Fatimská slávnosť v máji - 99 rokov od prvého zjavenia vo Fatime

V PIA bolo 99 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime. Pred 99. rokmi sa prvý raz zjavila Panna Mária v Cova da Iria a pozvala ľudstvo k modlitbe a pokániu. Na Fatimskú slvánosť prišlo opäť veľké množstvo pútnikov. Jeden z nich mal zaujímavú otázku: "Pán dekan, ked začnete zväčšovať váš kostol?" Modlili sme sa za našich otcov a naše mamy. Pripravujeme sa na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pán dekan nám vysvetluje slová Božej Matky. Dnes sme vstúpili do jej zjavení, ktoré má po svete. Na Rue de Bac v Paríži sa udialo niečo vznešené. Katarína Labouré počula Máriin hlas: Daj zhotoviť medailu podľa tohto vzoru. Všetci, ktorí je budú nosiť, obsiahnu veľké milosti. (27. 11. 1830)"

Panna Mária sama navrhla medailu Nepoškvrneného počatia – ľudovo nazývanú Zázračná medaila. Niet divu, veď tí, ktorí ju nosili a modlili sa o Máriino orodovanie a pomoc, získali veľké množsvo výnimočných milostí.

Prvé zjavenie sa udialo v noci z 18. na 19. júla 1830. Dieťa (pravdepodobne jej anjel strážny) zobudil sestru dnes už svätú Katarínu Labouré, novicku dcér kresťanskej lásky v Paríži, a volal ju do kaplnky. Tam sa stretla s Pannou Márioua hovorila s ňou niekoľko hodím. Počas rozhovoru jej Mária povedala: “Dieťa moje, mám pre teba poslanie.”

Mária jej dala toto poslanie v zjavení počas večernej meditácie 27. novembra 1830. Videla Máriu stáť na niečom, čo vyzeralo ako polovička zemegule. V rukách držala zlatú zemegulu ako by ju obetovala nebesiam. Na zemeguli bolo napísané “Francúzsko” a Panna Mária jej vysvetlila, že zemeguľa reprezentuje celý svet, ale obzvlášť Francúzsko. Vo Francúzsku bol vtedy ťažký život, zvlášť pre chudobných, ktorí boli nezamestnaní a často stratili všetko v niektorej z vojen tých čias. Francúzsko prvé zažívalo tieto problémy, ktoré neskôr zasiahli celý svet a pretrvávajú dodnes. Ako Mária držala zemeguľu, z jej prsteňov vyžarovali lúče. Mária vysvetlila, že lúče symbolizujú milosti, ktoré dostala pre tých, ktorí o ne žiadajú. Ale niektoré z drahokamov na prsteňoch nežiarili a Mária vysvetlila, že to sú milosti, ktoré sú pripravené, ale nikto o ne nežiada.

Obraz sa potom zmenil a ukazoval Svätú Pannu stojacu na zemeguli s rukami teraz vystretými a s oslnivými lúčmi svetla žiariacimi z jej prstov. Okolo obrazu bol nápis “Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za tých, ktorí sa k tebe utiekajú.”

Význam prednej strany Zázračnej medaily je nasledovný: Mária stojí na zemeguli a šliape na hlavu hadovi, ktorý je pod jej nohami. Stojí na zemeguli ako kráľovná neba a zeme. Šliape hadovi hlavu aby zdôraznila, že satan a jeho nasledovníci sú pred ňou bezmocní (Gn 3,15). Rok 1830 na Zázračnej medaile je rokom, kedy Svätá Matka dala návrh medaily sv. Kataríne Labouré. Odkaz na Pannu Máriu počatú bez hriechu podporuje dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, ktorá bola vyhlásená o 24 rokov neskôr - v roku 1854.

Obraz sa otočil a ukazoval návrh zadnej strany medaily. Dvanásť hviezd obkolesovalo veľké písmeno “M”, z ktorého vyrastal kríž. Pod tým boli dve srdcia, z ktorých sálali plamene. Jedno srdce bolo ovinuté tŕňovou korunou a druhé bolo prebodnuté mečom.

Význam zadnej strany Zázračnej medaily: Dvanásť hviezd môže symbolizovať apoštolov, ktorí reprezentujú celú cirkev ako obklopuje Máriu. Tiež môžu pripomínať zjavenie sv. Jána, autora Apokalypsy (Zjv 12,1) v ktorom “sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.” Kríž symbolizuje Krista, nášho Spasiteľa, horizontálna čast pod krížom reprezentuje zem. “M” znamená Máriu, ktorá je ženou nádeje a prelínanie jej iniciálky a kríža ukazuje Máriine blízke spojenie s Ježišom a naším svetom. V tomto vidíme Máriin diel na našj spáse a jej úlohu ako Matky Cirkvi. Dve srdcia predstavujú lásku Pána Ježiša a Panny Márie k nám. (pozri Lk 2,35)

Potom Mária povedala Kataríne: “Daj raziť medailu podľa tohto vzoru. Tí, ktorí ju budú nosiť, dostanú veľa milostí.“ Katarína vyjavila všetky zjavenia svojmu spovedníkovi a cez neho pracovala na tom, aby splnila Máriine požiadavky. Neprezradila, že ona dostala medailu. Urobila tak až krátko pred svojou smrťou o 47 rokov neskôr.

S cirkevným schválením boli prvé medaily vyrobené v roku 1832 a rozšírené v Paríži. Takmer okamžite milosti, ktoré Panna Mária sľúbila, začali pôsobiť na tých, ktorí nosili jej medailu. Zbožnosť sa šírila veľmi rýchlo. Množili sa zázraky uzdravenia, pokoja a iných milostí. Netrvalo dlho a ľudia nazvali medailu zázračnou. V roku 1936 kánonické vyšetrovanie vykonané v Paríži vyhlásilo zjavenia za pravé.