Púť rodín 2011 s Jánom Pavlom II.

Diecézna púť rodín 2011 s bl. Jánom Pavlom Veľkým

Diecézna púť rodín sa niesla v krásnom duchu pokoja a rodinnej pohody.

 

 

Prítomnosť blahoslaveného Jána Pavla II. Veľkého bolo cítiť  na každom mieste .... Počasie nebo zariadilo! Ako to vyjadrila jedna pútnička: vo Višňovom sa udialo viac zázrakov, ktoré bolo možné vnímať. Pred sv. omšou, ktorú slúžil v sobotu otec biskup Tomáš, sa zbiehali všetky mraky a fúkal veľký vietor. Keď liturgický sprievod prišiel k vonkajšiemu oltáru, kde bola slúžená sv. omša, v jedinom okamihu veľký vietor prestal, mraky nad Višňovým sa potrhali, ukázalo sa slnko a celá sv. omša mohla byť slúžená v pokoji, kľude, vietor sa "nenavážal" ani do mikrofónov, ani "neškodil oltáru," dážď odišiel. Matka Božia a blahoslavený Ján Pavol II. zvláštnym spôsobom prítomný medzi nami vyprosujúc rodinám Božie požehnanie, to mali všetko pod kontrolou. Mnohí sme si spomenuli na situáciu v Ríme z 30. apríla a 1. mája 2011. 30. apríla celý deň v Ríme pršalo. Keď začla večerná vigília na štadione Circo Massimo, ani jedna kvapka nepadla na zem, bolo jasno, krásne. Nedeľná sv. omša blahorečenia - to bolo krásne slnečné rímske počasie, ktoré atmosférou nadchýnalo.


Pani veľvyslankyňa Dagmar Babčanová, ktorá bola vo Vatikáne v rokoch 2002 - 2007, nám porozprávala veľmi zaujímavo o svojej misii v Ríme a Vatikáne. Je to skutočná žena viery a hlbokej dôvery v Pána Boha. Krásnymi prezentáciami sme si pripomenuli odkaz Jána Pavla Slovákom, mladým, chorým, rodinám. Súbor Bosniačik z Tepličky nad Váhom nám zahral zaujímavé divadlo o nebeskej reklamnej agentúre. Talianska adorácia aj krížová cesta boli v znamení prítomnosti Jána Pavla, modlitba sv. ruženca bola s meditáciami, ktoré pri rôznych príležitostiach povedal JPII. Otec biskup Tomáš Galis hovoril aj o tom, aký je význam slov "byť" a "mať." Pripomenul, ako krásne povzbudzoval Dostojevskij k viere. A to bolo dokonca povinné čítanie v minulom režime! Pán dekan Jozef Bagin predstavil Jána Pavla ako muža hlbokej viery, ktorý nielen vtedy, keď sa mu darilo, vedel Bohu dôverovať, ale vedel mu dôverovať aj v ťažkých, ľudsky neriešiteľných situáciach. Braňo Fabo, predstavený rehole kapucínov Žiline, veľmi zaujímavo riešil svoju kázeň. On ako rehoľník - kapucín, hovoril a vysvetlil vzťah bl. Jána Pavla II. a sv. pátra Pia - kapucína. Pátra Pia svätorečil práve Ján Pavol II. Mons. Jozef Hrtús, farár v Lutišiach hovoril o dôležitých vzťahoch medzi ľudmi a v rodine. Všetky kázne, prezentácie, slová pani veľvyslankyne, adoráciu postupne dáme na túto našu stránku.