Fatimská slávnosť vo februári

Aj v pôstnom čase sme sa stretli na Fatimskej slávnosti, ktorá bola vo farskom kostole vo Višňovom 13. februára 2016. V Národnom týždni manželstva sme prosili o Božie milosti pre našich manželov - otcov a mamy. Pán dekan pripomenul 95. výročie vysviacky prvých troch slovenských biskupov z 13. 2. 1921.  Spomenul „krásny pohreb“, na ktorom bol dopoludnia v Lietave (Mons. Stanko Belák), modlitbu sv. ruženca sme obetovali za našich manželov. Meditácie pozerali na manželstvo z viacerých pohľadov.

Kazateľ nám ponúkol pohľad na ďalšie slová Panny Márie: Tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. ( Lk 2,48) Pán Ježiš má len jedného Otca – toho Nebeského. Predsa však, ak by nebolo Jozefa, Mária by ako slobodná matka musela byť podľa práva ukameňovaná. S akou pokorou Mária dáva na prvé miesto Jozefa – tvoj otec a ja ... Ako by mohla Mária vysvetľovať úradom: ja som počala z Ducha Svätého. Jozef bol potrebný: pred zákonom, aj pred ľuďmi. Pán Boh to mal všetko veľmi dobre pripravené....

Jozef bol potrebný ako ochranca, starostlivý živiteľ rodiny. Čo by Mária robila, keby Jozefa nebolo? Cesta do Betlehema, hľadanie nocľahu, ona vo vysokom štádiu tehotenstva, narodenie Ježiša, útek do Egypta. Nemohla byť predsa Mária sama len s Ježišom. Jozef. Zohráva nezastupiteľnú úlohu.

Jozef je potomok Dávida, Ježiš bude pochádzať z kráľovského rodu. Aké zaujímavé sú zvolania v litániách k sv. Jozefovi. Je tichý, spravodlivý, muž činu. Nehovorí, koná.

Kto všelikto už Ježiša hľadal a z akých dôvodov: mudrci, Herodes, neskôr farizeji, chorí, slepí, hluchí, chorí, malomocní, Judáš. Hľadá ho Jozef a Mária.

My sme stratili Ježiša svojou vinou, Mária a Jozef nemali vinu na strate Ježiša. Ježiš hovorí Márii a Jozefovi: nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca. Mária s Jozefom idú domov, Ježiš zostáva v otcovom dome. Ježiš chce cez nich povedať každej matke a otcovi, že hodnoty Nebeského Otca musia byť nad všetkými rodinnými záležitosťami. Boh musí byť na prvom mieste v každej rodine!

Aké zázraky už vyprosil sv. Jozef každému, kto sa k nemu utiekal. Modlime sa pravidelne k tomuto ochrancovi Svätej rodiny. Otcovia, mužovia prosme sv. Jozefa o pomoc.