Fatimská slávnosť - tretie zjavenie - júl 2017

 

Do Višňového opäť putovalo veľké množstvo pútnikov. Kňazi spovedali, pútnici si očistili svedomie vo sviatosti zmierenia, spevokol mladých svojim spevom povzbudil naplnený chrám. Pomodlili sme sa modlitbu zasvätenia z roku 1984 od svätého Jána Pavla, ktorú sa modlíme pravidelne. V sprievode Fatimskej Panny Márie sme niesli aj dva obrazy svätých detí z Fatimy, ktoré nám daroval otec biskup Tomáš Galis. Pán dekan rozoberal tretie zjavenie Panny Márie, ktoré bolo 13. júla 1917: Okolo jednej hodiny popoludní sa opakuje situácia z predchádzajúcich mesiacov. Panna Mária prichádza v neobyčajnom svetle a v žiare, oblečená v bielom. Lucia sa jej pýta, čo od nich chce. A Panna Mária im odpovedala, že chce, aby aj na nasledujúci mesiac 13. prišli a aby sa každý deň modlili ruženec a tak svetu vyprosili mier a koniec vojny.

Lucia prosila Pannu Máriu, aby im povedala, kto je, a aby urobila zázrak, pomocou ktorého by ľudia uverili zjaveniam. Panna Mária prisľúbila, že v októbri im povie, kto je a čo žiada, a taktiež, že urobí žiadaný zázrak.

Povedala: «Obetujte sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na zmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.»

13. júla Panna Mária hovorí o udalostiach, ktoré čakajú tento svet. Tretie zjavenie ponúka tri tajomstvá: prvé a druhé boli neskôr zverejnené, tretie tajomstvo bolo zverejnené až 13. mája 2000.

Pán dekan rozoberal veľmi zaujímavé historické súvislosti, ako je krásne všetko popreplietané. Vysvetľoval zasvätenie, ktoré urobili len portugalskí biskupi v roku 1931 a zopakovali ho v roku 1938. Vojna sa Portugalska nedotkla. Hovoril o zasvätení z roku 1942 pápežom Piom XII. Poľské zasvätenie sa udialo v roku 1946 na Jasnej hore. Slovenské zasvätenie v roku 1947 – zopakovali sme ho po 70 rokoch v Nitre na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Zasvätenie z 25. marca 1984, ktoré urobil sv. Ján Pavol Veľký. Zrovna v ten deň je biskup Pavol Hnilica v Kremli v chráme sv. Michala. Tam odrieka spojený s pápežom a biskupmi celého sveta modlitbu zasvätenia uprostred komunistického Kremľa... Päť rokov nato padá komunistický systém vo východnom bloku Európy. Pán dekan spomenul aj modlitbu Leva XIII. k svätému Michalovi archanjelovi z roku 1884. Na 100 rokov dostal satan moc.

Pán dekan sa venoval vysvetľovaniu pekla. Chráňme sa ho. Žime čisto, spravodlivo, čestne, podľa prikázaní. „Urobte všetko, čo vám povie môj Syn!“

Prvé fatimské tajomstvo ukazuje deťom peklo. Lucia to popisuje takto: "Panna Mária roztiahla ruky a z jej prstov vytryskla žiara, ktorá akoby prerazila hlbiny zeme. Zdalo sa, že odraz žiary prenikol do zeme a videli sme sťa more ohňa, diablov a duše, akoby boli priesvitným uhlím čiernej alebo bronzovej farby, ale s ľudským výzorom. Duše sa v tomto požiari vznášali, dvíhané do výšky s plameňmi, ktoré ale potom znovu padali na všetky strany, podobné iskrám vo veľkých požiaroch. Boli bez váhy a rovnováhy. Krik, stonanie od bolesti, zúfalstvo spôsobovali hrôzu a trasenie. Pod vplyvom tohto videnia som zúfalo vykríkla. Počuli to všetci okolostojaci. Diabli sa rozlišovali tým, že mali hrozné a škaredé črty strašných a neznámych zvierat. Ale boli priesvitní, ako to rozžeravené uhlie. Boli sme takí prestrašení, že sme dvihli oči k Panne Márii a prosili o pomoc.

Druhé tajomstvo hovorí o zavedení úcty voči nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Panna Mária povedala: «Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier. Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené. Ale nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier. Portugalsko si zachová svoju vieru.»

Tretie tajomstvo bolo na žiadosť Panny Márie zachované v tajnosti. Dotýka sa "muža v bielom".

Bolo zverejnené až 13. mája 2000. Sestra Lucia píše: „Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie!“

- „A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli: ,niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú’ biskupa oblečeného do bieleho ,mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec’. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu.

Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia.“

- „Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“

Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca:

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov. Panna Mária vo Fatime si želá modliť sa svätý ruženec, veď sa predstavila ako Kráľovná Posvätného ruženca.

Na záver Fatimskej slávnosti zaznelo svedectvo jednej pútničky, ktorá povedala ako Pán Boh a Mária zasiahli do jej rodiny. Za pomoci modlitby a pôstu sa vyriešili v ich rodine veci, ktoré sa zdali nevyriešiteľné. Povzbudila všetkých, aby sa modlili, dôverovali a Boh je schopný aj cez Máriu robiť v našich rodinách zázraky. Ich rodina je toho dôkazom.