FaraTour 2012

FaraTour 2012: Stvorenie sveta

  • Vytlačiť

 

Záver: Každé dieťa dostalo po skončení FaraTour všeličo zaujímavé a aj pekné tričko, na ktorom je namaľovaná v rukách zemeguľa ako symbol toho, že Pán Boh všetko stvoril. A pod obrázkom je text: ... a bolo to veľmi dobré... Na druhú stranu trička sa podpísali všetky deti, aj animátorky...

 

 

Piatok

Dielo šiesteho dňa: ... Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz,  na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.  Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.

 

 

V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

Náš  5. deň: ČLOVEK A ODPOČINOK


 

V šiesty deň Pán Boh dokončil stvorenie všetkých zvierat zeme. So svojim dielom bol spokojný. "Boh videl, že to bolo dobré." Hoci sú zvieratá pekné, jedinečné a zaujímavé, stvorenie sa nemohlo skončiť pri nich. Boží plán pokračoval.

Boh mal v pláne stvoriť človeka. Mal v pláne stvoriť niekoho, kto bude panovať nad tvorstvom, kto sa bude starať o zem, kto bude využívať všetky stvorené krásy. Bez človeka by stvorenie nemalo zmysel. Už pri prvom rozprávaní o stvorení sveta sme si povedali, že Pán Boh stvoril svet pre nás.

Ako Pán Boh stvoril človeka a z čoho?

Biblia hovorí, že "z prachu zeme". A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. (Gn 1, 27)

Potom Pán Boh vdýchol človeku život. Lebo darmo by bol vytvorený, ak by nežil.

Pán Boh nám dal život. Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. (Gn 2, 7)

My si tiež môžeme urobiť hlinenú bábiku, alebo postavičku z plasteliny. Ale nedokážeme jej dať život. Nevieme urobiť, aby naozaj žila. Len v rozprávke o Pinokiovi ožila drevená bábika.

Pán Boh človeka požehnal. Dal človeku celú zem, všetko, čo predtým stvoril. Pán Boh dal človeku aj úlohu, aby pomenoval všetky zvieratá a vtáctvo.

Čo všetko ako ľudia môžeme a vieme? Vymýšľať, rozmýšľať, tvoriť, rozlišovať medzi dobrým a zlým. Vieme sa mať radi. Môžeme mať vzťah s Pánom Bohom. To napríklad zvieratá nemôžu. My sami, každý z nás sme Božie stvorenie a sme jedineční a za všetko máme dôvod chváliť Pána Boha.

Na konci šiesteho dňa je svet plný a krásny. Sú v ňom zvieratá, ale i ľudia, ktorí svet užívajú a spravujú.

Ďakujeme Pánu Bohu za stvorenie, aj za to, že stvoril nás, aby sme sa mohli tešiť z daru života, v ktorom žijeme.

 

 

 

 

Štvrtok

Dielo štvrtého dňa: Tu Boh povedal: „Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky! I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem!“ A stalo sa tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem  a aby vládli nad dňom a nad nocou a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré.  A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý.

Tento deň sme už prebrali popri svetle a tme.

Dielo piateho dňa: Tu Boh povedal: „Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!“ A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.  Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!“  A nastal večer a nastalo ráno, deň piaty.

Dielo šiesteho dňa: Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.

Náš 4. deň: ZVIERATÁ (aj ryby a vtáky, aj ostatné zvieratá)

Dnes sme boli v krásnej ZOO v Zlíne. Bolo to nádherné, vidieť tento Boží svet prírody takmer všetkých kontinentov...

Svet je nádherný a veľmi zaujímavý. Máme vzácny dar svetla, ale poznáme aj tmu. Nad nami je obloha, z ktorej prší dážď a v zime sneh. Z nebeskej diaľky svieti a hreje nás Slnko a v noci sa na nás usmieva Mesiačik a celkom ďaleko sa trblietajú hviezdičky, ktoré sa však iba zdajú maličké. V moriach a potokoch je voda a my kráčame po suchej zemi, po cestách, lúkach, vrchoch. Na súši rastú rôzne rastliny, rôzne stromy od výmyslu sveta. Stromy malé, veľké, stromy, ktoré majú ihličie, iné zasa listy, ktoré sa na jeseň vedia krásne sfarbiť, alebo ktoré majú zaujímavé plody. Rastie tráva, po ktorej sa váľame a rastú i rastlinky, z ktorých nám maminka môže uvariť chutný čaj. To všetko už máme a je to pekné. A keď toto všetko Boh stvoril, mohol vidieť, že je to dobré.

Prišiel piaty stvoriteľský deň.

Ryby plávajú v potôčikoch, v moriach. Avšak nielen ryby, sú tam aj iné tvory. Čo ešte pláva a žije vo vode? ( Žaby, chobotnice, kraby, raky ...) Kde sa to tam vzalo? Všetko to Pán Boh stvoril v piaty deň.

Boh riekol: "Nech sa vody víria pohybom živých tvorov." "Vtedy stvoril Boh veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, čo sa hýbu a ktorými sa víria vody...." .

Pán Boh stvoril všetky živé tvory vo vode. Ale ani to nestačilo. Ešte stále niečo chýbalo. Pozrieme sa nad seba a vidíme veľa voľného priestoru nad hlavami. Čo s tým? Pán Boh riekol: „a vtáctvo nech poletuje ponad zem na nebeskej oblohe!“  "Vtedy stvoril Boh ....aj všetko okrídlené vtáctvo podľa jeho druhov."

Nasleduje 6. deň.

V 6. deň mal Pán Boh veľa práce. Stvoril zvieratká, ale aj človeka. O človeku si budeme hovoriť  zajtra.

Teraz si prečítame z Biblie, čo sa v nej o stvorení zvieratiek píše:

„Potom riekol Boh. Nech zem vydá živé tvory rozličného druhu: dobytok, plazy a poľnú zver rozličného druhu. I stalo sa tak. Boh učinil rozličné druhy poľnej zveri, rozličné druhy dobytka a všetky plazy rozličných druhov. A Boh videl, že to bolo dobré."

Aj my môžeme povedať, že to bolo dobré a že to je dobré.

A hoci všetky živé tvory nemôžeme vidieť na živo každý deň, radi sa ideme pozrieť do ZOO - tak ako dnes - alebo aspoň si pozrieme v TV pekný prírodopisný film. Ďakujeme Pánu Bohu za krásny svet plný zvierat.Streda

Dielo tretieho dňa: Potom Boh povedal: „Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!“ A stalo sa tak.  A Boh nazval súš „zemou“ a zhromaždište vôd nazval „morom“. A Boh videl, že je to dobré.  Tu Boh povedal: „Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu na zemi.“ A stalo sa tak.  Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho. A Boh videl, že je to dobré.  A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí.

Náš 3. deň: RASTLINY

Čo však so súšou, so zemou? Zostane prázdna? Kdeže. Pán Boh vedel, čo treba a vymyslel zeleň, trávu, stromy, ovocné aj všetky iné. Na jeho slovo zo zeme, zo súše začalo toto všetko vyrastať.

Boh riekol: "Nech zem vydá sviežu zeleň, semenoplodné byliny a ovocné stromy rozličného druhu..." (Gn 1,11)

Pán Boh stvoril tieto dôležité veci.

Celá tá krása, ktorú aj dnes poznáme, všetko to jedinečné a nádherné, čo je vôkol nás a čo si musíme vážiť a tešiť sa z nej. Ak viem, že to všetko stvoril Boh a pre mňa, musím prírodu chrániť a nemôžem jej robiť zlé veci. Nebudem hádzať smeti, nebudeme ubližovať stromčekom a aj ostatným ľuďom povieme, aby to nerobili. Pánu Bohu musím aj ďakovať, že máme úrodu, že máme rastlinky, kvietky, ovocie, zeleninu! Stromy, ovocie, rastliny, všetko to slúži nám i ostatným tvorom na zemi, ktoré sa objavili neskôr.

Pán Boh videl, že je to dobré ...


 

Utorok

 

Dielo druhého dňa: Potom Boh povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!“  I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval oblohu „nebom“. A nastal večer a nastalo ráno, deň druhý.

Dôležitá veta:  A BOLO TO DOBRÉ.

Náš 2. deň:  VODY (vody na nebi aj na zemi), voda a súš

Voda je veľmi dôležitá a bez vody by nebol život. Voda je na nebi, aj na zemi. Keď prší, vody z neba sa dostávajú na zem a zasa inokedy sa vody zo zeme vyparujú na nebo.

Pán Boh oddelil vody na nebi a na zemi a to tak, že stvoril oblohu. (Gn 1,6)

V takomto kolobehu to funguje: Na tretí deň sa začali diať ďalšie nové veci! Boh riekol: "Nech sa vody nahromadia na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súš." (Gn 1,9) Pán Boh dal súši i vodám nahromadeným svoje mená: zem a more! Všetko sa to stále dialo slovom! Boh riekol!

Aká veľmi cenná i drahá je voda, všetky súťaže budú s vodou, pitný režim. Ako veľmi si cenia deti v Afrike vodu, mali by sme ňou šetriť.


Pondelok:

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

Dielo prvého dňa: Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo „dňom“ a tmu nazval „nocou“. A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý.

Náš 1. deň:  ÚVOD DO STVORENIA + svetlo a tma, hviezdy, slnko, mesiac, planéty

Dôležitá veta:  A BOLO TO DOBRÉ.