13. júl 2013

Fatimská slávnosť v júli

Fatimská slávnosť v prázdninovom čase bola obetovaná za naše rodiny. Modlitbu sv. ruženca opäť popretkávali meditácie a spevy. Aj cez prázdniny, či dovolenky potrebujeme so sebou vziať na všetky naše cesty Máriu aj Ježiša....

Pán dekan sa vrátil s pútnikmi z Medžugoria. Pred mesiacom hovoril o otcovstve, keďže v júni je deň otcov. V júli venoval svoju homíliu rodinám. Zamýšľal sa nad tým, ako fungujú naše rodiny. Ako pred mesiacom, aj dnes nás opäť pozval do Nazareta, aby sme sa učili od Márie a Jozefa. Kládol otázku, či je v našich rodinách láska, úcta, vernosť a zodpovedná komunikácia. Spomínal svedectvo, ktoré povedal v Čenakole v Medžugorií mladý Martin: „Môj otec strašne pil. Ja som káčal v jeho šlapajách. Keď som prišiel domov opitý, nadrogovaný, otec mi ani raz nevyčistil žalúdok. Nikdy ma nevyhrešil, nikdy mi nevynadal.“ Iný príbeh bol o otcovi, ktorý oslavoval 80. narodeniny. Jeho päť synov skonštatovalo: Máme dobrého otca, máme dobrú mamu! Rodičia boli dobrí, preto aj deti sú dobré! Rodičia boli zbožní, preto aj deti sú zbožné! Rodičia mali úctu k sv. omši, aj deti majú úctu k sv. omši. Aj v deň osláv bola sv. omša ako poďakovanie za všetko. Otec nikdy nepil a tak ani jeden z jeho piatich synov nepije! Aj tu platí to biblické: Dobrý strom rodí dobré ovocie....

Kazateľ nás pozval, aby sme si budovali krásne vzťahy, aby sme spolu hovorili, aby sme si všetko prediskutovali a spoločne hľadali riešenie. S Bohom aj s človekom. Neutekajme od Boha, veď cesta života s Ním, to je jediná správna cesta, ktorá vedie k šťastiu a – do neba. Rodičia, pamätajme: vychovávame buď obyvateľov neba alebo obyvateľov pekla. Buď svätcov, alebo zatratencov. Tretia možnosť neexistuje!