Púť rodín 2012

Púť rodín 2012

Slávnostnú sv. omšu v sobotu večer slúžil generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček. Celá homília generálneho vikára je tu.

Po slávnostnej sv. omši v sobotu večer, ktorú slúžil Mons. Ladislav Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy, nasledovala adorácia. Myšlienky o rodine od Benedikta XVI., bl. Jána Pavla II. Veľkého, Pavla VI. a kardinála Jozefa Tomku si môzete prečítať. Celá adorácia je tu.

Pán kaplán Mgr. Vladimír Tomáš, PhD. odchádza do farnosti Zubák. V nedeľu o 8,00 hod. mal u nás rozlúčkovú sv. omšu. Jeho kázeň si môžete vypočuť tu.

V nedeľu slávnostnú sv. omši slúžili novokňazi Žilinskej diecézy: Mgr. Jozef Lazový a Dr. Martin Danišek. Pri tejto sv. omši kázal Dr. Martin Danišek. Jeho kázeň si môžete vypočuť tu.

Agatka, Ján a Barbara urobili prezentáciu o Panne Márii - Ježišova a naša matka.  Vo forme prezentácie si ju môžete stiahnuť tu. Vo forme filmu si ju môžete stiahnuť tu.

Andrea s Máriou pripravili prezentáciu: Mária - žena viery. Stiahnuť si ju môžete tu.

Peter a Pavol urobili prezentáciu Abrahám, Mária a my. Stiahnuť si ju môžete tu.