Čo zaznelo na Púti rodín 2015?

Čo zaznelo na Púti rodín?

Pani starostka JUDr. Marcela Halaganová privítala hostí na siedmej diecéznej Púti rodín. Privítanie pani starostky je tu.

Pán dekan Jozef Bagin predstavil vzácneho hosťa z Ríma. Privítanie pána dekana je tu. 

Otec arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, predniesol svoju homíliu na Púti rodín v sobotu 27. júna. Kázeň otca arcibiskupa je tu.

Po sv. omši nasledovala adorácia, v ktorej sme uvažovali o rodine a prosili o milosti pre naše rodiny. Adorácia rodín je tu.

Poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Anna Záborská sa na Púti rodín podelila s pútnikmi o jej pohľad na rodinu. Vyjadrenie MUDr. Anny Záborskej je tu.

Manželia Ladislav a Mária Baránkovci, rodičia ôsmich detí, povedali svoje svedectvo a návod ako riešiť mnohé situácie v rodine: Prijímaj, obetuj, odpúšťaj, zasväcuj. Svedectvo manželov Baránkovcov je tu.

Svoje svedectvo o tom, že Boh je naším skutočným Otcom povedali na Púti rodín aj manželia z Anglicka Vicky a Robert de Hoxar. Svedectvo Vicky a Roberta je tu.

V nedeľu rannú sv. omšu slúžil náš rodák Mgr. Ondrej Gašica. Kázeň Mgr. Ondreja Gašicu je tu.

Slávnostnú sv. omšu slúžil v nedeľu ThDr. Ivan Špánik, PhD. Kázeň ThDr. Ivana Špánika je tu.       Jeho myšlienky v .pdf sú tu.