13. máj 2015

98 rokov od prvého zjavenia vo Fatime

V stredu 13. mája 2015 bolo 98 rokov od prvého zjavenia Panny Márie v Cova da Iria vo Fatime. Vo Višňovom sa pripravujeme na 100. výročie fatimských zjavení, ktoré oslávime v roku 2017. Uvažujeme nad slovami Panny Márie. Všetky modlitby sme obetovali za naše mamy a otcov. 

V júli minulého roku sme začali na Fatimských slávnostiach novú sériu úvah. Pán dekan začal „rozoberať“ slová Božej Matky, ktoré povedala. V máji sme prišli k slovám  „ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. (Lk 1, 49) Keďže bolo 98. výročie Fatimských zjavení, do Višňového prišlo veľmi veľa pútnikov. Chrám bol plný. Pán dekan nám najskôr vysvetľoval, ako znie táto časť v mnohých iných jazykoch: slovensky: „ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno; grécky: ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ; óti epoíi̱sé moi megaleía o dynatós kaí ágion tó ónoma a̓f̱toú; poľsky: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Święte jest Jego imię; taliansky: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente  e Santo é il suo nome; latinsky: qui potens est, et sanctum nomen eius; nemecky: Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Niektoré preklady hovoria o všemohúcom Bohu, niektoré o mocnom.

Ak je Boh všemohúci, prečo nemôže zhrešiť? Prečo nemôže urobiť guľatú kocku, železné drevo, čierne slnko? Prečo nemôže prijať do neba hriešneho človeka, veď je všemohúci? Prečo nemôže poslať do pekla spravodlivého človeka?  Čo hovorí Božie milosrdenstvo, Božia spravodlivosť, Božia múdrosť? Môže Boh zomrieť? Ako to bolo s Pánom Ježišom? Na všetky tieto otázky nám dal pán dekan krásnu a jednoduchú odpoveď. Práve preto, že je Boh všemohúci, nemôže zhrešiť.

Mária hovorí: Boh je všemohúci, ale dodáva: sväté je jeho meno. Ako nejde k sebe oheň a voda, tak nejde k sebe hriech a Boh. Ľudia majú pekné mená, mali by podľa nich žiť: Bohumil – milý Bohu, Teofil – priateľ Boha, Félix – šťastný, Pius – zbožný. Napĺňajú ľudia pravdivosť svojho mena? Je Félix šťastný poznáš takého?  Žije tak? A čo Tvoje meno? Aký žiješ život?

 

Je Mária všemohúca a svätá? Je! Všemohúca nie svojou prirodzenosťou, lebo je len človek, ale je všemohúca svojimi prosbami – u Syna aj u Otca. Ona predkladá len dobré prosby! Hriech s ajej nedotkol. Je svätá  - najsvätejšia pri Bohu.

Pán dekan spomenul krásny príbeh ako Mária vyslyšala prosby v Pompejskej novéne. Mária je pri Bohu všemohúca. Ona prosí, nerobí zázraky, tie robí len Boh na príhovor Panny Márie, sv. Jána Pavla, sv. pátra Pia, sv. pápeža Pia V. ...

Modli sa, buď svätý, Boh Ťa takého chce mať v nebi!