13. január 2015

Fatimská slávnosť v januári

V januári prišlo na Fatimskú slávnosť do Višňového množstvo pútnikov. Ide o to, aby sme si nachádzali aj v tomto roku čas na Matku Božiu. Ruženec má obrovskú hodnotu, modlitba preniká nebesia. Spolu sme si vyprosovali milosti pre tento rok. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. V utorok to boli slová: môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. Ako prežívame radosť mi? Tancujeme, spievame, kričíme, pijeme, sme hluční? Chromý, ktorého Peter uzdravil pri svätyni, skákal od radosti. Aj Mária sa tak raduje? Nie. Ona prežíva obrovskú radosť v duchu. Počatie dieťaťa spôsobilo, že bude živým príbytkom Boha. Mária prežíva nesmiernu radosť, ktorá sa nedá slovami popísať. Mariológovia uvádzajú sedem radostí Matky Božej: radosť počas Zvestovania, počas Navštívenia Alžbety, počas Narodenia Pána Ježiša, vo chvíli, keď sa malému Ježišovi poklonili mudrci, v momente Zmŕtvychvstania Pána Ježiša, v momente Vystúpenia Pána Ježiša do neba, ako aj počas Nanebovzatia a korunovania v nebesiach za kráľovnú neba i zeme. V Loretánskych litániách nazývame Máriu „Príčina našej radosti“. Sv. Bernard nazýva Máriu „úsmevom samého Boha“.

 

„Môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi“. Doteraz bol Stvoriteľ, teraz bude aj Spasiteľ! Z čoho taká radosť? Z výhry v lotérii, z titulu v Miss, kúpila si vilu, z majstrovského titulu? Mária má iný zdroj radosti. Boh má radosť z nej – povieme ľudskými slovami, Mária má radosť z toho, že bude spolupracovať s Otcom. Radosť má ale celý svet, lebo príde Spasiteľ! Bez Boha neexistuje skutočná radosť, tak ako bez slnka neexistuje jasný deň. "V srdci tých, ktorý milujú Boha, je vždy jar" – povedal arský farár sv. Ján Mária Vianney. Mária, vieš však, čo všetko Ťa čaká? Tvoj Syn bude muž bolesti. Pribijú ho na kríž, zabijú, budeš veľmi trpieť. Viem, viem, povedala som „fiat“, necúvnem, lebo Syn v bolestiach umrie, ale vstane z mŕtvych a vykúpi svet!

Môžeme my mať skutočnú radosť? Áno, ale iba s Bohom. Lebo skutočná radosť je len tam, kde je Boh! Tu je celý problém! Človek - to je dom, ktorý má byť obsadený Bohom. Ale tlačia sa tam traja diablovi lokaji: pýcha, neresti, peniaze. Ako je to so mnou? Mám vieru, rozum a svedomie? Kto a čo formuje moje svedomie? Nechávam priestor Bohu, aby ma formoval, ale idem len za svojím ego? Nemám svedomie ako vozovú plachtu, ktoré mi všetko schváli – aj hriech? Čistá krásna úprimná radosť môže byť len tam, kde nie je hriech. Mária mala také svedomie, preto jej radosť vytryskla z jej vnútra.