Fatimská slávnosť v decembri

Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Aj v decembri prišlo veľa pútnikov. Fatimská slávnosť bola opäť príležitosťou pomodliť sa Máriin ruženec, uvažovať. Ďalšie  veľmi aktuálne slová Matky Márie znejú: Budete veľa trpieť, ale Božia milosť vám dá silu. Povedala ich 13. mája 1917 malým pastierikom. Boli traja: Lucia mala 10 rokov, Hyacinta mala 9 rokov a František 8. Už pri prvej návšteve im vznešená Pani sľubuje nebo. Ale hovorí aj o utrpení: Budete veľa trpieť. Utrpenie nastalo najskôr doma – najbližší im neverili. Mysleli si, že klamú. Matka chcel od Lucie, aby navštívila susedov, aj kňaza a ospravedlnila sa im za klamstvá, ktoré rozšírila. Ako mala tvrdiť, že nevidela, keď videla. Susedia, známi kývali hlavami, smiali sa, uťahovali si z nich. Aj dospievajúci chlapci sa z nich smiali. Pozri, Lucia, tam na tej streche kráča nejaká pani. Ani kňaz nechcel najskôr veriť. Nie je zjavenie od diabla? Prichádza civilná moc. Žandár, ktorý bol proti Cirkvi, proti náboženstvu. V auguste ich unesie, nedovolí im, aby išli na miesto zjavenia 13. Za každú cenu chce žandár z nich vytĺcť tajomstvo, ktoré im povedala Pani. Nekonečné vypočúvanie v jeho úrade. Vyhrážky väzením. Tam aj skončili. Prvýkrát sa väzenie stáva kaplnkou. A modlia sa všetci väzni. Ďalšia vyhrážka – skončíte v olivovom vriacom kotle. Deti sú statočné. Už len chvíľa utrpenia na tomto svete a potom nekonečná večná blaženosť- tak to vidí František.

Koľko trpíš Ty? Máš vieru v Boha? Čo všetko vytrpel Ježiš? Čo všetko vytrpela jeho matka? Kto vytrvá do konca, bude spasený. Zlož svoju starosť na Pána a On sa postará. Pamätaj na to!