Rady Jána M. Vianneyho (2015)

Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov

Pätnásta detská sv. omša

Piatok 9. októbra 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Zmenený Ars

Radosť z nábožnosti farníkov

  

Kňaz:

Srdečne vás vítam na ďalšej detskej sv. omši. Dnešná sv. omša je iná ako tie ostatné. Prečo? Aký veľký obraz vidíte tu pred oltárom? Aký mesiac prežívame?

Kňaz:

Aký mesiac prežívame, deti?

(október)

Koho zvlášť prosíme v tomto mesiaci a čím?

(Pannu Máriu modlitbou sv. ruženca)

Bol niekto už od začiatku októbra aspoň raz na ruženci tu v kostole? Alebo modlí sa niekto doma s rodičmi sv. ruženec?

 

Sv. ruženec je modlitba, v ktorej oslavujeme Nebeského Otca, Pána Ježiša i Ducha Svätého, pripomíname si jednotlivé tajomstvá života Pána Ježiša.

Ako voláme dvoma slovami Otca, Syna a Ducha Svätého?

(Najsvätejšia Trojica)

Otázka deťom:

Za koho obetujeme modlitbu sv. ruženca v tomto roku?

(Za prenasledovaných kresťanov)

Kňaz:

Deti, Pán Ježiš zomrel za všetkých ľudí, za dobrých aj zlých. On chce spasiť všetkých. Chce, aby sa obrátili aj tí, ktorí nenávidia kresťanov. Dnes sme počúvali také výnimočné evanjelium. Čo myslíte, prečo v prečítanom evanjeliu boli dnes samé mená?

Otázka deťom:

- Prečo v prečítanom evanjeliu boli samé mená?

(Je to rodokmeň Pána Ježiša)

Kňaz:

Evanjelium nám predstavuje rodokmeň Pána Ježiša, čiže mená predkov Pána Ježiša. Rodokmeň sa začína Abrahámom cez Dávida a končí Jakubom, ktorý bol otcom Jakuba, pestúna Pána Ježiša. V tomto množstve osôb boli rôzni ľudia – dobrí a zlí, nábožní a nenábožní, čestní a nečestní. Takých predkov mal Pán Ježiš – dobrých i zlých, nábožných i nenábožných. Prišiel na svet pre všetkých.

Podobne to bolo so sv. Jánom Vianneym. Keď sa stal farárom v Arse, staral sa o všetkých farníkov a možno o nenábožných ešte viac ako nábožných. Už vieme veľa o práci sv. farára z Arsu. Koľko sa tam napracoval a natrpel. Koľko sa napostil a namodlil. To všetko kvôli jedinému cieľu, aby svojim farníkom ukázal cestu do neba. Aby každý farník bez výnimky miloval Ježiša. Vy už viete, že mal s tým veľké ťažkosti. Nie všetci farníci v Arse chodili do kostola. Často pracovali v nedeľu, opíjali sa v krčmách, kliali pri práci. Sv. farára to veľmi bolelo, veď jeho farníci urážajú Pána Boha. Dlhé hodiny kľačal pred najsvätejšou Sviatosťou oltárnou a plakal nad hriechmi svojich farníkov. Prosil Pána Boha o zmenu ich sŕdc. Zdalo sa, že práca sv. farára Vianneyho neprináša žiadne ovocie, pretože uplynul už piaty rok a väčšej zmeny nebolo vidieť. Až nakoniec sa niečo pohlo. Prichádzame k ďalšiemu rozdielu medzi dnešným dňom a predošlými.

 

Otázka deťom:

- Aký je ďalší rozdiel medzi dnešným dňom a ostatnými?

(Práca sv. farára z Arsu začína prinášať dobré ovocie – Ars sa zmenil k lepšiemu)

Kňaz:

Po piatich rokoch ťažkej práce sv. farár z Arsu sa mohol konečne tešiť so zmeny svojej farnosti. V liste z októbra 1823 a teda po piatich rokoch pobytu v Arse napísal známej:

„Som v malej farnosti, ktorá slúži Pánu Bohu z celého srdca“.

Musíte vedieť a môžem vám to potvrdiť, že pre kňaza niet väčšej radosti ako keď farníci milujú Pána Boha. Mojou povinnosťou, ktorú mi každý deň pripomínate, je ...No, čo vlastne?

 

Kňaz:

Čo potrebujete?

Deti:

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

Kňaz:

Samozrejme, v Arse nebolo ešte všetko ideálne, ale čestnosť obyvateľov dedinky sa stávala dokonca vzornou. Kedysi tkáči namiesto dobrých nití tkali zo starých. Roľníci pri návrate z poľa kradli cestou trávu alebo repu a nosili ju domov. Teraz sa to už nestávalo. Ak deti niečo ukradli, stretli sa s ostrou reakciou rodičov. Počúvajte...

 

Príbeh XVIII.

Istého dňa malý Benedikt Treve ukradol hrušku z košíka predavačky. Na svoje nešťastie zobral si hrušku domov a tam ju chcel zjesť. Keď mama zbadala v rukách drobca ovocie, začala ho podozrievať. Hneď sa syna spýtala odkiaľ má hrušku. Len čo sa Benedikt priznal, hneď ho zaviedla domov k predavačke. Kázala mu vrátiť hrušku a odprosiť za krádež.

Kňaz:

Sv. arský farár miloval svojich farníkov, ale nemal zľutovania s hriechom. Vedel, že hriech je najhoršia vec, aká môže človeka stretnúť. Horšia od choroby tela. Rodičia kráčali v šľapajach svojho sv. farára. Čoraz viac milovali svoje deti a preto čoraz viac ich chránili pred hriechom. A ak sa niektoré z detí aj dopustilo hriechu, tak ako ste pred chvíľou počuli, neboli zhovievaví.

Vaši rodičia vás tiež majú veľmi radi. Dbajú o vaše zdravie, vzdelanie, ale predovšetkým o to, aby ste celý život milovali Pána Boha. Sv. Ján Vianney sa najviac tešil z nábožnosti svojich farníkov. Pamätajte nato, že aj vaši rodičia sa najviac budú tešiť z vašej nábožnosti.

 

Otázky:

1. Akú modlitbu sa modlíme v októbri spoločne všetci v kostole?  

2. Z čoho má každý kňaz najväčšiu radosť?

3. Čo je to rodokmeň?

 

Úlohy:

1. Poďakuj rodičom za to, že ťa chránia pred hriechom a vychovávajú k nábožnosti.

2. Pomodli sa dnes jeden desiatok ruženca za celú svoju rodinu.

3. Dnešný obrázok prilep do zošita.

 

Obrázok:

Súčasný pohľad na baziliku v Arse.