13. apríl 2013

Fatimská slávnosť v apríli

Množstvo pútnikov prišlo na Fatimskú slávnosť 13. apríla do Višňového. Zamýšľali sme sa nad poslednou encyklikou blahoslaveného Jána Pavla Veľkého: Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie. Eucharistia buduje Cirkev, je to vznešené tajomstvo viery. "Neviď" - povzbudzuje sv. Cyril Jeruzalemský - "v chlebe a víne jednoduché prirodzené prvky, pretože Pán povedal doslovne, že sú jeho telom a krvou; viera ťa o tom uisťuje, i keď ti zmysly hovoria iné." Mária nám hovorí: "Urobte všetko, čo vám povie!" Ona - eucharistická žena - nám pripomína: "Neváhajte, dôverujte slovám môjho Syna. On, ktorý bol schopný premeniť vodu na víno, je rovnako schopný učiniť z chleba a vína svoje telo a svoju krv." Mária sa stala prvým bohostánkom. Ona niesla živého Boha vo svojom srdci k Alžbete. Ona urobila prvú procesiu na oslavu Boha. Buďme aj my živým bohostánkom. Nesme Pána Boha všade, kde prídeme. Od oltára, keď si odnášame v srdci živého Ježiša, nesme ho všade. Ale podľa toho sa aj správajme všade, kam vkročíme. Nemajme Boha v srdci len v chráme...

Čítajte aj tu.

Čítajte aj tu.

Keby ľudia spoznali hodnotu Eucharistie, vstup do kostola by museli regulovať policajti ...

Pápež František zverí pontifikát Matke Božej Fatimskej

Sv. Otec túži zveriť a zasvätiť svoju pápežskú službu Matke Božej Fatimskej. V jeho mene to urobia portugalskí biskupi 13. mája 2013 počas 96. výročia prvého zjavenia. Dozvedáme sa to z dnes (11. apríla) publikovaného oznámenia biskupskej konferencie Portugalska. Svätý Otec poprosil o to kardinála José Policarpa hneď po konkláve. Ak zasvätenia bude vložený do programu medzinárodnej púte do Fatimy.