FaraTour 2013

FaraTour 2013 - Svetobežníci - piatok

 

5. DEŇ:

PIATOK

AFRIKA

•          SLON

 

Dnes sme sa modlili za Afriku – zelené zrniečka na misijnom ruženci.

Pre Afriku je typickým zvieraťom slon. Je symbolické, že tento africký deň nám vyšiel úplne na záver nášho tábora. Slon má jednu zaujímavú vlastnosť – je ňou dobrá pamäť. My si tiež chceme pamätať pekné veci, ktoré sa sme sa za celý týždeň naučili. A chceme byť vďační za to, čo máme,... lebo deti v Afrike toho majú oveľa menej...

Dnes budeme hovoriť opäť o najväčšom suchozemskom zvierati na našej planéte. Je to teda najväčšie suchozemské zviera na našej planéte. Slon samec môže mať výšku až 3,5 – 4 metre a váhu až 6‐8 tisíc kg (teda niekoľko ton.) Najväčší známy jedinec mal až 12 ton. Napriek svoje váhe sa slon pohybuje relatívne nenápadne a elegantne a dokáže aj celkom rýchlo bežať. Žijú v Afrike a ešte žijú aj v Ázii, najmä v Indii. Čo vám zaujímavého ešte poviem o tomto obrovi medzi zvieratami? Spýtam sa vás: čo je na slonovi také typické? (chobot, veľké uši, kly)

Ešte jedna zaujímavá vec. Nezdalo by sa to hádam, ale slon má aj jednu silnú duševnú schopnosť. Má dobrú pamäť. Preto sa vedia hocičo naučiť, a preto ich aj používajú v cirkusoch, lebo sa vedia naučiť aj dosť zložitým úkonom. Hovorí sa, že ak ho niekto oklame, tak si to slon pamätá celý život. Preto ak si niekto dobre pamätá, hovorí sa, že má sloniu pamäť.

Je dobré mať dobrú pamäť? Deti, čo poviete? ... Slon si pamätá, keď ho niekto podvedie. Čo by sme si mali pamätať? Čo myslíte? Nielen zlé veci, ale predovšetkým dobré. Pamätajme si dobré veci: kto mi pomohol, kto si ma zastal, čo krásne som zažil, čo som od koho pekné dostal, čo sa mi podarilo. A za všetkým dobrom je Boh. On je darca všetkého dobra. Pamätať si teda na dobré veci, ktoré sme dostali alebo zažili, znamená vlastne pamätať si aj na toho, ktorý je prameňom každej dobrej veci. A čo so zlom? So zlými vecami, ktoré sme urobili? Oľutovať, a Boh nám ich odpustí. Zabudne. Aj my sa máme poučiť a už na to nemyslieť. Zlé veci, ktoré nám urobili iní? Odpustiť a neprechovávať hnev. Slon si pamätá, ale nevieme či sa hnevá. Človek sa dokáže nielen hnevať, ale aj nenávidieť. Povie: ja ho nenávidím, nechcem nikdy zabudnúť, čo mi urobil. To je nekresťanské. Pán Ježiš nás učí odpúšťať a nehnevať sa dlhodobo, a samozrejme vyhýbať sa za každú cenu nenávisti.

Myšlienka:

Máme si pamätať pekné veci, zabúdať na tie zlé... a mali by sme za dobro vedieť aj poďakovať.

 

 

 

 4. DEŇ:

 ŠTVRTOK

 ÁZIA

•          PANDA

•          TIGER

Žlté zrniečka na misijnom ruženci.

Panda aj tiger sú samotári. Utiahnu sa do samoty, kde prežijú svoj život. Aj ja by som si mal nájsť čas, keď som sám a modlím sa. Zájdem napríklad do svojej izby a v tichosti môžem povedať Pánu Bohu svoju modlitbu, poprosiť ho o to, čo potrebujem, alebo mu poďakovať...

Panda veľká je samotár, ktorý sa dve tretiny dňa venuje hľadaniu a požieraniu potravy. Zvyšný čas odpočíva. Dokáže sa šplhať na stromy, ale túto schopnosť využíva, len ak ju ohrozujú nepriatelia. V tom prípade sa Panda uchýli na strom a nelezie, kým nebezpečenstvo nepominie. Panda veľká nepoužíva žiadny brloh ani odpočívadlo. Väčšinou si len jednoducho ľahne na zem tam, kde práve je.

V Ázii je Vietnam a odtiaľ pochádza kardinál František Thuan. Vo Vietname mnoho ľudí trpelo a trpí pre vieru v Pána Ježiša. Cirkev vo Vietname, ako aj Cirkev v Číne, je jednou z najprenasledovanejších cirkví v Ázii, aspoň v posledných storočiach. V 18. a 19. storočí bolo minimálne 200 000 vietnamských mučeníkov.

Kardinál Thuan niekoľkokrát stál zoči-voči utrpeniu a smrti. Krátko po svojom vysvätení za kňaza roku 1953 vážne ochorel na tuberkulózu a bol blízko smrti; rodičia sa za neho neustále modlili a František Thuan zázračne vyzdravel.

František bol hlboko oddaný Panne Márii. Keď roku 1957 študoval v Ríme, vydal sa na púť do Lúrd. Tu meditoval nad slovami Panny Márie, ktoré povedala Bernadete: „Nesľubujem ti radosti a potešenie na zemi, skôr to budú utrpenia a skúšky.“ Thuan cítil, že tie slová patria aj jemu. Odpovedal na ne modlitbou: „Pre meno tvojho Syna a tvoje, Mária, prijímam všetky skúšky a utrpenie.“

Keď ho roku 1975 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie uväznili, vedel, že je v Božích rukách. V samotke, ktorá pôsobila veľmi stiesnene, bolo málo svetla a žiadne okno. Chvíľami sa v nej nedalo ani dýchať, a preto Thuan kľačal pri dverách a snažil sa nadýchnuť aspoň cez škáru, ktorá bola medzi dverami a dlážkou. Vo väzení si odsedel 13 rokov, na samotke bol 9 rokov. Po niekoľkých mesiacoch sa Thuan cítil absolútne nepotrebný a zdalo sa mu, že sa pomiatol. V tom čase si nedokázal spomenúť ani na to, ako znie modlitba Zdravas Mária. Jedného dňa Thuan náhle prenikol do podstaty vecí a toto pochopenie natrvalo zmenilo jeho život. Pochopil, že Ježiš sa takisto pokladal za „neužitočného“, keď visel na dreve kríža. Lenže práve vtedy, keď bol bezmocný, vykonal „najužitočnejšie“ dielo: vykúpil celé ľudstvo.

Františka prepustili na slobodu 21. novembra 1988. Bol to sviatok Obetovania Panny Márie a zároveň šesťdesiate tretie výročie sobáša jeho rodičov. V samote sa modlil a Boh ho počúval. Vypočul jeho modlitby.

Myšlienka:

Aj ja si nájdem každý deň chvíľu samoty. Budem sa v samote modliť. Pán Boh ma vždy bude počuť.

 

3. DEŇ:

STREDA

EURÓPA

•         VRABEC

Biele zrniečka na misijnom ruženci.

Dnes budeme hovoriť opäť o vtáčikoch. A konkrétne o jednom, ktorého všetci veľmi dobre poznáte. Poletuje totiž aj po Turí a Višňovom, je tu ako doma, a tak veľmi sa mu tu páči, že sa ani nesťahuje. Je tu jednoducho stále, celý rok, aj teraz, aj cez zimu. No, už viete o ktorom vtáčikovi budeme dnes hovoriť? O vrabcovi. Sú dva druhy: domový a poľný.

Vrabcov je na našom svetadiele plno. Sú to veľkí výmyselníci. Aj my sa máme snažiť byť vynaliezaví a originálni a zobrať si od nich príklad. Môžeme napríklad vymyslieť, ako by sme priniesli Ježiša aj k iným našim kamarátom, ktorí ho ešte nepoznajú.

Vrabce poletujú skutočne všade. Doslova, lebo sa rozšírili do celého sveta. A možno práve pre to sa považujú za bezcenné. Pán Ježiš tiež raz spomínal vrabce pri svojom učení. Raz povedal ľuďom, čo ho počúvali: „Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov“ (Lk 12,6‐7). Na zemi žije tak veľa ľudí. Mohlo by sa zdať, že jeden človek je skoro nič, že je bezcenný.

Takže pozor na to! Pán Ježiš nám pripomína, že na každého vrabčeka Pán Boh pamätá a stará sa o neho. O čo viac sa Otec nebeský stará o každého z nás.

Myšlienka:

Buďme vynaliezaví... je mnoho spôsobov, ako niečo urobiť a je len na nás, aby sme zvolili ten najlepší... môžeme aj ľudí obrátiť na vieru alebo im pomôcť, keď zvolíme niečo, čo ich osloví, zaujme...

 
 

2. DEŇ:

UTOROK

AMERIKA

•          BIZÓN

•          MEDVEĎ GRIZLY

Červené zrniečka na misijnom ruženci.

Amerika je dávnym domovom indiánov, ktorí boli veľmi bojovní. Aj typické zvieratá sú silné, zastupuje ich medveď grizly a bizón. Aj my, deti, máme v sebe veľa energie. Často ju však využívame zlým smerom. Bijeme sa, škriepime. Mali by sme sa naučiť ovládať svoj hnev a byť láskaví k druhým.

Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu, „Chlapče, tá bitka v každom z nás je medzi dvomi medveďmi.“

Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Ten druhy je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.

Vnuk o tom všetkom premýšľal a po minúte sa opýtal, „A ktorý medveď zvíťazí?“ Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš.“

Myšlienka:

Buďme k sebe láskaví, neubližujme si, nebime sa, nepoužívajme voči sebe silu, lebo v nás zvíťazí to, čo budeme rozvíjať a posilňovať, je len na nás, či sa oddáme zlu alebo dobru...

 

 

 

1. DEŇ:

PONDELOK:

AUSTRÁLIA, OCEÁNIA A ANTARKTÍDA

spojili sme dva najmenšie svetadiely, v tento deň sa venujeme

AUSTRÁLII a ANTARKTÍDE

•          KOALA, KENGURA (Austrália)

•          TUČNIAK (Antarktída)

Modré zrniečka na misijnom ruženci.

Koala, kengura aj tučniak majú spoločnú jednu vlastnosť. Veľmi obetavo sa starajú o svoje mláďatká. Kengura ich nosí dlhý čas vo svojom vaku a koala na chrbte. Koala spravidla privedie na svet len jedno mláďa. Novonarodená koala váži menej než 1 gram. Vyškriabe sa do vaku a tam zostáva asi pol roka. Hneď keď vyrastie tak, že už sa do vaku nevojde, matka ho nosí na chrbte. Dokáže vyliezť do extrémnych výšok, keď chráni svoje mláďa.

Aj my sa máme starať jeden o druhého. Pýtať sa, čo potrebuje môj kamarát, ako by som mu mohol pomôcť? Sme tu jeden pre druhého... nielen počas dní v tábore, ale hocikedy, aj keď začne škola, na ulici, keď sa hráme...

Myšlienka:

Sme tu jeden pre druhého, máme si navzájom pomáhať a modliť sa za seba.

 

FaraTour 2013 – Svetobežníci

 

Každý deň sme na inom kontinente.

Každý deň sa modlíme jeden desiatok ruženca za tento svetadiel.

Na úvod niečo o misijnom ruženci.

Pre každý svetadiel sme vybrali typické zviera, ktoré na ňom žije, toto zviera má nejaké vlastnosti, na ktorých budujeme poučenie pre deti.

 

MISIJNÝ RUŽENEC

Čo sú to misie?

Viete, ako vyzerá misijný ruženec?

Misijný ruženec ako spôsob modlitby pochádza od horlivého a veľmi obľúbeného newyorského pomocného biskupa Mons. Fultona Sheena, riaditeľa Pápežských misijných diel v USA (50 roky 20.storočia). Túžil po tom, aby sa každý kresťan modlil na úmysly celej cirkvi, preto je každý desiatok misijného ruženca obetovaný za ľudí (veriacich alebo neveriacich), misionárov a misionárky jedného z piatich kontinentov sveta.

A preto má misionársky ruženec práve päť farieb:

1. AFRIKA - zelená - farba symbolizuje zelené tropické africké lesy.

2. AMERIKA - červená - zobrazuje farbu pleti Indiánov - pôvodných obyvateľov Ameriky

3. EURÓPA - biela - označuje farbu pleti Európanov

4. AUSTRÁLIA A OCEÁNIA - modrá - symbolizuje farbu Tichého oceánu

5. ÁZIA - žltá - pripomína pleť ľudí Ázie.

Takýto ruženec sa denne modlil pápež Ján XXIII. Povedal, že ako pápež sa musí modliť za celý svet. V modlitbe sv. ruženca sú dôležité úvahy o Ježišovom živote, ktoré nám predkladajú jednotlivé tajomstvá. Okrem týchto úvah počas desiatkov, si v misijnom ruženci pred každým desiatkom pripomenieme vhodné myšlienky o danom kontinente.