Rady Jána M. Vianneyho (2015)

Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov

Deviata detská sv. omša

Piatok 15. mája 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Obnovovanie kostola v Arse

Pán farár začína boj o svojich farníkov

 

Kňaz:

Pamätáte si prvé dni pána farára v Arse? Pán farár chcel poznať každú rodinu a všetkých svojich farníkov osobne. Farnosť v Arse nebola veľká, necelých 300 obyvateľov preto po čase poznal už všetkých po mene.

Otázka deťom:

- Čo robil pán farár Vianney, aby poznal svojich farníkov?

(Za radom navštevoval všetky rodiny v Arse)

 

Kňaz:

Pán farár Vianney navštevoval rodiny, rozprával s nimi o práci, o každodennom živote, zaujímal sa ako žijú, koľko majú detí. V skutočnosti sa chcel presvedčiť aká je ich viera, či chodia do kostola, či sa modlia. Obyčajne sa na to pýtal až na konci, až keď sa s nimi trochu zoznámil.

Farníci poväčšine vo svojich domoch ochotne prijímali nového farára. Tí, ktorí predtým chodili do kostola chodili naďalej. Okrem toho sa nič nezmenilo. Všetko by bolo zaiste v Arse tak ako predtým keby im dal svätý pokoj. Ale on neplánoval nechať ich na pokoji. Dal si predsavzatie bojovať o ich duše nakoľko mu vystačí zdravie a sily.

Otázka deťom:

- Čo urobil pán farár Vianney, aby sa jeho farníci obrátili?

(Na ich úmysel konal pokánie a postil sa)

Kňaz:

Postil sa a robil pokánie, modlil sa za nich nielen každý deň, ale každú chvíľu, keď nemal nejakú inú povinnosť. Ale k modlitbe a pokániu pripojil skutky, chcel urobiť ešte niečo konkrétne.

Veľmi ho bolelo, že mnoho jeho farníkov nechodí na svätú omšu a že zvlášť v nedele kostol svieti prázdnotou. Bez nedeľnej sv. omše neexistuje opravdivý kresťanský život. Pomyslel si, že obnoví dosť zanedbaný kostol v Arse a možno tým povzbudí ľudí, aby začali chodiť do kostola, aby sa stal pre nich - tak ako pre neho – druhým domovom. Začal oltárom. Pre najsvätejšiu Sviatosť oltárnu chcel postaviť niečo, čo bude najkrajšie. Sám si vysúkal rukávy a pomáhal robotníkom. Keď bol oltár skoro hotový, išiel – áno dobre počujete – išiel peši do Lyonu kúpiť dve hlavy anjelov, ktoré mali ozdobiť svätostánok z každej strany a znova sa peši vrátil do Arsu.

Otázka deťom:

- Kto si pamätá koľko kilometrov je z Lyonu do Arsu?

(Asi 40 km)

Kňaz:

Keď bol nový oltár postavený sv. Ján Vianney sa pustil do maľovania. To vedel urobiť aj sám. Namaľoval kostol tak, aby všetko ladilo s novým oltárom.

Keď ľudia videli ako každým dňom ich kostol opeknieva, začali prichádzať najprv z čistej zvedavosti, aby videli, čo ich nový farár urobil v kostole. Už prvú nedeľu po skončení prác pán farár Vianney zbadal niekoľko nových tvárí. Každý mesiac ľudí pribúdalo. Niektorí, keď videli ako ich nový farár sa stále snaží skrášliť ich kostol – sami začali ponúkať svoju pomoc. Napríklad pri oprave starej zvonice. Vypočujte si to.

 

Príbeh XI.

Keď ťažký zvon pozýval k modlitbe Anjel Pána alebo do kostola, obyvatelia Arsu tŕpli od strachu. Niežeby zvon bil príliš hlasno! Farníci kostola sv. Sixta v Arse keď pozerali smerom na rozkolísaný ťažký zvon, mysleli len na jedno: „Ešte chvíľu a naša stará drevená zvonica sa zrúti na cintorín a na hroby našich blízkych.“

Všetci na čele s pánom farárom prosili starostu o pomoc, pretože farnosť bola príliš malá na takú veľkú opravu. Nakoniec – k všeobecnej radosti – padlo rozhodnutie začať práce. Aká to bola radosť, keď nad dedinkou sa vznášala štvorcová zvonica z tehál. Dokonca okná boli ozdobené malými stĺpmi v románskom štýle.

Pán farár sa tešil, že zvonica je solídne postavená, odteraz už budú môcť dva zvony pozývať jeho milovaných farníkov do kostola. Nemal pochybnosti: v Arse majú byť dva zvony. Ešte nebola skončená stavba a on už kúpil druhý zvon zasvätený Panne Márii. Dostal meno sv. ruženca.

Kňaz:

Ak si myslíte, že týmto pán farár skončil budovateľskú činnosť, ste na omyle. Ľudí na svätých omšiach pribúdalo a pán farár videl, že kostol je čoraz tesnejší. Treba niečo urobiť. Stavba nového kostola nebola možná. Pán farár Vianney našiel iný spôsob. K hlavnej lodi začal pristavovať kaplnky. Prvá kaplnka bola postavená za osem mesiacov. Práce začali v januári a v auguste kaplnka zasvätená Panne Márii bola hotová. Pán farár Vianney mal veľmi rád tento tichý kútik po pravej strane kostola. Štyridsať rokov každú sobotu v deň zasvätený Panne Márii slúžil v nej sv. omšu.

Na obrázku, ktorý dnes dostanete je socha Panny Márie v tejto kaplnke v Arse.

Pán farár Vianney sa tak rozbehol po všetkých opravách a stavbách, že keď sa stavala druhá kaplnka, tento krát zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi, všetky ušetrené peniaze dostal murár. Pre stolára chýbalo až 500 frankov. Vo vtedajšom Francúzsku neboli ešte eurá, ale franky. Jedno euro to je asi 6,5 franka. Matematici si to rýchlo vypočítajú a my sa vraciame k dlhu pána farára Vianneyho. Farár utrápený nedostatkom peňazí a dlhom stolárovi vyšiel raz večer z domu a na ceste náhle neďaleko kostola stretol neznámu ženu. Spýtala sa ho: „Vy ste farárom v Arse?“ - a predstavte si, podala mu 600 frankov. Nakoniec dodala: „To je na dobré ciele.“ Pán farár Vianney bol prekvapený – úprimne povediac nečudujem sa, ale nikdy sa neodvážil povedať, že prozreteľnosť sa postarala o peniaze. Skôr si myslel, že to bola výstraha od Pána Boha, aby už nikdy nedopustil takúto situáciu.

V každom prípade kostol v Arse opeknieval, ľudia prichádzali čoraz častejšie, pán farár Vianney – ako každý kňaz – bol šťastný, že môže svojim farníkom ukazovať cestu do neba.

 

Kňaz

Čo potrebujete?

Deti

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

Kňaz:

Veľmi vám chcem ukázať cestu do neba a ďakujem, že mi to pripomínate a pomáhate mi pri tom svojou modlitbou. Ak sa niekomu ešte nepodarilo vytvoriť modlitbovú skupinu so siedmymi osobami, prosím vás skúste to. Vaša modlitba je pre nás kňazov veľkou silou a pomocou.

 

Otázky:

1. Čo urobil pán farár Vianney, aby jeho farníci začali chodiť do kostola?

2. Komu bola zasvätená prvá kaplnka pristavená k farskému kostolu v Arse?

3. Komu bol zasvätený farský kostol v Arse?

 

Úlohy:

1. Zisti v ktorom roku bol dostavaný tvoj farský kostol?

2. Zisti, či v tvojom kostole je kaplnka zasvätená Panne Márii?

3. Ak si to ešte neurobil, nájdi ľudí ochotných vytvoriť modlitbovú skupinu, aby ste sa mohli modliť za vybraného kňaza.

4. Nalep si obrázok do svojho zošita a k nemu napíš, čo si si zapamätal(a) z kázne.

 

Obrázok:

Prvá kaplnka pristavená k starému kostolu, bola zasvätená Panne Márii.