13. marec 2015

Fatimská slávnosť v marci

Stretli sme sa na Fatimskej slávnosti aj v pôstnom období. Trinásty marec je výročným dňoch zvolenia za pápeža Františka. Sv. Otec inicioval v celej Cirkvi modlitbu "24 hodín pre Pána". V piatok 13. marca o 17,00 hod. začala Fatimská slávnosť vo farskom kostole vo Višňovom. Uvažovali sme nad "Evanjeliom Panny Márie - Magnifikat". V marci to boli slová .... blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Po sv. omši bola vyložená Sviatosť Oltárna až do soboty do 17,00 hod., kedy sme adoráciu ukončili.

Keby niekto nevedel, kto je to 15 ročné dievča, musel by pokrčiť ramenami: Blahoslavená? Všetky národy? Ktože je to? Čo urobila? Nenamýšľa si? Mikuláš Kopernik povedal závratné slová o Slnku na nebi. A či mu všetci vzdávajú úctu? Vari ho nazývajú blahoslaveným? Koľko bolo veľkých vodcov v národoch? Maliarov, sochárov, umelcov, panovníkov. Vedia o nich všade na svete? O mnohých možno vedia, ale že by ich nazývali blahoslavenými? Kto je tá dievčinka z Nazareta? Kto je tá „mladá panenka“? Čo si ona o sebe myslí. Aby nevyšla na posmech! Je jej proroctvo správne, opodstatnené?

Určite je správne a opodstatnené. Pýcha v nej nie je. To sme si rozoberali na minulej Fatimskej slávnosti. Buďme pokojní, Mária by nepredpovedala niečo, za čím by nestál Všemohúci Boh. On si ju vyvolil. Mária nie je tá, ktorá by vykladala z kariet, z ruky, z kávy, ako to robia čarodejnice. Z anjelovej návštevy vieme, že sa stane Matkou Vykupiteľa. Teda bude aj Matkou jeho mystického tela. Na kríži sa udeje čosi zvláštne. „Hľa, Tvoja matka! Hľa tvoj Syn!“ Mária je Matkou nielen tých, ktorí veria, ale aj tých, ktorí nevedia, že boli vykúpení. Mária predpovedá svoju budúcnosť, lebo Boh tak chcel.

Všetky národy ma budú blahoslaviť. Áno! Všade tam kde bude oslavovaný Syn, tam bude oslavovaná aj Matka. Tam, kde je oltár Syna, v blízkosti je aj oltár Matky. Koľko krásnych piesní je v našom spevníku. Koľko hlbokej úcty je vloženej do tých slôh v našich piesňach. Koľko úcty majú jednotlivé národy voči Božej Matke.

Sv. Bernard napísal, že Matka mu srdce vytrhla. Sv. Dominik sa modlí sv. ruženec. Sv. Šimon Stock dáva škapuliar. Sv. Katarína Labouré Zázračnú medailu. Lurdy, Fatima, La Salette, Guadalupe, Čenstochová, Mariazell, Medzugorie, Šaštín, Levoča, Marianka, Višňové. Všetky národy slávia jej veľkosť.

A ako je to v súčasnosti? Zdá sa, akoby cirkev upadala, akoby mariánska úcta upadala. Mariánska úcta akoby bola ohrozená – povedal kedysi kardinál Štefan Wyšinsky. Diabol atakuje Cirkev i mariánsku úctu. Pavol VI. svojho času povedal, že diabol sa vtlačil do Cirkvi. Nemôže ublížiť Bohu, ani Márii. Môže pokúšať človeka. Človeku môže diabol uškodiť. Ako proti nemu bojovať? Čistým, zásadovým životom. Diabol miluje tých, ktorí žijú v hriechu. Máriu nenávidí, lebo ona mu škodí. Nad ňou nemal nikdy moc! Mária je pre nás silnou zbraňou v boji proti diablovi. Diabol útočí aj dnes, snaží sa mať vplyv takmer všade. Dielo Božie však ani ľudskou ani diabolskou mocou zahynúť nemôže. Máriu budú pokolenia blahoslaviť naďalej.