by bolo menej dôležité. Naopak. Hovorili sme o niečom veľmi dôležitom a potrebnom pre všetkých kňazov. Určite si spomeniete, o čom sme hovorili v sobotu.

Otázky deťom:

K čomu som vás povzbudzoval v piatok?

(K modlitbe za kňazov)

Kňaz

Už niekoľko krát som vám dal túto otázku:

Čo potrebujete?

Deti

Ukáž nám cestu do neba!

 

Kňaz

To je veľmi dôležité. Ďakujem vám, že mi to pripomínate pri každej detskej sv. omši. To je moja najdôležitejšia povinnosť, na to aby som vám ukazoval cestu do neba, potrebujem vašu pomoc. Hovoril som vám, že najviac pomôžeme kňazovi tým, že sa budeme za neho modliť.

V Arse (celý názov je: Ars – sur – Formance) boli ľudia, ktorí svojmu pánu farárovi pomáhali nielen prácou vo farnosti, ale sa za neho aj modlili. Vypočujte si, ako na to spomína jedna z nich - Katarína:

 

Príbeh VII

Kedykoľvek sa dievčatá dozvedeli, že pán farár sa trápi, pretože napríklad niekto z jeho farníkov urazil Pána Boha, prosili svoju vychovávateľku, aby im dovolila namiesto spánku modliť sa za neho. Budili jedna druhú každú hodinu a striedali sa v modlitbe celú noc. Všetko prebiehalo bez hluku, aby tie ktoré o tom nevedeli, nič nezbadali.

 

Kňaz

Dievčatá v Arse sa striedali každú hodinu v modlitbe za svojho pána farára. Navrhol som vám, aby ste aj vy vytvorili modlitbové skupiny, v ktorých bude po sedem osôb. Do tých skupín môžu patriť nielen rovesníci, ale aj dospelé osoby. Každý deň ďalší zo skupiny sa bude modliť za vybraného kňaza. Takto celý týždeň - od pondelka do nedele bude kňaz stále zahrnutý modlitbami a tak diabol nemá šancu a to je veľmi dôležité.

Dúfam, že ste už rozmýšľali nad tým, za koho sa budete vy modliť. Dúfam, že ste už začali medzi sebou, či už doma alebo medzi známymi takéto skupiny tvoriť. My kňazi veľmi potrebujeme vaše modlitby. Som presvedčený, že každý kňaz vám bude veľmi vďačný, ak modlitba za neho bude vaším predsavzatím.

 

Otázka deťom:

- Prečo počas detských sv. omší tak často hovoríme o modlitbe za kňazov?

(Lebo kňazi veľmi potrebujú našu pomoc)

 

Kňaz

Patrónom kňazov je sv. Ján Mária Vianney. Na prvom obrázku, ktorý sme dostali, je stretnutie J. M. Vianneyho s chlapcom Antonom Givre. Anton ukazuje novému farárovi cestu do kostola v Arse. Pripomeňme si dnes opäť toto zaujímavé stretnutie: Anton sa neďaleko Arsu rozpráva s pánom farárom Vianneym.

Ars podobne ako Dardilly, v ktorom prišiel na svet Janko Vianney, sa nachádza v blízkosti jedného z najväčších miest Francúzska. Rozprestierajú sa každé z inej strany tohto veľkého mesta. Po prvej detskej sv. omši ste mali nájsť toto mesto na mape.

Otázky deťom:

Ako sa volá jedno z najväčších miest Francúzska v blízkosti Dardilly a Ars?

(Lyon)

 

Kňaz

Pán farár Vianney prišiel do farnosti Ars po francúzskej revolúcii. Minulý týždeň som vám hovoril, aké ťažké obdobie to bolo pre veriacich ľudí vo Francúzsku... Kostoly boli zatvorené, na sv. omšu sa ľudia schádzali na najtajnejších miestach, kňazi sa museli skrývať, ak chceli ľudom slúžiť museli sa tváriť, že majú iné zamestnanie, napriek tomu mnohí prišli o život. Bohužiaľ, nie všetci veriaci vydržali túto ťažkú skúšku. Pán farár Vianney už v prvých dňoch v Arse zistil, že to nebude mať ľahké, ale neznechutil sa. Videl – ako sám hovoril veľa dobrého zrna, aj keď bolo zarastené kúkoľom. Vypočujte si čím začal.

 

Príbeh VIII.

Okolo poludnia pán farár Vianney s veľkým trojhranným klobúkom pod pazuchou – málokedy ho nosil ináč - vychádzal za svojimi farníkmi. Bol si istý, že v čase obeda všetkých zastihne doma. Zo začiatku ho neprijímali všade dobroprajne, ale väčšina sa mu potešila: nový farár bol človekom dobrým, veselým, vľúdnym, zdvorilým a veľmi láskavým – nepredpokladali sme vtedy – spomínal istý devätnásťročný – že pán farár Vianney bol predovšetkým veľmi nábožný. Porozprával sa s farníkmi o všetkom možnom. O každodennej práci, o žatve. Zaujímal sa ako žijú, koľko majú detí, v akom veku, či chodia do školy. Nakoniec hovoril o náboženstve a o farskom kostole. Takýmto spôsobom zisťoval stav viery svojich farníkov.

 

Kňaz

Po týchto rozhovoroch sa pán farár presvedčil, že väčšina jeho farníkov, zvlášť tí, ktorí vyrastali v čase revolúcie, nielenže nemajú základné vedomosti z náboženstva, ale navyše namiesto svätej omše v nedeľu pracujú na poli.

Pán farár Vianney nestrácal čas nariekaním, ale hneď sa dal do práce Chcel získať pre NEBO aspoň túto malú dedinku. Veril, že s pomocou Božou je všetko možné. V dnešnom evanjeliu ľudia, o ktorých sme počuli, keď sa nemohli dostať do domu kde učil Pán Ježiš, sa tiež neznechucovali a nevzdávali.

 

Otázka deťom:

- Čo urobili, aby ochrnutého človeka dostali čo najbližšie k Pánu Ježišovi?

(Vyšli na strechu a cez strop spustili chorého k nohám Pána Ježiša)

 

Kňaz

Nesadli si, neplakali, nesťažovali sa, že nedokážu vojsť do domu, ale hľadali spôsob ako sa dostať k Pánu Ježišovi.

Podobne urobil aj pán farár Vianney, hľadal spôsob ako ukázať svojim farníkom cestu do neba. Povieme si o tom na nasledujúcich sv. omšiach.

 

Otázky:

1. Ako sa volal farník, ktorého stretol pán farár Vianney keď hľadal cestu do Arsu?

2. Aký je celý názov dedinky, kde sa stal Ján Mária Vianney farárom?

 

Úlohy:

1. Na mape Francúzska nájdi farnosť Jána Mária Vianneyho: Ars – sur – Formance.

2. Prilep si obrázok do zošita a napíš, čo si si zapamätal(a) z dnešnej sv. omše.

3. Ak si to ešte neurobil, nájdi ochotných ľudí modliť sa za vybraného kňaza.

4. Vyberiem si kňaza, za ktorého sa budem modliť.

 

Obrázok:

Socha sv. Jána M. Vianneyho v Arse, pri ktorej sa pútnici modlia aj za svojich kňazov.