13. júl 2012

Fatimská slávnosť v júli

Fatimská slávnosť v júli sa niesla opäť v znamení verného syna Matky Márie - Jána Pavla II. Veľkého. Pokračovali sme v pohľade na učenie tohto blahoslaveného pápeža. Jeho piata  encyklika je o Duchu Svätom - Dominum et Vivificantem. Podpísal ju na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého v deň svojich narodením 18. mája 1986, prináša pohľad na tretiu Božskú osobu. Ponúka nový život v Duchu Svätom. Celú históriu spasenia môžeme vnímať ako históriu Boha prichádzajúceho čoraz bližšie k človeku prostredníctom Ducha Svätého. Duch Svätý nás učí, čo je to hriech, spravodlivosť a súd. Pápež vysvetľuje ako chápať hriechy proti Duchu Svätému. Duch Svätý formuje svedomie. Jedna z hlavných myšlienok encykliky je v tom, že Otec posiela po odchode Syna Ducha Svätého ako Parakléta - Utešiteľa, ktorý nám dáva silu. Pán dekan v kázni vysvetľoval, kto je Duch Svätý, ktorý nám dáva silu. V dejinách sveta je neustály boj: telo si žiada to, čo je proti duchu. Pápež zaujímavo vysvetľuje aj tento problém. Duch Svätý je ten, ktorý nás vedie k Pravde. Žije v Cirkvi, pozýva nás k pokániu, aby sme mali čistú dušu a nepodľahli hriechu. Pozýva nás k Eucharistii, k modlitbe. Pozýva nás do Večeradla. Tam sa modlí Mária a apoštoli a čakajú Ducha Svätého. Hriechy proti Duchu Svätému, to je kamenné srdce človeka, ktoré nechce prijať Božie dary. Ján Pavol Veľký sa už ako malý chlapec modlil k Duchu Svätému. Ako stručký pápež priznal, že sa k Duchu Svätému modlil celý život. Viac na túto tému čítaj tu.