Čo zaznelo na Púti rodín 2015?

Čo zaznelo na Púti rodín?

  • Vytlačiť

Pani starostka JUDr. Marcela Halaganová privítala hostí na siedmej diecéznej Púti rodín. Privítanie pani starostky je tu.

Pán dekan Jozef Bagin predstavil vzácneho hosťa z Ríma. Privítanie pána dekana je tu. 

Otec arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, predniesol svoju homíliu na Púti rodín v sobotu 27. júna. Kázeň otca arcibiskupa je tu.

Po sv. omši nasledovala adorácia, v ktorej sme uvažovali o rodine a prosili o milosti pre naše rodiny. Adorácia rodín je tu.

Poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Anna Záborská sa na Púti rodín podelila s pútnikmi o jej pohľad na rodinu. Vyjadrenie MUDr. Anny Záborskej je tu.

Manželia Ladislav a Mária Baránkovci, rodičia ôsmich detí, povedali svoje svedectvo a návod ako riešiť mnohé situácie v rodine: Prijímaj, obetuj, odpúšťaj, zasväcuj. Svedectvo manželov Baránkovcov je tu.

Svoje svedectvo o tom, že Boh je naším skutočným Otcom povedali na Púti rodín aj manželia z Anglicka Vicky a Robert de Hoxar. Svedectvo Vicky a Roberta je tu.

V nedeľu rannú sv. omšu slúžil náš rodák Mgr. Ondrej Gašica. Kázeň Mgr. Ondreja Gašicu je tu.

Slávnostnú sv. omšu slúžil v nedeľu ThDr. Ivan Špánik, PhD. Kázeň ThDr. Ivana Špánika je tu.       Jeho myšlienky v .pdf sú tu.