FaraTour 2015 - SOS

FaraTour 2015 - SOS - Spolok odvážnych stroskotancov

PIATOK – 24. 7. 2015

Talenty

ČO SME DNES ROBILI? Dnes sme mali veľkú súťažnú pokladovku, zoznámili sme sa s domorodcami, ktorí žijú na ostrove, na ktorom sme stroskotali. Aby sme všetky úlohy pokladovky v tímoch splnili, každý použil talenty, ktoré má. Vyhodnotili sme tábor, každý dostal odmenu.

Podobenstvo o talentoch Mt 25,14-30

Istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: "Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal." Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: "Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva." Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: "Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje." Jeho pán mu povedal: "Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."

 

OTÁZKY? Hovorí mi niečo tento text? Poznám sám seba, svoje schopnosti a to, čím ma Pán Boh obdaril? Akým spôsobom využívam dary/talenty, ktoré som dostal od Boha? Ako mrhám svojimi talentami?

ZAMYSLENIE: Neviem, kto vymyslel Talentmániu, ani ostatné show, hľadajúce talenty ľudí... No nech to bol kto chcel, neprišiel z ničím novým... Prvým autorom talentmánie je Boh, ktorý v podobenstve o talentoch, rozdáva každému toľko, koľko treba.

Jednému päť talentov, druhému tri, a tretiemu jeden. Talent, ktorý dostávame, je ako zrniečko. Malé, no

Apoštol Pavol upozorňuje: „Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?“ (1Kor 4, 7).

Talenty máš! Popros o to, aby si tieto talenty vedel dobre využívať, aby si ich znásobil.

 

 

ŠTVRTOK – 23. 7. 2015

Odvaha vyznávať vieru, pomáhať a dávať iným

ČO SME DNES ROBILI? Dnešný deň: Pozor, pozor! Napadli nás piráti. Museli sme zmobilizovať všetky sily na našu obranu. Čo znamená naša skratka SOS? Spolok odvážnych stroskotancov. Odvahu máme v hesle!

EVANJELIUM: Mt 10

Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.

OTÁZKY A ZAMYSLENIE: Ako môžeme byť odvážni my? Odvaha prežehnať sa v jedálni pred a po jedle, byť úctivý k starším, uvoľniť miesto v autobuse tehotnej žene, zastať sa slabších a tých, ktorým ubližujú, zastať sa pravdy...

Pán dekan nám hovoril zaujímavý príbeh chlapca, ktorý sa modlil na operčnej izbe. Príbeh o margarétke, či chudobnom Indovi.

Margarétka, moja odvaha teraz a zajtra?

 

STREDA – 22. 7. 2015

Zázračné slovíčka: ďakujem, prosím, odpusť, prepáč

ČO DNES ROBÍME? Sme na výlete a užívame si ho.

 

Vieme si vzájomne odpúšťať, poprosiť a ďakovať, povedať prepáč?

EVANJELIUM: Lk 11

Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov." Povedal im: "Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia." Potom im hovoril: "Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: "Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť." A on znútra odpovie: "Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti." Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!"

OTÁZKY A ZAMYSLENIE: Slová ďakujem, prosím, odpusť, prepáč. Tieto štyri slová sú zázračné slová. Kedy ich hovoríme ľuďom? Hovoríme ich aj Pánu Bohu. Kedy? Pri akej príležitosti? Každý kľúč slúži na otváranie dverí.

Pán dekan nám povedal príbeh o mladíkovi, ktorý cestoval autobusom do Nitry. Čo napíšem do piesku a čo napíšem do skaly?

LOĎ, naše poďakovanie a prosenie.

 

 

UTOROK – 21. 7. 2015

ČAS

ČO SME DNES ROBILI? Vyrábali sme si pekné trička. Dnes by sme chceli poďakovať za dar času, za všetko pekné, čo sme dnes prežili, za každú minútu, ktorú nám dnes Pán Boh dal. Na ostrove máme čas, aby sme prežili... Putovali sme do Turia...

ČÍTANIE: Kaz 3, 1-8

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytŕhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať. Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene. Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia. Svoj čas má hľadať (niečo), svoj čas má niečo stratiť. Svoj čas má (niečo) si uchovať, svoj čas má niečo odhodiť. Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť. Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj.

OTÁZKY, ZAMYSLENIE: Nájdeme si čas na kamarátov, krúžky; nájdeme si more času na to, aby sme sedeli za počítačmi, či televízormi, vieme si nájsť čas aj na Pána Boha? Koľko času kde strávime a stratíme?

Pán dekan nám povedal príbeh malého princa. Pred 21 dňami začali prázdniny. Získal som 21 dní. Čo som s tým časom spravil?

Hodinky, môj čas, stratený, získaný.

 

PONDELOK - 20. 7. 2015

ZÁCHRANA DOBRA, SEBA, DRUHÝCH

Sme tu jeden pre druhého počas celého týždň

ČO SME DNES ROBILI? Dnes máme prvý deň tábora. Stali ste sa stroskotancami na ostrove.

EVANJELIUM: Lk 8,22-25

V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď; a povedal im: "Preplavme sa na druhý breh jazera." I odrazili od brehu. Ako sa plavili, zaspal. Tu sa na jazero spustila taká víchrica, že sa im naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: "Učiteľ, učiteľ, hynieme!" On vstal, pohrozil vetru a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo ticho. A im povedal: "Kde je vaša viera?" A oni si so strachom a údivom hovorili: "Čo myslíš, kto je to, že rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú?"

Tí, ktorí niekedy zažili búrku na mori, by iste potvrdili, že nešlo o obyčajnú zábavu. Pán Ježiš utíšil búrku počas plavby.

Pán dekan nám povedal zauijímavý príbeh s morskými hviezdicami.Každý z nás môže byť takýmto domorodcom, pretože každý z nás dokáže pomôcť iným.

Rozmýšľame nad tým, čo je v našom živote to, čo by sme chceli zachrániť!