Fatimská slávnosť v januári 2016

Fatimská slávnosť priviedla do Višňového aj v novom roku 2016 množstvo pútnikov, ktorí mali možnosť prejsť Bránou milosrdenstva a získať odpustky pre seba, alebo pre zomrelých. Pripravujeme sa na Veľké jubileum - 100 rokov od prvého zjavenia vo Fatime, ktoré bude v roku 2017. Uvažujeme nad slovami Panny Márie.

V novom roku pokračujeme v našom pohľade na slová Matky Márie. Pán dekan nám prial v novom roku, aby sme mali predovšetkým dôveru v Pána Boha. Pred sv. Faustínou Pán Ježiš plakal, že mu ľudia nedôverujú!!! Ako Ti môže Boh pomôcť, keď mu nedôveruješ, keď mu neveríš ???

Slová, nad ktorými sme uvažovali, znejú: „Syn môj, čo si nám to urobil?“ Ježiš sa stratil. Začiatok Kalvárie.... píše jeden autor. Väčší bôľ ako na Golgote. Tam Mária vedela, čo Ježiš trpí a prečo. Tu nevie...

Byť bez Ježiša – to je peklo, píše autor Nasledovania Krista. Byť s Ježišom – to je najsladší raj! Kto stratí Ježiša, stratí viac než celý svet!

Boh sa kedysi pýtal: Kain, kde máš svojho brata? Tu sa môže Nebeský Otec pýtať: Mária, Jozef, kde je môj Syn?

Mária sa pýta, Ježiš odpovedá. Tu máme prvé slová dvanásťročného Ježiša, ktoré sú zaznačené v Evanjeliu. Prečo to Ježiš urobil? Odpovede múdrych: a) Chcel povedať, že Boh je na prvom mieste, aj keď Máriu veľmi miloval. b) Chcel Márii ukázať ako veľmi je oddaný Otcovi. c) Jozefovi chcel ukázať, aké bude utrpenie, lebo on už vtedy nebude na Zemi. d) svojim sluhom – kňazom chcel ukázať, aký má byť ich vzťah k rodine – Boh na prvom mieste. e) Keď rozpráva s učencami Izraela, chcel im dať najavo, že Mesiáš už je tu.  

Syn môj, dcéra moja, čo si nám to urobil/a? Poznáš to zo svojho domu, prostredia, rodiny? Pán dekan hovoril o narkomanke, ktorá takmer zničila svoju rodinu i seba. Boh jej pomohol, keď ho našla! Pomôž svojmu dieťaťu, aby našlo Ježiša. Ak nájde Jeho, nájde všetko!!!!