13. jún 2013

Fatimská slávnosť v júni

Ctitelia Panny Márie opäť prišli na Fatimskú slávnosť aj v mesiaci júni. Modlili sme sa sv. ruženec, rozjímali o Božích pravdách. Najbližšia nedeľa je Deň otcov, teda sme sa modlili za našich otcov, aj za duchovných otcov - kňazov i novokňazov. Pán dekan vychádzal z atmosféry, ktorá bola v nazaretskom domčeku. Jozef – muž spravodlivý – ponúka všetkým mužom a otcom návod ako žiť krásne otcovstvo. Rodiny ako keby si nechali vnútiť štýl života tohto sveta – povedal zaujímavú myšlienku kazateľ. Spomínal chlapca, ktorý má relatívne dobré zázemie v rodine, čo sa týka života viery, lebo jeho rodičia sa snažia pravidelne pristupovať k prvopiatkovým sv. spovediam. Napriek tomu, že je v rodine takáto atmosféra viery, chlapec teraz ani po prvom sv. prijímaní nechodí v týždni na sv. omšu, lebo má rôzne krúžky. Na sv. omšu príde až v nedeľu. Je dobré, že chodí na krúžky, ale krúžky nemôžu byť celý týždeň pred Pánom Ježišom.

Pán dekan ponúkol päť „p“ dobrého otca a pridal aj šieste, ktoré nazval veľmi dôležitým a potrebným: pobožný, pracovitý, priateľský, poslušný, prísny + pekný. Všetkých šesť „p“ vysvetlil. „Pekný muž, pekná žena“. Ale v akom zmysle? Čo z toho, že máme pred sebou krásnu karosériu, keď motor niekto ukradol. Ak je pred nami pekná žena, pekný muž, táto vlastnosť musí byť vo vnútri: byť pekný v srdci, vo svedomí, v charaktere, byť čistý od hriechu. Otec, máš týchto šesť „p“?