Púť rodín 2011

Diecézna púť rodín 2011

Privítanie otca biskupa - pani starostka, p. dekan: Klikni sem. Úvod sv. omše, kázeň otca biskupa: Klikni sem. Poďakovanie - Peter a Katarína Mihovi s deťmi: Klikni sem.


Predstavený rehole kapucínov v Žiline Braňo Fabo, OFMCap., svoju kázeň zameral zaujímavým smerom: vzťah bl. Jána Pavla II. a sv. pátra Pia.  Klikni sem.

V nedeľu o 11,00 hod. slúžil sv. omšu Mons. Jozef Hrtús, farár v Lutišiach. Hovoril o rodine a vzťahoch. Jeho kázeň je tu: Klikni sem.


Pani veľvyslankyňa Dagmar Babčanová

Pani veľvyslankyňa Dagmar Babčanova prišla spolu aj so svojím manželom Stanislavom. Hovorila o svojej misii, diplomacii, bl. Jánovi Pavlovi II. Tu je prvá časť jej svedectva:  Klikni sem. Druhá časť jej svedectva je tu: Klikni sem.


Prezentácia


Zaujímavá prezentácia odznela aj na tému bl. Ján Pavol II. rodinám. Pripravil ju p. Pavol Dubovec so synom Michalom. Ak chceš vedieť viac, Klikni sem. Sprievodný text je tu: Klikni sem.


Adorácia s bl. Jánom Pavlom II.

Text adorácie, v ktorej sme si pripomenuli, čo povedal bl. pápež Slovákom, je tu: Klikni sem.