13. august 2014

Fatimská slávnosť v auguste

Aj v auguste prišlo do Višňového množstvo pútnikov, spoločne sme prosili Matku Božiu Fatimskú o milosti, ktoré nám môže vyprosiť u svojho Syna. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Zamýšľame sa nad slovami Panny Márie. Celú slávnosť sme obetovali za pokoj. Pre svoje rodiny, pre Slovensko, ale aj pre Irak, Ukrajinu, Sýriu, Sv. Zem.

Pán dekan nám vysvetľuje slová Panny Márie. Uvažovali sme nad jej prvou vetou, ktorú poznáme z evanjelia sv. Lukáša. Keď jej archanjel Gabriel oznámi plán Všemohúceho Boha, ona sa pýta: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Kazateľ nám ponúkol tri zaujímavé myšlienky: panenstvo, Máriina otázka a čistý život. Mária je Panna pred pôrodom, v čase pôrodu i po pôrode. Ľudsky to nie je možné. Žena je buď pannou alebo je matkou. Ani jedna žena na svete nemôže mať tieto krásne dary súčasne. Mária, ktorá je Bohom obdarená i omilostená, je Boží zázrak. Mária žila čisto, krásne, mala nádherné vnútro, bola plná Boha. Pozýva aj dnešné mladé dievčatá – mladé panny, aby si vážili tento dar – panenstvo, aby k nemu zodpovedne pristupovali. Doba je plná zla, hriechu. Diabol loví v nečistote.

Dôležitá je Máriina otázka. Nerozumie, pýta sa Boha. Boh cez anjela vysvetľuje. Nerozumieš ani ty? Pýtaj sa Boha. On ti odpovie. Pýtaj sa ho v modlitbe, buď vytrvalý, Boh ti dá odpoveď.

Čistý život je dnes náročný. Musíš si vedieť rozkázať. Uč sa to. Je to dôležité. Stále platí to slovo Palvovo. Ty, čo stojíš, daj pozor, aby si nepadol.

Po modlitbe sv. ruženca za pokoj, po procesii s Pannou Máriou Fatimskou nasledovala modlitba zasvätenia, ktorú napísal svätý Ján Pavol Veľký. Potom sme sa pomodlili litánie k tomuto svätcovi. V závere sa pán dekan pomodlil modlitbu, ktorú práve dnes schválil otec arcibiskup Zvolenský za pokoj medzi národmi. Ako vyvrcholenie nášho stretnutia s Matkou bola svätá omša. Ďakujeme kňazom, ktorí spovedali. Ďakujeme mladým višňovskej farnosti, ktorí svojimi krásnymi spevmi sprevádzali celú slávnosť.

 

                   

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,

voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske

a posielaš nám Ducha Svätého,

aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj,

keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:

aby všetci ľudia pochopili,

že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,

aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,

aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,

aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,

aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.

Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny,

v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,

pokoj a mier nad každým konfliktom,

ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja,

skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,

ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.

Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis

Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014