13. máj 2014

Fatimská slávnosť - 97. výročie zjavení

Na Fatimskú slávnosť v deň 97. výročia zjavení v portugalskej Fatime prišlo veľké množstvo pútnikov. Prišiel aj prvý pútnik diecézy - diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Slávnosť začala modlitbou sv. ruženca, ktorá bola popretkávaná meditáciami a spevom mladých farnosti pred každým desiatkom. Po tejto modlitbe nasledovala procesia so sochou Fatimskej Panny Márie pri speve krásnej piesne Božia Rodička. Po príchode do kostola zaspievali pútnici fatimskú pieseň Keď žiaril a prekvital trinásty máj. Celý chrám sa ozýval krásnym spevom, ktorý išiel z hĺbky ľudských sŕdc. Po modlitbe zasvätenia, pri ktorej celý kostol kľačal na kolenách, nasledovala sv. omša. Pán biskup v úvode všetkých vyzval, aby sme si pripravili dušu i svedomie na sv. omšu. MUDr. Monika Bátorová svojím spevom žalmu oslovovala snáď každého pútnika. Tu je: Klikni sem.

Potom sa pán biskup vo svojej homílii zamýšľal nad fatimským posolstvom a naším životom. Celú homíliu si možno vypočuť tu: Klikni sem.

13. máj vo Višňovom bol opäť čas povzbudenia a novej energie.