13. apríl 2015

Fatimská slávnosť v apríli

V júli minulého roku sme začali na Fatimských slávnostiach novú sériu úvah. Blíži sa 100. výročie Fatimských zjavení. (13. máj 2017) Pán dekan začal „rozoberať“ slová Božej Matky, ktoré povedala. Postupne to bolo takto: Máriine slová (13. 7. 2014), Ako sa sto stane? (Lk 1, 34; 13. 8. 2014), Hľa služobnica Pána (Lk 1, 38; 13. 9. 2014), nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38; 13. 10. 2014). Pozdrav Máriin „Šalom“ (Lk 1, 40; 13. 11. 2014). Od decembra sme začali uvažovať nad „Máriiným evanjeliom - Magnifikat“. Velebí moja duša Pána (Lk 1, 46; 13. 12. 2014) a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi (Lk 1, 47; 13. 1. 2015), lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. (Lk 1, 48; 13. 2. 2015) Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia (Lk 1, 48; 13. 3. 2015), lebo veľké veci mi urobil (Lk 1, 49; 13. 4. 2015) Práve o veľkých veciach, ktoré urobil Pán Márii sme uvažovali na aprílovej Fatimskej slávnosti. Opäť prišlo do Višňového množstvo pútnikov, ktorí zaplnili Boží chrám. Kazateľ v úvode pripomenul tri hlavné myšlienky, ktoré nám chcel ponúknuť: veľké veci môže konať len Boh, veľké veci urobil Boh Márii a tretia bola formou otázky, či každému z nás Boh neurobil veľké veci?

1. Človek je tvor biedny, slabý, hriešny. Toto ho sprevádza celým životom. Niekedy urobí niečo, čím ohúri. Letí do vesmíru, urobí diela maliarske, či rezbárske. Urobí míľové kroky v elektronike. Takýmito skutkami zaimponuje. Ale príde oheň, sila vody, zemetrasenie a najkrajšie ľudské diela hynú.

Zaujímavá je bájka o orlovi a lietadle. Boh hovorí človeku: Bezo mňa nič nemôžete urobiť. (Jn 15,5) Pozrime na Božie stvorenia: zem, slnko, mesiac, vody, zvieratá, človek. Boh môže stvoriť lepší svet . Keby chcel, zlato by rástlo na stromoch, reč by mohol dať zvieratám i vtákom. Jeden akt Božej vôle by stačil na to, aby nebola choroba, rakovina, malomocenstvo, infarkt. Boh môže, ale nie všetko chce, lebo uvažuje, že tak, ako je, je dobre... Dokonca choroby, utrpenie, bôle. On vie lepšie ako my, že utrpenie má vykupujúcu úlohu....... 

2. Božia Múdrosť, Všemohúcnosť i Bohatstvo sa v Márii vyčerpali. Boh mohol stvoriť krajší svet, bohatší, lepší. Ale krajšiu, bohatšiu, svätejšiu dušu ako je Mária, Boh stvoriť „nemohol“. „Ja a Otec sme jedno“, Mária môže povedať: Ja a Syn sme jedno s tým, že „telo Ježiša je telom Márie“. Sv. Ambróz: "Veľkosť Márie je taká veľká, že ak ju máme vysloviť, všetky jazyky sveta sa ľakajú, všetky rozumy zostanú stáť." S akou krásnou správou prišiel archanjel Gabriel do neba, keď sa ku nemu „zleteli“ všetci anjeli neba. Pekne to pán dekan vysvetlil. Aký živý Bohostánok Boh vytvoril z Márie.

3. Či pre nás Boh nevytvoril veľké veci? Eucharistia, kňazstvo, sv. spoveď, tvoja manželka, tvoj manžel, tvoje deti. Krásny bol príbeh o matke, ktorej Boh urobil veľké veci v rodine pri štvrtom dieťati. Krásny bol príbeh o chlapoch, ktorí kľakli pred živým Bohom. Aj Ty máš za čo ďakovať. ĎAKUJ BOHU KAŽDÝ DEŇ!