Fatimská slávnosť v júni

Aj v mesiaci jún sme sa stretli na Fatimskej slávnosti vo Višňovom. Farnosť má relikvie krvi svätého Jána Pavla Veľkého a v Roku milosrdenstva má aj Bránu milosrdenstva. Pripravujeme sa na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime, ktoré oslávime v roku 2017. Uvažujeme nad slovami Panny Márie. Tentoraz nad slovami, ktroé povedal v Lurdoch. 

„Budeš taká láskavá prichádzať sem 15 dní.“ Poznáme nielen slovo „púť“, ale predovšetkým obsah tohto slova. Už Abrahám je Bohom vyzvaný, aby putoval do krajiny oplývajúcej medom a mliekom. Mária pozýva Bernadetu, aby putoval a do jaskyne. Mária je tá, ktorá pozýva na púte. Roévnako pozýva aj deti vo Fatime, aby prichádzali vždy 13. v mesiaci. V Lurdoch Mária žiada, aby postavili malú kaplnku. K jaskyni, ku kaplnke postupne putujú davy. Chodia sa modliť, prosiť, ďakovať. Začínajú prichádzať aj neveriaci. Viem aké zázraky zažil napr. Dr. Alexis Carrel. Púť je vždy spojená s námahou. Prinesme obetu a Mária nás vyslyší. Putujme, samotná Mária nás pozýva. Na Slovensku je veľa pútnických miest. Nájdime si čas aj v období prázdnin a dovoleniek. Zoberme svoj kríž a putujme za Máriou. Do Višňového, Rajeckej Lesnej, Domaniže, Levoče, Šaštína, do Fatimy, do Lúrd.