Fatimská slávnosť v apríli

Na Fatimskej slávnosti sme sa stretli aj v apríli. Pripravujeme sa na veľké 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Uvažujeme nad slovami Panny Márie. V stredu 13. apríla 2016 to boli slová: Urobte všetko, čo vám povie. (Jn 2,5) Sú to posledné slolvá Matky, ktoré sú zapísané v Evanjeliu.

Mária dáva usmernenie na svadbe služobníctvu, ale vlastne všetkým nám, aby sme po stáročia vedeli, ako si zabezpečiť večný život.

Možno to chápať ako rozkaz. Rozkazy sú dobré i zlé. Tie zlé nesmieš poslúchnuť, ani sa nimi riadiť. Mnohí zločinci vojen sa odvolávajú, že len poslúchali rozkazy. Ale už malé dieťa znalé katechizmu by im povedalo, že zlé rozkazy človek nesmie poslúchnuť.

Pán Ježiš nielen rozkazuje, on vie aj poslúchať. Prichádza splniť vôľu Nebeského Otca. On je poslušný až na smrť. 33 rokov žil na zemi, z toho 30 v Nazarete. Čo tam robil? Poslúchal. Poslúcha Máriu, Jozefa, poslúcha človeka, dokonca katov. Boh poslúcha človeka.

Urobte všetko, čo vám povie. Skutočne viac treba poslúchať Boha ako ľudí.

„Ten, kto vždy robí len to čo chce, ťažko bude robiť to, čo musí.“

Ako poslúchajú rehoľníci? Krásny vzor vo sv. Františkovi, sv. Alojzovi. Pán dekan povedal pekný príbeh o sv. Agneške od Ježiša. Ježiš sa jej zjavil, ako zaujímavo ona reagovala v súvislosti s poslušnosťou. Mária je ten najvznešenejší vzor poslušnosti zo všetkých svätých.

Zaujímavo sa zachoval aj cisár František Jozef, keď si chcel skrátiť cestu cez obyčajného vojaka... Ako poslúchajú naše deti? Ako poslúcham Boha ja – dospelý človek? Ako poslúchaš Boha ty – dospelý, tak budú poslúchať Boha aj tvoje deti.

Pekný príbeh bol o staviteľovi domu na Floride, ako aj o poslušnosti syna. Na prvé slovo poslúchol otca. Zachránil si život.

Boh mi dáva Desatoro. Poslúcham?

Urobte všetko, čo vám povie. To sú posledné slová Panny Márie zapísané v Evanjeliu. To je najlepšia rada Matky všetkých matiek: Poslúchajte Boha, poslúchajte Ježiša, robte to, čo vám On povie.