13. december 2012

Fatimská slávnosť v decembri

Fatimská slávnosť bola vo štvrtok 13. decembra vo Farskom kostole sv. Mikuláša vo Višňovom. Zamýšľali sme sa nad 10. encyklikou bl. Jána Pavla II. Veľkého: Veritatis splendor - Jas pravdy, kde je  základná cirkevná náuka o mravnosti.