13. august 2015

Fatimská slávnosť v auguste

Aj v druhom prázdninovom mesiaci sme sa stretli na Fatimskej slávnosti s našou Matkou. Zastavili sme sa pri matke, ona nám vždy má čo povedať a poradiť do života... Uvažovali sme nad Evanjeliom Panny Márie – Magnifikat. Tentokrát to boli slová: "mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených." Aj v augustovom čase prišlo do Višňového veľa pútnikov. Pán dekan položil na úvod otázku: často sa pýtam, kto vychovával vrahov z IS. Akú mal každý z týchto vrahov matku, akého mal otca? Ako ich vychovali, čo im odovzdali do svedomia, do srdca, do celého života? Koľkí ľudia sa hrajú na mocnárov tohto sveta, ktorí si myslia, že môžu všetko, dokonca zabíjať? Na akých mocnárov sa hrali komunisti, liberáli, Stalin, Lenin, Hitler a iní? Boh reaguje na správanie sa mocnárov. Ukazuje im, že ich moc je sebaklam. A ľudí, ktorí sú nevychovaní, tých treba vychovať!

Zaujímavým prípadom je Giovani Papini. ... mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených... kde boli rodičia Papiniho? Kde boli rodičia ..........? Treba vychovávať k charakteru, čnosti, zodpovednosti, k úcte? Rodičia, takto vychovávate? Vyčíta vám niečo svedomie, čo ste vo výchove nezachovali? Ešte stále je šanca. Nehádž flintu do žita. Modli sa a obetuj pre svoje dieťa, aj keď už má svoju rodinu. Prvým kľakadlom tvojho dieťaťa musia byť tvoje kolená: kolená matky a otca! Ak ho naučíš kľačať pri modlitbe, naučíš ho všetko! Škola ak len vyučuje a nevychováva, neplní dobrú funkciu. Boh sa raz nebude pýtať, koľko som mal vedomostí a doktorátov, aký vzdelaný bol môj intelekt. Boh sa bude pýtať, koľko dobrých skutkov som urobil! Rodičia - to je strom, ktorý má prinášať dobré ovocie. Cirkev – to je záhradník, ktorý bdie nad stromom a nad ovocím!

Mária nám je príkladom vo výchove. Na ňu sa treba vždy obrátiť. Ak budeme jej svedomitými žiakmi, jej Syn nás bude požehnávať.

Mama, a kedy už budem aj ja dospelý tak ako ocko, aby som sa nemusel modliť. Veď ani ocko sa nemodlí.

Mama, môžeš mi ukázať tvoj jazyk. - Je to jazyk vreteničí?